CUMHURİYET YÖNETİMLERİNDE “ÜMMET” DEĞİL “MİLLET” VARDIR * DERVİŞİN FİKRİ NE İSE ZİHNİ DE ODUR


Ali ihsan Hasircioglu / 10.07.2019

DERVİŞİN FİKRİ NE İSE ZİHNİ DE ODUR


Türkiye Cumhuriyeti’nde devletin şeklini belirleyen, idari yapısını düzenleyen, toplumsal yapıya yön veren anayasa ve yasalar vardır. Bunların hiç birinde “Ümmet” ifadesi yer almaz. “Ümmet”, tüm müslümanları kapsayan soyut bir kavramdır.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ümmet”i ise sadece sünni müslümanları kapsamaktadır.

Uzun yıllar süren kanlı savaşımlardan sonra kilisenin egemenliğine son verilerek lâik yapıya kavuşturulan modern devlet ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti de İslam dünyasında devleti din egemenliğinden kurtarıp lâik bir yapıya dönüştürebilen tek devlet olma özelliğini taşımaktadır.

Lâik Cumhuriyet, bizim geri kalmış İslam dünyasında parlayan bir yıldız olarak ortaya çıkmamızı sağlamıştır.

Siyasi partiler, yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren ümmet anlayışına dayanmayan kuruluşlardır.

AKP Genel Başkanı’nın toplumun sadece sünni müslüman kesimini esas alan bu demeci, partisinin ümmet zihniyeti ile yönetildiğinin somut ifadesidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde, bir siyasi partinin ümmet anlayışı ile yönetilmesi ve Türk toplumunun ümmet olarak tanımlanması, mevcut anayasaya ve yasalara aykırıdır.

Ali ihsan Hasircioglu

This entry was posted in CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, İrtica, YOBAZLIK - GERİCİLİK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *