SİVAS KONGRESİ 2019 * UYANALIM! TÜRKİYE PARÇALANIYOR!

UYANALIM! TÜRKİYE PARÇALANIYOR!


Büyük Önder ATATÜRK 4 Eylül 1919’da Sivas’ta toplanan Sivas Kongresi için “Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi.” demişti. 100 yıl önce vatanın işgal yaşadığı Türk Milleti’nin yok sayıldığı günlerde alınan kararlar hala güncelliğini korumaktadır.

Vatanın bütünlüğü, milletin birliği bugün de o gün gibi parçalanmanın eşiğindedir. 0 gün ABD mandası tartışılmış ve reddedilmiştir. Bugün tarihten ders alınmamış manda ve himayeyi savunan iktidarlar ve siyasiler çoğalmıştır. O gün emperyalizmle işbirliği yapan Damat Feritler, Vahdettinler, Dürrizade Abdullahlar, Mustafa Sabri Efendiler, Ali Galipler vardı. Bugün de ABD emperyalizminin BOP eşbaşkanlığını yapanlar var.

O gün bölük pörçük olan milli kurumlar aralarındaki etnik, dinsel ve siyasal ayrılıkları erteleyerek ulusal kurtuluş mücadelesinde birleşerek “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adını almıştı. Bugün o günkü gibi dağınıklık mevcut… Son yerel seçimlerle birlikte yeniden uyanış ve toparlayışın başladığını görmekle birlikte hepimiz uyanık olmak zorundayız…

Çünkü tehlike çok büyük! Türkiye parçalanmanın eşiğini geçti! BOP hızlandı! Cumhuriyet rejimi ve parlamenter sistem değiştirildi. Ergenekon ve balyoz davaları ile başlayan kumpaslarla ülkemizde ve bölgemizde güvencemiz olan ordumuzun dokusu değiştirildi.

Kısacası 10 Ağustos 1920’de Osmanlı’nın imzaladığı SEVR Antlaşmasında emperyalizm ne istediyse verdiler, yaptılar…

Türkiye gündeminde en başta tehlike olarak Suriye’deki gelişmeler yer almaktadır. 1990’lı yıllarda Irak’ın kuzeyinde “tampon bölge” yalanı şimdi Suriye’nin kuzeyinde “güvenli bölge” adıyla karşımıza çıkıyor. İçinde YPG ve ÖSO’nunda olduğu SDG (Suriye’nin Demokratik Güçleri) nin önerileri kabul görüyor, uygulanıyor…

Hatta Urfa sınırında SDG’nin askeri unsurları elini kolunu sallayarak geziyor.

Vatan topraklarımıza 1 Mart 2003’te Irak tezkeresiyle girmeye çalışan ve TBMM tarafından reddedildiği için giremeyen ABD askeri güvenli bölge yalanıyla Urfa’ya yerleşiyor… Türkiye hızla Ortadoğu bataklığına sürükleniyor…

Uyanalım! Türkiye federal yapıya götürülüyor! Türkiye parçalanıyor…

Başta adli yıl açılışı ve yargı reformu diye sunulan ve aslında son yıllarda çıkan tüm yasal düzenlemeler, bunun için yapılıyor.

Çok geç olmadan gelin Sivas Kongresinin kararlarının hala geçerli olduğunu herkese duyuralım. İçerde ve dışarıda barışın anahtarı olan “Yurtta barış dünyada barış” ilkesini tekrar egemen kılalım.

Büyük Önder ATATÜRK’ün “Kendi kişisel çıkarları için yabancılarla işbirliğine giren ve gücünü halktan almayan küçük bir azınlığın dışındaki tüm güçler; aralarındaki etnik, dini ve siyasi ayrımları erteleyerek Ulusal Kuruluş Mücadelesi yolunda birleşmelidir.”  Sözünün ışığında Cumhuriyet için el ele verelim…

04.09.2019

 İBRAHİM DAŞ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
ANTALYA ŞUBE BAŞKANI

               

This entry was posted in ATATURK, CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *