33 SENELİK 2. ABDÜLHAMİD DEVRİNİN OSMANLI DEVLET ERKANI…??? BU EKİBE İYİ BAKIN…!!!

Bu ekibi Ermenistan Kabinesi sanmayın. Sonra da devlet batınca; “vay efendim Türkçülük başlamış da devlet çökmüşmüş…” Peki bu Ekonomik ve Siyasi iflas tablosunda Türkler nerede…? Halife-i Müslümin 2. Abdülhamit’in nazırlarına (bakanlarına) ve bürokratlarına bakalım:
Hariciye Nazırları;
Aleksandros Karateodori Paşa (1878-1879)
Gabriel Pasha ve Sava Paşa (1879-1880)

Hazine-i Hassa Nazırları:
Agop Ohanes Kazazyan (1876-1891)
Mikail Portakalyan Efendi (1891-1897)
Ohanes Sakız Efendi (1897-1908)

Maliye Nazırları:
Agop Ohanes Kazasyan Paşa (28-30 Ağustos 1885) (Aralık 1886 – Mart 1887) (1888-1891)

Nafia Nazırları:
Ohanes Çamiç Efendi (1877-1878)
Aleksandr Karateodori Paşa (1878)
Sava Paşa (1878-1879)

Orman ve Maadin Nazırları;
Mavrokordato Efendi (1908-1909)
Aristidi Paşa ( 1909)

Ticaret ve Ziraat Nazırları:
Bedros Kuyumcuyan Efendi (1880)
Gabriel Noradonkyan Efendi (1908-1909)

Ayan Üyeleri(1876);
Antopolos Efendi Aristarki Bey
Daviçon Karmona Efendi
Musurus Paşa
Serviçen Efendi
Stoyanoviç Efendi
Dr. De Kastro Bey
Mavroyeni Paşa Karatodri Paşa
Abraham Karakahya Paşa

Ayan Üyeleri(1908)
Azaryan Efendi
Basarya Efendi
Bohor Efendi
Fethi Franko Bey
Gabriyel Noradonkyan Efendi
Mavrokordato Efendi
Mavroyeni Bey Oksanti Efendi
Yorgiyadis Efendi
Aram Efendi
Popoviç Temko Efendi

Babıali Hukuk Müşaviri
Gabriel Efendi;
Abdülhamit zamanında sürekli el üstünde tutulan bu Gabriel Efendi 2. Dünya savaşı sonrası düzenlenen Paris Konferansında Ermeniler için toprak talep etmiş Lozan Konferansına da Ermeniler adına katılmıştır…
Elçilere göz attığımızda;
Y. Fotiades Bey ve Gobdan Efendi’nin Atina
Azaryan Efendi’nin Belgrad
E. Karatodri Efendi’nin Brüksel
Blak Bey’in Bükreş
Yanko Karaca Misak Efendi ve Aritraki Efendi’nin Lahey
K. Musurus Paşa Alfred Rüstem Paşa ve Antopulo Paşa’nın Londra
Naum Paşa’nın Paris S. Musurus Bey ve Y. Fotiades Bey’in Roma
Nikola Gobdan Efendi’nin Sofya
A. Vogorides Paşa’nın Viyana
L. Aristarki Bey ve A. Mavroyeni Bey’in Washington’da
Büyükelçi-Elçi olarak görev yaptıklarını görüyoruz.

Konsolos ve kâtipliklerde de Türk unsurundan ziyade Ermeni ve bilhassa Rum memurlar kullanılmakta idi. Valilik koltuklarının çoğunda da gayrimüslimler oturuyordu.Mesela;
Şarkî Rumeli Valileri;
Sava Paşa
Aleko Vogorides Paşa
Gavril Paşa Hristoiç Alexandre de Battenberg Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha

Sisam Beyleri;
Mişel Gregoriyadis Bey
Aleksander Mavroyeni Bey
Yanko Vitinos Bey
Kostaki Karateodori Paşa
Yorgi Yorgiadis Efendi
Andrea Kopasis Efendi

Cebelilübnan Sancağı Mutasarrıfları;
Vasa Paşa
Naum Paşa
Yusuf Franko Paşa

Maliyesini hariciyesini tarımını madenlerini ve de mülkiyesini gayrimüslimlere bırakmış devletin başında bir İslam Halifesi (!) vardır… Türk dil Kurumuna bir ermeni dilbilgisi uzmaninı o da sadece Genel sekreter olarak atadı diye ki adam osmanlı memuru zaten 100 senedir Atatürk’e demediğini bırakmayanlara soralım insafinız varmı ?
ŞİMDİ ANLADINIMIZMI MAREŞAL GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN KİMLERİN TEKERİNE ÇOMAK SOKTUĞUNU VE KENDİSİNE KİMLERİN VE NE MAKSATLA SALDIRDIKLARINI…?
Kaynak kitap: KUNERALP Sinan Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali. Prosopografik Rehber İstanbul: İsis Yayınları 1999.
Dr. Mustafa Ataç’a teşekkür ediyorum
This entry was posted in Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *