İŞGAL GÜÇLERİ DAHİ TÜRKİYE’YE “AKP” KADAR ZARAR VEREMEZDİ…* DURUM VAZİYETİ * ZOR BİR YENİ YILI, KALAN İSTANBUL PROCESİYLE AŞMA ÇILGINLIĞININ DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ…

ZOR BİR YENİ YILI, KALAN İSTANBUL PROCESİYLE
AŞMA ÇILGINLIĞININ DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ…

Dr. Noyan UMRUK

Eveeet… Gerçekten çok zorlanacağımız bir yeni yıla giriyoruz…
Tanrı hepimize kuvayı milliye güç ve kudreti versin…

Uluslararası platformda yönetenlerce giderek marjinalleştirilen yalnız ve güzel ülkemin, dünyanın parmak ısırdığı, saygı duyduğu pırıl pırıl bir cumhuriyetin yüzüncü yılının arifesinde getirildiği hale bakın…

Vaziyetin durumu:

*Yeni Osmanlıcılık düşleriyle Suriye’de batağa saplanılmış,

*Ülkenin içinde bulunduğu durumdan sıtkı sıyrılmış nitelikli insan gücünün kaçışı, beyin göçü lise düzeyine inmişken, ülke, Suriye’nin kuzeyinde bakıldığı söylenen 3 milyon Suriyeli dışında, ülkedeki 3.5-4 milyon Suriyeli’ye ilave olarak yüz binlerce Afgan, Pakistanlı vb. için sığınmacı cennetine dönüşmüş,

*Suriyenin, bombalayarak ülkesinden kovaladığı, içlerinde Halep’ten, Rakka’ dan İdlib’e yollanarak temizlenmesi Astana süreci ile Türkiye yönetimine ihale edilen, fakat nedense bir türlü temizlenemeyen “yaramaz çocuklar”ın da bulunduğu 50 yetmez 80.000-100.000 kişi sınırlarımıza dayanmış,

*“Akdeniz’de en uzun sahile sahip ülke” yıllardır Suriye’de boğuşurken, D.Akdeniz, Mısır, İsrail, Kıbrıs Rum kesimi başını çektiği sahildar ülkeler ve çok ulus petrol şirketlerince parsellenmiş,

*Milli Güvenlik Kurulu Deniz Kuvvetlerimizin yıllardır süren uyarıları sonucu nihayet “Atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra” hayasızca parçalanmasına ortak olunan Libya’nın geleceği belirsiz bir parçasıyla, güvenliğini sağlanmasına yardımcı olmayı, gerekirse asker göndermeyi öngören bir mutabakatla nihayet “Münhasır Ekonomik Alan” oluşturulabilmiş, lakin bu kez Libya’daki iç savaşa bulaşmamız tehlikesi ortaya çıkmış,

*Bu arada Rusya Astana, Soçi gösterileri bir yana durmadan silah, nükleer santral, giderek buğday falan satarak yolunu bulurken, Reza davası ve Mal varlıkları ile ipleri iyice eline geçirmiş olan ABD istedikleri yapılmazsa ekonomik yaptırımları uygulama noktasına gelmiş…

İşte uluslararası ilişkiler alanında durum bu… Pekiyi kabahat kimin? Haydaa sorulur mu bu… Pek tabii ki monşerlerin…

Gelelim ekonomiye…

Aslında söylenecek pek fazla şey yok… Zaten yaşıyoruz…

*Bütün milli varlık, kaynaklar, olanaklar rantiye kesim ve inşaat sektörüne yönlendirilmiş,

* Voksvagen de tüm teşviklere rağmen gelmekte tereddüt edince, son yıllarda herhalde prototip İtalya’da üretilen “yerli binek aracı” hariç bir tane reel üretime yönelik, istihdam sağlayacak ciddi bir yatırım, fabrika yok,

*Tarım çökmüş durumda… Konya, Polatlı ovalarıyla tahıl ambarı Türkiye Rusya’dan buğday ithal ediyor… Tarımsal nüfus%13’e düşmüş… Tüm Avrupa ülkeleri tarıma büyük destek sağlarken, Türkiye’de yasal olarak GSMH.nın %1’i ile desteklenmesi gereken tarım kesimi mazot,gübre vb. fiyatlarıyla ağırlaşan koşullarına rağmen bu meblağın yarısını bile almamış…Sonuç:Millet ekip biçmekten vazgeçmiş… Tarımsal nüfus%13’e düşmüş…

*Sıra şeker fabrikaları, Tank-Palet fabrikasından sonra 3ncü köprünün de Çin’e satılmasıyla hızla devam eden süreçle müflis tüccarlar gibi elde ne kalmışsa satılarak, özelleştirilerek, kiralanarak 450milyar dolara varan borç ve 150 milyar TL aşan bütçe açığıyla arasına çomak sokulan ekonomi çarkı panik içinde döndürülmeye çalışılıyor.

*İthalat ihracat arasındaki fark 1 trilyon 50 milyon doları bulmuş,

*2020 bütçesinde çoook karşı olunan faiz ödemeleri kalemi 139 milyar TL.’ına ulaşmış,

*Bir zamanlar Suriye’li sığınmacıların maliyeti olarak açıklanan 40 milyar dolar, herhalde aradan geçen sürede katlanmış,

* Gerçek enflasyon %20 leri aşmış, işsizlik oranı %15’lerde, Her üç- dört gençten biri işsiz, en son değerli konut-varlık vergisi garabetiyle taçlanan ağır vergiler ne gam… Yeter ki rant-inşaat ekonomisinin kaymağını yiyenler ve sebeplenenler üzülmesin…

Üzerler mi hiç… Aksi takdirde kendileri de çoook üzülür… O halde ne pahasına olursa olsun yeni sahte cicilerle oyunun devam etmesi lazım…

Senaryo, yeni havaalanı, köprü, otoyollar vb. olduğu gibi bir yandan yap -işlet-devret mantığıyla nüfusu 20 milyona giden, sorunlarıyla boğuşan İstanbul’a 3milyonluk yeni bir şehir eklemleyerek ve de istihdam kartı kullanılarak halkın sırtından özel şirketlere kar ve sermaye transferi ile ekonomik ve siyasi rant oluşturmak, öte yandan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden hareketle yeni bir pazarlık fırsatı yaratarak küresel arenada siyasi dengeleri hareketlendirmeye dönük bir politik ortam yaratmak…

Nereye kadar varırsa… Sonrası Allah kerim…

Kalan İstanbul Procesinin göz yumulamayacak günahları:

*ÇED raporunun öngörülerinin aksine, gemi trafiği boru hatları nedeniyle yıllar itibariyle giderek azalırken bu cici proje ile bir kez Kalan İstanbul’un ekosisteminin köküne kibrit suyu ekilmiş olacak, deniz yaşamı ve ekonomisi son bulacak, hafriyatın yaratacağı kargaşa ve çevre kirliliği yıllarca sürecek, Marmara denizi ve K.Çekmece gölü ölecek,

*DSİ raporuna rağmenTerkos gölü ve Durusu, Sazlıdere barajlarından tonlarca suyun heba edilmesi ve deniz suyunun yer altı suyuna karışması nedeniyle Kalan İstanbul’un su sorunu içinden çıkılmaz hale gelecek…

*Tarım alanları, ormanlar, çevre bir yeni havalimanından sonra bir kez daha inşaat sektörünce yutulacak,

*Olası depremde Kalan İstanbul için risk maksimize edilmiş olacak…

*THY raporuna göre yapılaşma, aydınlatmasının yoğun trafiğe ulaşması öngörülen yeni havaalanı için sakıncalar yaratacak,

*Sözün kısası Kalan İstanbul’un hayat damarları tıkanarak doğal yaşam döngüsüne geri dönüşü olmayan biçimde son verilecek,

* Trakya’nın tam, II. Dünya Harbinde Alman tehdidine karşı oluşturulan Çatalca müstahkem mevki-Çakmak Hattından ikiye bölünmesi, tüm asker uzmanlara göre, ciddi güvenlik sorunları ve jeo politik sakıncalar yaratacak,

Gelelim zurnanın zırt dediği yere…

Bir asırdır ülkenin bağımsızlık ve egemenliğini tapusu Lozan anlaşması yanında, Boğazlar ve Karadeniz üzerindeki egemenlik hakkının ve barış ortamının tapusu da 1936’da imzalanan ve Türkiye dahil tarafların uygulanışına dair bir itiraz beyan etmediği en uzun süre yürürlükte kalan anlaşma sayılan Montrö Anlaşmasıdır.

Giderek olaya gelir bazlı bakıldığında ülkenin boğaz geçiş ücretlerinden yararlanması da tamamen kendi tasarrufundadır. Ayrıca, Montrö sözleşmesi yürürlükteyken zaten hiçbir ticari veya askeri gemi kanalı kullanmaya

zorlanamayacağı için kanal geçişlerinden iddia edildiği gibi astronomik gelirler elde etmek de mümkün değildir. Bu durumda şu anda 75 milyar doları bulacağı söylenen bu yatırımın ülkenin içinde bulunduğu ekonomik yapı, durum ve de gelecek nesiller için ne denli ağır ve taşınması mümkün olmayan bir külfet oluşturacağı ortadadır.

Taraf ülkelerin(Bulgaristan, Fransa, Büyük Britanya, İrlanda ve Denizaşırı Britanya Ülkeleri, Hindistan, Elenler Krallığı, Japonya, Romanya, Rusya, Yugoslavya ve Türkiye)sözleşmeyle ilgili bir derdi yoktur!

Sözleşme kapsamı dışındaki ülkeler için ise ticari gemiler için serbest geçiş, savaş gemileri için ise 18.madde ile “Karadenize kıyıdaş olmayan Devletlerin savaş gemileri bu denizde günden çok kalamayacak”; 19.madde ile de “savaş zamanı savaşan herhangi bir Devletin savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçmesi yasak olacaktır” hükümleri yürürlüktedir.

Kalan İstanbul procesinin bir ipte oynayan cambazların sayısını arttıracağı aşikar… Balyoz operasyonunun Deniz Kuvvetlerine sirayet ettirilmesine yol açtığı ileri sürülen Karadeniz’e kıyıdaş olmayan ülkelerin örneğin ABD savaş gemilerinin Karadeniz’e çıkışı kuşkusuz Rusya’yı küplere bindirecek, onlarca içinden çıkılmaz sorunla boğuşan bölgede bu kez çok büyük bir küresel sorun oluşacak, ama sessizce ve akıllıca “mal varlığı” başta olmak üzere ekonomik ve siyasi yaptırımlarla sıkıştırılan Türkiye yönetimi ABD’nin bu sayede tarihsel emellerine ulaşmasıyla belki bir ölçüde rahatlamış olacaktır.

Sonuç:

Kalan İstanbul Procesi, İstanbul’a mahvetmesinin olduğu kadar, yıllardır giderek artan hukuksuzluğun, anti demokratik uygulamaların, “ben yaptım olducu” yönetim anlayışın mağduru geniş toplum kesimlerinin kitlesel tepkileriyle müdahalesini gerektiren bir demokrasi sorunudur.

Bu nedenle;

*Mckinsey danışmanlık firmasına ekonomiyi denetleme yetkisini vermekten geri adım atılması,

*Termik santrallerin filtresiz çalıştırılmasına verilen onayı geri alınması,

* Ziraat Bankası’nın Simit Sarayı’nı kurtarma kararını geri çekmesi,

gibi örneklerde elde edilen sonuçlardan hareketle çok daha ciddi, geniş ve yaygın olarak, çevre hareketinden emek hareketine, su hakkı savunuculuğundan temiz hava hakkı, hayvan hakkı, insan hakkı savunuculuğuna kadar toplumsal muhalefetin, tüm demokratik kurum ve meslek örgütlerinin katılımıyla yükseltilecek bir karşı çıkış, Cebelitarık’ı kanal sananların olayın ciddiyetini idrak edebilmesi için diğer örnek olaylarda yaşandığı üzere kaçınılmaz bir görev haline gelmiştir…

Karşı çıkışın yeni yılı kutlu olsun…

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BOP, DURUM VAZİYETİ, Ekonomi, FAŞİZM, Politika ve Gundem, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *