Adını duymadınız * Ben duyurayım ; SÜMEROLOG VEYSEL DONBAZ – 79 yaşında * 5 ölü dil ve ayrıca 4 dil biliyor – 10 bin kil tablet okudu – 200 uluslararası makalesi var – Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ile birlikte her ikisini de saygıyla selamlayalım

This entry was posted in BİLİYOR MUSUNUZ ?, KÜLTÜR - EĞİTİM - ÇAĞDAŞLIK, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *