İSLAMİ AND * Cahil arab kültürünü dayatanların aklında Osmanlı devrinde uygulanan “Amin alaylarının” olduğunu da böylece öğrendik.

Naci Kaptan / 26.10.2018

İSLAMİ AND 

Okullardan Cumhuriyet’in simgelerinden birisi olan ANDIMIZI kaldıran R.T.Erdoğan , kaldırılan andın yerine İslami değerleri ve tutucu bağnazlığı dayatan bir and yazdırmak isteseydi büyük olasılıkla aşağıdaki gibi bir andı kabul ederdi. Ayrıca Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ahmet Doğan İlbey de YENİ ANDIN nasıl olması gerektiği konusunda bir yazı yazarak öneride bulunmuştu. Böylece CUMHURİYETİN AND’ına karşı düşmanlık yapanların amaçları da ortaya çıkmış oldu.  Cahil arab kültürünü dayatanların aklında Osmanlı devrinde uygulanan “Amin alaylarının” olduğunu da böylece öğrendik. böylesi düşüncenin sahipleri hiç bir zaman doğdukları yaşadıkları ülkenin çocuklarının neden Dünyadaki tüm eğitim sıralamalarında en diplerde olduğunu , neden hiç bir üniversitemizin Dünyadaki ik 500 arasına giremediğini hiç bir zaman düşünmez ve sorgulamazlar . Onların akıl fikirlerinde hep cübbe sarık ve yozlaşma vardır.

İslam coğrafyasının en büyük eksikliği çağdaş eğitimden yoksun olmasıdır. Bu coğrafyanın yöneticileri genelde  küresel gücün temsilcileri ve işbirlikçileridir. Bu nedenle islam ülkelerinde eğitim bilimsel ve çağdaşlıktan uzaklaştırılarak dini temellere dayandırılır. Böylece itaat eden , çağdaşlaşmaya ve bilime kapalı köle toplumlar oluşturulur. Andımızın kaldırılma nedenlerinden birisi de budur.

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ahmet Doğan İlbey yeni Andımızın
Nasıl Olması Gerektiği Konusunda Bir Makale Yazdı.

08.10.2013 Habervaktim.com

“(…) Nihayet, ulusalcı gayeye ve Atatürk’e adanmış,
İslâmî bir zemini olmayan işe yaramaz uyduruk “and” kaldırıldı.

Osmanlı zamanlarında “Âmin Alayları”, bir başka adıyla “Dua Alayları” vardı. İlahiler ve âminler eşliğinde mektep kapısına varılırdı. Kapıda durulur, çocuklar dua ettikten sonra içeri girerlerdi. İlk Mektebe başlayacak çocuklar aile zenginse eve hoca davet edilerek çocuğun ilminin artması için “Bed-i Besmele törenleri yapılırdı. Fakir ve orta gelirli aileler çocuklarını mektebe götürür ve tören mektepte de yapılırdı. Hoca ilahiler okur ve çocuk için şöyle dua ederdi:

/ Yâ İlâhî başlayalım ism-i Bismillâh ile
/ Bu duâya el açalum ism-i Bismillâh ile
/ Sen kabûl eyle duâmız Besmele hürmetine
/ İlmini eyle müyesser yâ İlâhe’l-âlemîn
/ Ol Muhammed hürmetine meded eyle yâ Mu’în
/ İlmini eyle müyesser yâ İlâhe’l-âlemîn
/ Kapuna geldik niyâza yâ İlâhe’l-âlemîn
/ Eyleyip mansûr muzaffer kullarına yâ Mu’în.” (…)

Dinimizin birleştiriciliği dikkate alınarak bu gelenekler yeni bir şekle sokularak ilk mekteplerde sevdirilerek denenebilir. Bu dua ve ilahileri sadeleştirerek ilk mekteplerde başlatmak ve Kemalist “Elitler” den ve laikçilerden korkmadan hayata geçirmek gerek.

Böylelikle bütün Türkiye’nin çocuk ve genç dimağlarını etnik duyguya kaptırmadan İslâm ortak paydasında vatan, millet, din üzere şuurlandırmak mümkün olacaktır.Yeni and, besmele-i şerif ve Şuara Sûresi 12. Âyetinden hareketle şöyle hülâsa edilebilir:

“Bismillahirrahmanirrahim

/ Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
/ Hamd olsun âlemlerin Rabbi olan Allah’a
/ O, Esirgeyen ve bağışlayandır.
/ Alllah’ım.!
/ Ancak sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz
/ Bizi doğru yola ulaştır
/ Müslümanların dünya sıkıntılarını gider
/ Bizi Kendi’ne kul, son peygamberine ümmet kıl
/ Tembellikten, şüpheden, kavgadan, kötü ahlâktan Sana sığınırız Âmin.” (1)

***

YENi ANDIMIZ.!

Dindarım, kindarım.
Benden olan dışında kimseyi;
Korumam, saymam, sevmem.
Vazifem şeriata gitmektir.
Bundan yüksek, ileri yol yoktur.

EY BÜYÜK TAYYİP!
Senin yolunda, gösterdiğin hedefe,
Emin adımlarla, durmadan yürüyoruz.
Varlığım yüce varlığına feda olsun.
Ne mutlu AKP’liyim diyene!..

(1) http://www.tyb.org.tr/ali-ilbeyden-andimiz-musluman-turklugu-degil-ataturkcu-turklug-12503yy.htm
This entry was posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, DİN-İNANÇ, İrtica, ŞERİAT - İRTİCA - KARANLIĞIN AYAK SESLERİ, YOBAZLIK - GERİCİLİK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *