Tehcir Kanunu 27 Mayıs 1915 ‘de çıkarıldığı halde emperyalist merkezler neden 24 Nisanı “soykırım günü” olarak ilan ettiler?

Mehmet Boz
25.04.2019

Tehcir Kanunu 27 Mayıs 1915 ‘de çıkarıldığı halde emperyalist
merkezler neden 24 Nisanı “soykırım günü” olarak ilan ettiler?


Soru:
– Ermeniler tarafından ” tehcir kanunu” nun çıkarıldığı tarih olan 27 Mayıs 1915 değil de, neden 24 Nisan 1015 tarihi “soykırım günü” olarak ilan edilmiştir?

Yanıt:
– Yüz yıl sonra,24 Nisan 2019 tarihinde , asıl 21 Nisan 1915 tarihinde neler olduğunu bilmek gerekiyor.Talat Paşa Komitesi Başkanı Ali Erdinç(*), Ermenilerin 1915 yılına ait iddialarının gerçeği yansıtmadığını, tam tersi o tarihlerde Türklerin Ermenilerce katledildiğini söyledi .

Talat Paşa Komitesi Başkanı Erdinç,

Asılsız Ermeni iddialarına karşı sivil toplum örgütlerinin güç birliği yapması gerektiğini söyledi. Ermeni yalanlarına karşı tam bir kuvayı milliye ruhuyla, hiçbir korku duymadan mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdinç ;

“Haklı davamızı tüm dünyaya anlatmamız lazım. Aslında 24 Nisan 1915’te Ermeniler Türkleri katletti. Van’da 2 günde 25 bin insan Ermenilerce katledildi. 31 Mart 1918’de aynı şekilde Bakü’de 30 bin insan katledildi. Önce kendi toplumlarımızı sonra dünya kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi. (1 )

Tarihi Hatırlatma:
Emniyet Teşkilatı tarafından tespit edilen bu listede İstanbul merkezli Ermeni komitecilerinin sayısı, 610 kişidir .

Bunların;
356’sı Taşnaksutyun,
173’ü Hınçakyan,
72’si Ramgavar adlı Ermeni örgütlerine mensup olup, 9’u farklı komite ve Ermeni Cemaatine dahil kişilerdir (BOA. DH. EUM. 2. Şube No: 67/31).

– Yukarıda belirtildiği gibi, 24 Nisan 1915 tarihli genelge üzerine önceden isim ve adresleri tespit edildiği anlaşılan 235 civarında örgüt mensubu tutuklanarak Çankırı ve Ayaş’a gönderilmiştir.

– Bu listede yer alan 280 civarındaki Ermeni komite mensubunun büyük bir kısmı yapılan aramalarda adresinde bulunamamış, bir kısmının da yurt dışına kaçtığı tespit edilmiştir. 24 Nisan 1915 tarihinde İstanbul’da 235, diğer vilayetlerde de 321 olmak üzere toplam 556 komite mensubunun tutuklanmış olduğunu görmekteyiz.

– Osmanlı Hükümeti olayları önlemek amacıyla 24 Nisan 1915 tarihinde çıkardığı bir genelge ile Ermeni komite merkezlerini kapatmış ve elebaşılarını tutuklamıştır.

– Belgelerle ortaya konulduğu gibi, 24 Nisan tutuklamaları sırasında herhangi bir çatışma ve ölüm olayı söz konusu olmamıştır.

– İstanbul dışında Aydın, Samsun, Kayseri, Sivas, Elazığ, Urfa, Diyarbakır ve Gaziantep gibi şehirlerde komite mensubu 321 kişi tutuklanmıştır.

– Dolayısıyla 24 Nisan 1915 tarihinde İstanbul’da 235, diğer vilayetlerde de 321 olmak üzere toplam 556 komite mensubunun tutuklanmış olduğunu görmekteyiz.

Durum böyle olmasına rağmen, Ermeniler tarafından tehcir kanununun çıkarıldığı tarih olan 27 Mayıs 1915 değil de, neden 24 Nisan tarihi “soykırım günü” olarak ilan edilmiştir?

Hiç şüphesiz Ermenilerin 24 Nisan tarihini “soykırım günü” olarak ilan etmesinin temel sebebi, ülke içinde örgütlenmeyi sağlayan, yurt dışı bağlantıları ve işbirliğini yürüten lider kadronun bu tarihte etkisiz hale getirilmiş olmasıdır.

Böylece amaçlarına ulaşma konusunda elebaşılık yapacak lider kadrodan büyük oranda yoksun kalan Ermeniler, bu durumu bir türlü kabullenememiş ve 24 Nisanı bütün dünyada “soykırım günü” olarak ilan ederek adeta bir sanal bellek ve sunî bir tarih yaratmışlardır.

Ermenilerin 24 Nisanı, yani kendilerini bağımsızlığa götüreceklerine inandıkları lider kadronun tutuklanmasını tehcir olayından daha önemli görmeleri oldukça anlamlıdır.( 2 )

(*)  Ali Erdinç: Emekli Tümgeneral
(1 ) http://www.sanalbasin.com/1915te-ermeniler-turkleri-katletti-18767734/
(2 ) http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/tr/24-nisan-1915te-ne-oldu/

This entry was posted in ERMENİ SORUNU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *