Kopmasına kopacağız da nasıl?


Bülent Esinoğlu
bulentesinoglu@gmail.com
22.02.2019

Kopmasına kopacağız da nasıl?

Amerika, dün, F-35’lerden başlamak üzere, Türkiye’ye yeni bir ambargo başlattı. Avrupa Parlamentosu da yılan hikayesine dönen üyelik görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.

Atlantik İttifakının iki ana gövdesinden aynı gün iki saldırı birden aldık.

Yaklaşık 60 yıldır adı geçen ittifakın içindeyiz. Onlar istedi biz yaptık şeklinde yürüyen bir ittifak. ABD ve AB’nin bitmek bilmeyen müdahale ve istekleri bu altmış yıl içinde sürdü gitti.

İnönü ittifaka girerken “istediğimiz zaman çıkabilir miyiz?” diye bir soru sormuştu.Atlantik İttifakından bir kopuş sürecinin içinde olduğumuz kesindir.

Soru 1-Kopuş neden uzun süre olacak?

Soru 2- Kopuşa nokta nasıl konacak?

Kopuşun uzun bir süreyi alacağının birinci nedeni; emperyalizmin içimizde kurduğu kurum ve kuruluşlardır.

Liberal ekonomik sistem, ordu ve silah sistemlerinin ABD’ye bağımlılığı, banka sistemleri, çift para varlığı, aşırı dolarizasyon, çok uluslu şirketlerin ulusal pazarlarımızı ellerinde tutuyor olası, ABD tarafından eğitim sitemimize müdahale edilerek imal edilmiş insan figürü, tarikat- emperyalizm ilişkileri, eğitimin gericileştirilmesi sonucu teknolojik gerilik, işbirlikçi sermayenin elde ettiği zenginliklere rağmen ülkeye bir sanayi sistemi kurmamış olması gibi nedenlerden ötürü, Atlantik İttifakında kopuş uzun bir süre alacaktır. Kopuş süreci ile birlikte paralel olarak da yeni ittifaklar gelişecektir.

Zaten Batı bu saydığım kurumlar üzerinden Türkiye’ye müdahale edebiliyor. Ve dolaylı olarak yönetiyor.

Evet mevcut durum bu ama Dünya’da da dengeler hızla değişiyor. Koşullar bizi öyle bir noktaya getirebilir ki, anlattığım bağımlılıklara rağmen kopuş kaçınılmaz olur. Ani kopuştan doğacak sıkıntılara birlikte göğüs germe iradesi oluşursa, bu ani kopuş gerçekleşebilir.

Hem dünya dengeleri bakımından hem de Atlantik İttifakının bizden istediklerinin (başta, bölünmemizi istemeleri) karşılanamaz noktaya gelmesi sebebiyle, bu kopuşun hızlanacağını düşünebiliriz.

Biraz spekülasyon olacak ama kısmı bir dünya savaşı sırasında, Atlantik’in bizden Rusya’ya karşı askeri destek istemesi halinde, ya da İncirlik Üssünden Rusya’ya karşı kullanılacak atom silahlarının kullanılıp kullanılamayacağının gündeme gelmesi halinde ani kopuşlar beklenebilir.

Belki bu kadarına bile gerek kalmadan, Amerika İran ile bir çatışmaya girerse, bizden İncirlik Üssünü istemesi halinde bile kopuş ani olabilir.

Kopmasına kopacağız da bu kopuş uzun mu ani mi olacak, tartışılan budur.

Bir ayrıntıyı daha ifade edeyim. İktidarda kim olursa olsun, bu kopuş eninde sonunda gerçekleşecektir. Çünkü çıkarlarımızın Atlantik İttifakı ile uyuşmasına imkân yoktur.

22 Şubat 2019,

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *