ÖRNEK VATANDAŞ FAZLI KÖKSAL * “YUNAN SEVER” İMAM FADIL YILAN HAKKINDA CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İMAM FADIL YILAN HAKKINDA CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM

Gaziantep İli İyinacar Cami’sinin imamı, Fadıl Yılan’ın 04.06.2019 Günü Ramazan Bayram Namazı hutbesini  okurken sarf ettiği Türklüğü, Milli Mücadeleyi, Cumhuriyeti aşağılayıcı sözleri üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına CİMER üzerinden suç duyurusunda bulundum. CİMER’in kelime kısıtlaması tüm dilekçeyi yazmama imkan vermediği için dilekçeyi özetledim. Dilekçenin tamamını da PTT aracılığı ile gönderdim.

Dilekçe şöyle;

T.C. GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Medyada yer alan haberlerden ve internette yayımlanan videolardan, Gaziantep İli İyinacar Camii’nin imamı, Fadıl Yılan’ın 04.06.2019 Günü Ramazan Bayram Namazı Sırasında Hutbe okurken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın web sitesinde yayımlayarak bir örneğini Müftülükler aracılığı ile tüm imamlara dağıttığı “Ramazan Bayramında Okunacak Hutbe Metni”nde[i] yer almayan şu cümleleri sarf ettiği anlaşılmaktadır;

“Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. 1.İnönü’de şöyle zafer kazandılar, 2.İnönü’de şöyle zafer kazandılar. Sakarya’da şöyle zafer kazandılar. Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler. Nerde döktüler. Hepsi yalan. Yunanlıların hepsi yaşıyor işte. Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik ”

  1. A)Fadıl YILAN Diyanet İşleri Başkanlığının gönderdiği hutbe metninde yer almayan, bu metni okuyarak; Şanlı İstiklal Savaşımızı, o savaşta verdiğimiz şehitlerimizin aziz ruhlarını aşağılamış ve Camii Cemaatini Cumhuriyetin kurucu liderine, kurucu kadrolarına, kuruluş ilkelerine, Cumhuriyete düşman etmeyi ve millet arasına tefrika sokmayı amaçlamıştır.

Fadıl YILAN bu eylemi Türk Ceza Yasasının “Görevi Kötüye Kullanma” başlıklı 257. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “Kanunda ayrıca suç olarak  tanımlanan hâller  dışında,  görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiylekişilerin  mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ……. kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Fiili ile örtüşmektedir. Fadıul YILAN bu eylemi ile Görevini Kötüye Kullanmıştır.

  1. B)Adı geçen İmamın bu eylemi ile ayrıca Türk Ceza Yasasının “Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma” başlıklı 219. Maddesinin 1. Fıkrasında “ İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi dini reislerden biri vazifesini ifa sırasında alenen hükümet idaresini ve Devlet kanunlarını ve hükümet icraatını takbih ve tezyif ederse bir aydan bir seneye kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır veya bunlardan birine hükmolunabilir.”  Hükmünü de ihlal etmiştir.

Şöyle ki;

2429 Sayılı “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” ile İmam Fadıl YILAN’ın küçümsediği kurtuluş savaşının zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı, yine o küçümsediği savaşların sonucu Cumhuriyet kurulmuş ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı devletin resmi bayramı olarak kabul edilmiştir.  Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere bir din görevlisi olan Fadıl YILAN Türk milletinin zaferlerini o zaferler sonucu kabul edilen bayramları ve bayramların dayanağı kanunları takbih ve tezyif  ederek TCK’nun 219. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı hareket etmiştir.

  1. C)İmam Fadıl YILAN’ın  bu eylemi ile TCK’nın “Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama”başlıklı 301. Maddesinin 1 Fıkrasındaki  “Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Hükmünü de çiğnediğini düşünüyorum. Çünkü 19 Mayıs’tan başlayıp 9 Eylül’e kadar giden süreç Sarışın Bir Kurt’un peşinde gerçekleştirdiği Türklüğün Ergenekon’dan 2. Çıkışıdır. Bu çıkış gerçekleşmeseydi, Nasıl 900 senelik hâkimiyetten sonra Endülüs’te tek bir Müslüman kalmadıysa Anadolu’daki 850 senelik Müslüman Türk hâkimiyetinden sonra hiç Müslüman-Türk kalmaması mukadderdi. İmam Fadıl YILAN Türklüğün yeniden dirilişi, yok olmaktan kurtuluşu olan Kurtuluş Savaşımızı ve bu savaş sonucu kurulan Cumhuriyetimizi alenen aşağılayarak TCK’nın 301. Maddesinde sayılan suçu da işlemiştir.
  1. D)İmam Fadıl YILAN’ın Ramazan Bayramında hutbede söylediği bu sözler; Millet arasına nifak sokmaya Devletin Birliğini bozmaya yönelik harekettir. Bu düşüncelerin taraftar bulması, devleti bölmeye Cumhuriyeti yıkmaya yönelik fikir ve eylemlerin artmasına neden olacak kışkırtıcı bir sözdür. Bu yönüyle TCK’nın “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”başlıklı 302. Maddesindeki “Devletin bağımsızlığını   zayıflatmaya veya birliğini bozmaya” tanımlamasına da uymaktadır.

Belirttiğim nedenlerle, Gaziantep İli İyinacar Camii’nin imamı hakkındaki bu suç duyurusunu, unvanında “Cumhuriyet” kelimesi bulunan tek makam olan ve temel görevi “Cumhuriyet”i korumak olan makamınızın takdirlerine sunuyorum.

Gereğini arz ederim. 10.06.2019

FAZLI KÖKSAL

Adres ve Vatandaşlık No.

[i] DİB’nın yayınladığı ve Ramazan Bayramında okunması gereken hutbe metninin bulunduğu web adresi

(https://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/sayfalar/hutbelerlistesi.aspx)
This entry was posted in İrtica, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *