Trident * DENİZLER TANRISI POSEIDON’UN ÜÇLÜ MIZRAĞI * NATO’nun en doğudaki ve en kuzeydeki ülkesi olan Norveç’te başlayacak olan NATO tatbikatın adı; Trident Juncture-2018


DENİZLER TANRISI POSEIDON’UN ÜÇLÜ MIZRAĞI

Yunan mitolojisine göre Trident, Denizler Tanrısı Poseidon’un üçlü mızrağının adı. Poseidon öfkelendiğinde Trident’i yere vurarak denizleri harekete geçirir, depremler, tsunamiler ve kasırgalar yaratırdı.

Yarın (25 Ekim 2018), NATO’nun en doğudaki ve en kuzeydeki ülkesi olan Norveç’te başlayacak olan NATO tatbikatın adı; Trident Juncture-2018. Bu tatbikata 31 farklı ülkeden, yaklaşık olarak 51 bin personel, 10 bin askeri araç, 150 savaş uçağı ve 60 harp gemisi katılacak. Bu katılımlar ile bu tatbikat; 2002’den beri yapılan en büyük NATO tatbikatı, 1980’den beri ise Norveç’te yapılan tatbikatların en büyüğü olacak. Bu çapta büyük tatbikatlar yapılmasına, 4-5 Eylül 2014’de Birleşik Krallık’ta yapılan Galler Zirvesi’nde, ABD’nin isteği ile karar verilmişti.

Norveç Rusya tarafından İşgal Ediliyor

Tatbikat; karada Orta ve Kuzey Norveç’te, denizde Norveç sahilleri ve karasuları, Baltık ve Kuzey Denizi ile İsveç-Norveç-Danimarka arasındaki Skagerrak Boğazı’nda, havada ise Norveç, İsveç ve Finlandiya hava sahasında gerçekleşecek. Bu tatbikatın kendi ülkelerinde yapılması teklifini Norveç, 2014’de İspanya ve Portekiz’de yapılan bir önceki tatbikat sırasında dile getirmişti. Norveç’in böyle bir istek yapmasının arkasında ABD’nin özendirici tutumunun olduğu, NATO çevrelerince bilinen bir gerçek.

Tatbikat senaryosuna göre; Norveç hayali bir ülke tarafından işgal ediliyor ve NATO, 5. Madde gereğince Norveç’in yardımına koşuyor. Bu hayali ülke tabiri ile Rusya’nın işaret edildiği çok açık! Zaten böyle de anlaşılsın istiyorlar. Tatbikatı halen, ABD’nin Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanı, ABD’nin Afrika Deniz Kuvvetleri Komutanı ve NATO’nun Birleşik Kuvvet Komutanı olmak üzere üç şapkayla görev yapan Amerikalı Oramiral James G. Foggo yapacak.

Enstrüman Olarak Kullanmaya Çalışıyor

Trident Juncture-2018’in amaç ve hedefleri tatbikat öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in basına yaptığı açıklamada ifade edildi. Tabii ki bu tatbikatın basına açıklanamayan, NATO’nun en büyük ve belirleyici gücü olan ABD’nin belirlediği gizil amaçları da var. ABD, Sovyetler Birliği tehdidine karşı kurulmuş olması ve tehdidin ortadan kalkmış olmasına rağmen, Soğuk Savaş’ın (1947-1989) bitiminden sonra NATO’yu sonlandırmadı, aksine genişletti. Hatta; Varşova Paktı üyelerini Soğuk Savaş bitirilirken bunu yapmayacağına söz vermesine rağmen NATO’ya aldı ve NATO’yu Rusya Federasyonu’na doğru genişletti. Çünkü ABD’nin amacı; Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra elde ettiği tek kutuplu dünya gücü olma durumsal üstünlüğünü sonsuza kadar sürdürme ve NATO’yu da bunun bir enstrümanı haline getirme planını gerçekleştirmekti.

Bugün ABD, dün Sovyetler Birliği’ne yaptığının aynısını Rusya ve Çin’e yapmaya çalışmaktadır. Yani bu iki ülkeyi kuşatarak, çevrelerini istikrarsızlaştırarak ve silahlanma yarışına sokarak ekonomik olarak iflas ettirmeye, dünyanın ekonomik, askeri ve siyasi ağırlık merkezinin doğuya yani Asya-Pasifik Bölgesine doğru kayışını durdurmaya ve NATO’yu da bu amaçlarının enstrümanı olarak kullanmaya çalışmaktadır.

Gizil Amaçlar

Daha dün ABD Başkanı Trump, 1987’de Sovyetler Birliği ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekildiğini açıkladı. Çin ise bunun küresel silahlanma yarışına yol açacağını söyledi. Zaten ABD, bunu istiyor!

Yarın başlayacak olan Trident Juncture-2018 tatbikatına ABD’nin küresel ve bölgesel hedefleri açısından bakarsak ve gizil amaçlarını özetlersek;

Tatbikat, Rusya’yı hedef alıyor. Bu ülkeyi kuzeyinden ve özellikle Baltık Denizi ve Kuzey Denizi’nden sıkıştırmayı ve tehdit etmeyi hedefliyor.
Bu tatbikat; üzerinde halen paylaşım mücadelesi süren Kuzey Kutup Bölgesi’nde Rusya’ya karşı bir dayanışmayı göstermeye çalışıyor. Buzulların erimesi ile ticari deniz trafiğine açılan ve zengin enerji kaynaklarının keşfi ile önemi çok artan 27 milyon km² büyüklüğündeki Kuzey Kutup Bölgesi’nde 5 ülke var. Bunlar; ABD, Danimarka, Norveç, Kanada ve Rusya. Bu beş ülkenin dördü NATO üyesi ülkeler. Tatbikatta, bu bölge için Rusya’ya karşı ortak bir tavır da sergileniyor.

Tatbikatın sıklet merkezi; Baltık Denizi! Bu bölgede Rusya’nın Baltık ülkelerine tehdit olduğu izlenimi yaratılmaya çalışılıyor. Amaç; İsveç’i ve İsveçlileri NATO’ya katılım konusunda ikna etmek. ABD, İsveç’e NATO’ya katılım konusunda çok baskı yapıyor. Sağ partiler “evet”, sol partiler “hayır” İsveç halkı da “hayır” diyor ve diyenlerde artış eğilimi var!

Türkiye’nin Durumu

Türkiye’nin bu tatbikata katılımı; askerî açıdan eğitim, silahların denenmesi ve çok uluslu askeri kuvvetlerin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilebilmesi açısından fayda sağlar. Ama ben olsam; halen içinde bulunduğumuz konjonktür nedeniyle, Rusya’yı çok açık olarak hedef alan bu tatbikata katılmazdım.

Ayrıca tatbikatın icra edildiği bölge; çıkarlarımıza ve ilgi alanımıza çok çok uzak olan bir alan. Diğer taraftan; intikallerle birlikte maliyeti çok yüksek olan bu tatbikata katılmamız, zaten ağır bir ekonomik kriz hatta iflas durumu yaşayan ülkemize ilave bir külfet doğurur diye değerlendirirdim.

DENİZLER TANRISI POSEIDON’UN ÜÇLÜ MIZRAĞI

Türker Ertürk
RESMİ İNTERNET SİTESİ:

Anasayfa

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, DENİZ VE DENİZCİLİK, DÜNYA ÜLKELERİ, MİTOLOJİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *