PANDORA’nın KUTUSU AÇILDI- 21 * İŞTE DEVLETTE LİYAKAT BUNUN İÇİN ÖNEMLİ * 2014 YILINDA İNCELEME YAPMADAN HESAPSIZ KİTAPSIZ, YANLIŞ ALINAN 480 MİLYON EURO’luk VAGONLAR ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ * BU KARARI KİM VERDİ ,KİM İMZA KOYDU? * YANLIŞIN BEDELİNİ KİM ÖDEYECEK?


Diken / 26/12/2014

Marmaray’da tren var yol yok:
‘Tanesi 12 milyon eurodan 38 tren Haydarpaşa’da çürüyor’


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Asrın projesi’ olarak nitelediği ve 29 Ekim’e yetiştirilen Marmaray Tüp Geçit sistemi için Güney Kore’den ithal edilen 38 trenin dönüş yapabilecekleri manevra alanı bulunmadığı için atıl durumda Haydarpaşı’nda bekletildiği ileri sürüldü.

Bugün’den Cihan Acar’ın haberine göre 2012 yılında Güney Kore’den beşli ve 10’u vagonlar halinde getirilen 440 trenden beş vagonlu olanlar hizmete girerken, her biri 12 milyon euroya mal olan 10 vagonlu 38 tren, altyapının yetersiz olması sebebiyle hizmete giremedi.

Üstelik boyları 244 metre olan trenlerin kullanımı için ne Ayrılıkçeşme, ne de Kazlıçeşme’deki dönüş alanları yeterli.

Bu vagonların üç yıldır çürümeye terk edildiğini söyleyen Birleşik Taşımacılar Sendikası Genel Sekreteri Hasan Bektaş, “İçinde çok hassas elektronik cihazlar olan bu trenler üç yıldır burada. Kar, yağmur yağıyor ve zarar görüyor sonuç olarak” dedi.

Kullanılmayan 10’lu vagonların önce yaklaşık iki yıl Edirne ve İzmit’te bekletildiğini ardından bir kısmının Haydarpaşa garına getirildiğini kaydeden Bektaş, “Şu anda Marmaray hattında 12 adet 5’li vagon kullanıma alındı. Fakat geriye kalanları bu şekilde bekletiliyor. Trenlerin içindeki bulunan değerli sinyalizasyon ve sistem ekipmanları zamanla zarar görüyor. Düşünün bir sıfır araba evinizin önünde durdukça çürüyor” diye konuştu.

Deneme sürüşlerinde başarısız
Trenlerin iç ekipmanlarının üzerinde hala çalışıldığını ifade eden Bektaş, bir buçuk aydır deneme sürüşlerinin yapıldığını, ancak olumlu sonuç alınamadağını da kaydetti. Marmaray’ın kullanılamayan trenlerinin Güney Kore’den geldiğinden beri hiçbir teste tabi tutulmadığına dikkat çeken Bektaş, tren işletmeciliği yapmayan bir kurumun bu trenleri satın aldığını belirtti.

Bektaş şunları söyledi: “Dolayısıyla bu trenlerin hepsi sistemden geçse bile bazı sistemler yine bu trenlere uymayacak. Bu trenlerin üzerindeki sistemlerin burada takılması gerekiyor. Daha önce de Güney Kore’de denenmediği için önce Türkiye’de deneniyor. Hala birçok eksiklik var.”

‘Trenimiz var ama onu yürütecek yolumuz yok’ diyen Bektaş, Marmaray’da parça parça iş yapıldığını, sistemde birçok eksiklik olduğunu da belirtti. Bektaş, “Marmaray şu anda açıldı çalışıyor ama her gün test yapılıyor. Daha bitmemiş bir sürü sistem eksikliği var. Bir iki yıl daha beklenseydi tam bittikten sonra açılsaydı çok daha iyi olurdu” dedi.[1]

29/12/2014 Levent Ozen

460 milyon Euro’luk Marmaray
trenlerine uygun ray yok!


460 milyon Euro’luk Marmaray trenlerine uygun ray yok :Marmaray’da kullanılmak üzere tanesi 12 milyon Euro’ya mal olan 38 trenin çalışabileceği demir yolu hattı olmadığı ortaya çıktı.

Çürümeye terk edilen 460 milyon Euro’luk Marmaray’ın 10’lu trenlerine göre İstanbul’da uygun demir yolu hattı olmadığı ve ray değiştiremediği ileri sürüldü. Marmaray’da kullanılmak üzere alınan 10’ar vagonlu 38 trenin neden kullanılamadığı görüntülendi.

Bugün gazetesinin haberine göre, boyları 245 metre olan ve tanesi 12 milyon Euro’ya mal olan 10’lu vagonlar uygun bir dönüş manevra alanı olmadığı içi 3 yılı aşkın süredir raylar üzerinde bekletiliyordu.

Trenler, raylardan daha uzun
Kazlıçeşme’den hareket eden tren, bitiş durağı olan Ayrılıkçeşme istasyonunda bütün yolcuları indiriyor. Daha sonra ise treni dönüş manevrasına doğru hareket ettiriyor. Durağın yaklaşık bir kilometre ötesinde bulunan manevra alanına gelen tren ray sisteminin bittiği noktaya kadar kafasını sokuyor. Daha sonra ise makinist Marmaray içinden geçerek ters istikametteki makine dairesine geçerek treni hareket ettiriyor.

Trafik butonlarının olduğu bölümden tren dönüş manevrasından tekrar Kazlıçeşme istikametine yol alıyor. Ayrılıkçeşme’de bulunan manevra alanı 122.5 metre olan 5’li sistem için uygun. Fakat 10’lu sistem için ayrılan manevra alanına trenin boyu sığmıyor.

‘Hattın kapasitesi yetmez’

Bir­le­şik Ta­şı­ma­cı­lık Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Na­zım Ka­ra­kurt, ma­nev­ra ala­nının ya­pıl­sa bi­le 10’lu sis­te­min kul­la­nı­la­ca­ğı bir de­mir yo­lu hat­tının ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.

Kul­la­nım­da olan 5’li di­zi­le­rin yol­cu ta­şı­ma için za­ten faz­la­sıy­la yet­ti­ği­ni be­lir­ten Ka­ra­kurt, “Mar­ma­ray pro­je­si 13 ki­lo­met­re­lik bir yer. Za­ten 10 da­ki­ka­da bir tren ça­lı­şı­yor. Ça­lı­şan 5’li di­zi­ler yol­cu ta­şı­ma­ya ye­ti­yor da ar­tı­yor bi­le. Şu­ an 17 di­zi ça­lı­şı­yor, 13 ki­lo­met­re­lik bir hat üze­rin­de bun­dan faz­la­sı­nı ray sis­te­mi kal­dı­ra­maz. Hat­tın ka­pa­si­te­si yet­me­z” de­di.
‘Bakanlık trenlerin kullanılamayacağını biliyor’

Nazım Karakurt, Ulaştırma Bakanlığı’nın, “Araçlar, test sürüşleri yapılmadığı için hizmete alınmadı” açıklamasını şöyle değerlendirdi:

“Bakanlık kelime oyunu yapıyor. 4 yıldır test sürecini bitirmemişsin bu da ayrı bir skandal. Asıl sorun şu: Çürümeye terk edilen trenlerin test süreçleri tamamlansa bile kullanılamayacağını onlar da biliyor. Bu trenler yine hiçbir yerde çalışmayacak. Bunların test sürecini tamamladın farz edelim, nerede çalıştıracaksınız? İstanbul’da bu trenlerin kullanılacağı bir demir yolu hattı yok.” [2]


Haydarpaşa tren mezarlığı oldu :


Tarihi Haydarpaşa Garı’na giden tren seferlerinin 19 Haziran 2013’te son bulması ve rayların sökülmesinden sonra çürümeye terk edilen trenler, grafiti yapanların yazboz tahtasına dönüştü

İstanbul toplu ulaşımında büyük öneme sahip banliyö tren seferleri hala başlamadı. Seferler, 19 Haziran 2013 tarihinde durdurulmuş, dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım o tarihlerde yaptığı açıklamada, yeni hattın 2 yıl sonra hizmete açılacağını belirtmişti. Yıldırım’ın yaptığı açıklamanın üstünden tam 2 yıl geçmesine rağmen tren seferleri başlamadı. Sökülen rayların yerine de yenileri konulmadığı için Haydarpaşa Garı’nda kalan servet değerindeki trenler, çürümeye terkedildi. Haydarpaşa Garı’ndan sonra tren hattının olmaması, garda kalan trenlerin çürümesine ve milyonlarca liralık zarara sebebiyet verdi.

Bu arada garda atıl durumda kalan trenler graffiti yapanların yazboz tahtası haline geldi. Garda bulunan onlarca trenin camları dahil dört yanı graffiti ile boyandı. 24 saat güvenliğin olduğu ve kameralarla gözetlenen garda graffiti yapanların ellerini kollarını sallayarak trenleri boydan boya boyaması akıllarda soru işareti bıraktı. Graffiti ustalarının öğrencilerini yetiştirmek için para vererek trenleri boyadığı iddia edildi.

2013 yılında Gebze-Haydarpaşa, banliyö hatlarının yenilenmesi için yapılan ihaleyi alan Obrascon Huarte Lain(OHL) SA-Dimetronic ortak girişimi, 2014 yılının ortalarında rayların sökümünü tamamlamış, 2014 yılı sonunda ise Ulaştırma Bakanlığı ile arasındaki anlaşmazlık yüzünden işi bırakmıştı.

BU GÖRÜNTÜ HAYDARPAŞA PORT İÇİN

Konuyla ilgili Aydınlık’a konuşan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Mithat Ercan, Haydarpaşa Garı’ndakilerin 14 binlik dedikleri trenler olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bunlar İstanbul’a yeni döşenecek olan hatlara uygun değildir. Eski hat kaldırılmadan önce bu trenlerin buradan çıkarılması gerekirdi. Bunlar Anadolu’nun birçok ilinde banliyö treni olarak kullanılabilirdi. Fakat 2 seneden beri burada atıl durumda bekliyorlar. Trenler çürüyor. Bir de Haydarpaşa Port projesini gerçekleştirmek için gara mezbele görüntüsü vererek bir algı yaratmaya çalışıyorlar.

Boyanan trenler hiçbir şey değil, Marmaray için alınan ve her biri tahmini 12 milyon Avro’ya mâl olan, 10’lu vagondan oluşan 38 tren de Haydarpaşa Garı’nda 3 yıldır çürümeye terk edildi. Servet değerindeki trenlerin altyapısı olmadığı ve yazılımları yapılmadığı için atıl durumda bekletiliyor.” [3]

[1] http://www.diken.com.tr/marmarayda-tren-var-yol-yok-tanesi-12-milyon-eurodan-38-tren-haydarpasada-curuyor/
[2] https://rayhaber.com/2014/12/460-milyon-euroluk-marmaray-trenlerine-uygun-ray-yok/
[3] https://rayhaber.com/2015/07/haydarpasa-tren-mezarligi-oldu/
This entry was posted in Ekonomi, PANDORA'nın KUTUSU, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *