FESLİ İLE CÜBBELİ’NİN KİNLERİNİN KÖKENİ!

Prof. Dr. Özer Ozankaya
ADD Kurucu Üyesi, 4. Genel BaşKanı
of.ozankaya@isnet.net.tr
14 Kasım 2018 Çarşamba

FESLİ İLE CÜBBELİ’NİN KİNLERİNİN KÖKENİ!

Fesli ile cübbeli’nin, tüm İslam halklarına kurtuluş yolunu gösterip açan Atatürk’e düşmanlığı, yüce önderin 1925’te sorduğu ve her ikisinin maskesini düşürdüğü için altında ezilegeldikleri, yanıtlayamadıkları için duyulmasını bile istemedikleri iki sorudan ileri geliyor.

Yeryüzündeki müslüman kitlelerin iç ve dış sömürgeci hainliğiyle nasıl “şunun ya da bunun tutsaklık ve aşağılayıcılık zincirleri altında tutulduğunu, bu tutsaklık zincirini kıracak insanlık niteliğinden nasıl yoksun, nasıl eğitimsiz, bilinçsiz bırakıldıklarını” da anlamamızı sağlayan o iki soru şunlardır:

“1- Rum başlığı olan fesi giymek uygun olur da şapkayı giymek neden olmaz?” (Sömürgenlere hizmet hainliğiyle dolu kafana hâlâ fes geçirmekle, müslümanları fesin gerçekte Rum başlığı olduğu tarihsel gerçeğinden habersiz tutmaya yelteniyorsun!)

2-Hristiyan papazlarıyla Yahudi hahamlarının özel giysisi olan cübbeyi niçin giyiyorsunuz? (İslamda ruhban yok ki ona özgü bir giysi olsun? Sırtınıza o cübbeyi geçirmekle İslam’a “ruhban şirki”ni soktuğunuzu bu halk anlamayacak mı, sanıyorsunuz?”

İşte fesli ile cübbelinin İslamın gerçek özünü bilinmez kılıp müslüman kitlelerin yerlerde sürüklenmesi pahasına yaptıkları Atatürk ve Türklük düşmanlığı, Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı, bu bencilce kinlerinden ileri gelmektedir.

(Bknz.: Özer Ozankaya, Türkiye’de Laiklik (CEM Yay.); Cumhuriyet Çınarı: Mustafa Kemal’i “Atatürk” Yapan Uygarlık Tasarımı (CEM Yay.);

Emile Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri (Çev.:Özer Ozankaya, CEM Yay.)

This entry was posted in ATATURK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, İrtica, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ, YOBAZLIK - GERİCİLİK, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *