Tümamiral Yaycı: Tek taraflı MEB ilanı hakkımız

Tümamiral Yaycı: Tek taraflı MEB ilanı hakkımız

Aydınlık 25.6.2019

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz’deki oldubittilere karşı tek taraflı MEB ilanına işaret etti. Yunanistan’ın Mısır ve GKRY ile anlaşmasının en kötü senaryo olduğunu belirten Yaycı, ‘Böyle bir durumda yetki alanımız 41 bin km2 ile sınırlandırılacak’ dedi. 

Deniz hukuku alanında önemli çalışmaları bulunan ve Türkiye’nin deniz yetki alanlarını güncel hesaplamalar ışığında yeniden ortaya koyan Dr. Tümamiral Cihat Yaycı, “Sorular ve Cevaplar ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kavramı” başlıklı bir kitap kaleme aldı. Tümamiral Yaycı kitabında kıta sahanlığı, MEB tanımı ve hukuku, ülke uygulamaları, Doğu Akdeniz’deki durum hakkında 27 soruya yanıt verdi. Türkiye’nin kıta sahanlığı ilan etmesi gerekmediğini, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin (BMDHS) 77. maddesi gereği devletlerin kıta sahanlığı hakkının ab initio (başlangıçtan beri) ve ipso facto (kendiliğinden) statüsünde olduğunu anlatan Yaycı, bununla beraber MEB haklarının ise BM’ye ilanının gerektiğini kaydetti.

ANTALYA KÖRFEZİ’NE HAPSOLURUZ

Yenişafak’tan Kıymet Sezer’in haberine göre; Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ile denizlerdeki ekonomik değerlerini nasıl koruyup kollayacağını düzenleyen bir Münhasır Ekonomik Bölge Kanunu çıkartması gerektiğini vurgulayan Yaycı, halen İsrail, GKRY ve Yunanistan arasında elektrik nakil hattı kurulmasını amaçlayan EuroAsia İnterconnector projesi ile AB’nin enerji koridoru olarak nitelenen EastMed projesini de facto durum oluşturmak ve Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne hapseden sözde Seville Haritası’nı gerçekleştirmek için atılan adımlar olarak niteledi. Yaycı, bu doğrultuda en büyük tehdidin ise Yunanistan’ın Mısır, Libya ve GKRY ile Girit, Kaşot, Kerpe, Rodos ve Meis hattını esas alarak sınırlandırma anlaşması yapma çabalarını sürdürmesi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin muhtemel MEB’i ile GKRY-Yunanistan ikilisinin Türkiye için öngördüğü MEB işte böyle.

YETKİ ALANIMIZ SINIRLANIYOR

Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akdeniz’de halen GKRY dahil 4, dünyada ise 32 devletin tek taraflı MEB ilan ettiği, komşu ve karşılıklı kıyıdaş devletler arasında Türkiye’nin taraf olduğu tek anlaşmanın yapılmadığı mevcut konjonktürde, devletimizin Doğu Akdeniz’de KKTC dışında kıyıdaş devletlerle anlaşma yapmayan ve özellikle MEB ilanında bulunmayan tek devlet olması bir vakıadır. Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Mısır ve GKRY ile anlaşmalar imzalaması, ulusal hak ve menfaatlerimize zarar verebilecek en kötü senaryoyu teşkil etmektedir. Zira böyle bir durum gerçekleştiğinde; öngördüğümüz 189 bin km2’lik yetki alanımız 41 bin km2 ile sınırlandırılacak, bir başka deyişle egemenlik haklarımızın bulunduğu 148 bin km2’lik alan kaybedilecektir.”

LİBYA İLE ACİL ANLAŞMA ŞART

Yunanistan-GKRY ikilisinin, Türkiye’nin deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin girişimlerinin akamete uğratılması maksadıyla Doğu Akdeniz’de MEB ilan edilmesi gerektiğini belirten Dr. Tümamiral Cihat Yaycı, sahildaş ülkelerle sınırlandırma anlaşmaları yapmanın da önemine değindi. Türkiye’nin Akdeniz’de Libya’nın yanı sıra Mısır, İsrail ve Lübnan ile de karşılıklı kıyıları olduğunu hatırlatan Yaycı, “Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik ivedilikle bir anlaşma yapılmalı” dedi.

https://www.aydinlik.com.tr/tumamiral-yayci-tek-tarafli-meb-ilani-hakkimiz-turkiye-haziran-2019
This entry was posted in DENİZ VE DENİZCİLİK, DIŞ POLİTİKA, Ekonomi, KIBRIS, YUNANİSTAN - EGE SORUNU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *