DURUM VAZİYETİ * Sevr ile Türkiyeyi paylaşma hevesinde olanlar, Lozan’ı yok edip Türkiye’yi parçalayıp bölme çabasıyla ABD’yi de arkalarına alarak bugünkü rezil tabloyu yarattılar.

Teoman Ak / 22. Januar 2020

Sn. Naci Kaptan’ın teşhislerine % 100 katılıyorum. Sevr ile Türkiyeyi paylaşma hevesinde olanlar, Lozan’ı yok edip Türkiye’yi parçalayıp bölme çabasıyla ABD’yi de arkalarına alarak bugünkü rezil tabloyu yarattılar. Bu aslında Sn Kaptan’ın belirttiği gibi bir projedir ve bir 6. kol faaliyeti ürünüdür.

(Bilindiği gibi 6. kol faaliyeti, bir ülke üzerinde kendi ülkesinin menfaatleri doğrultusunda; siyasi, ekonomik, kültürel, askeri, eğitimsel, dini ve sosyal ayrımcılıklar yaratarak, o ülkenin parçalanıp yok edilmesi için yapılan faaliyetlerin tümüne verilen ortak addır. ) Ordu ve kolluk güçlerinin yanında, yandaşlardan oluşacak bir destek milis gücünün de organize edilmesi, gayeye ulaşımdaki enstrümanların en önemlilerindendir. AKP iktidarının doymak bilmez rant ve yolsuzluklarını özellikle umursamamaları, bu partiye “sen ve yandaşların istediğiniz kadar yiyin ama bizim planlarımızı da uygulayın” talimatıdır.

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *