Suikast?!

Hayrullah Mahmud
4 Haziran 2018 Pazartesi

Suikast?!

“Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?”

——-Namık Kemal

“Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini.”
——-Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK


Kitabın adı: Bir Nefeste DÜNYA TARİHİ
http://www.dr.com.tr/kitap/bir-nefeste-dunya-tarihi/emma-marriott/arastirma-tarih/tarih/dunya-tarihi/urunno=0000000580226
Yazarı: Emma Marriott
Çeviri: Egemen Yılgür
Maya Kitap
1. Baskı, İstanbul Şubat 2014
6. Baskı, İstanbul Eylül 2014
15 TL
200 sayfa
(…)
Sayfa 64:
1171 yılında halifelik, Kürt (!) Müslüman Selahaddin’in yönettiği Sünni Eyyübilere geçince Fatımiler nihai çöküşle karşılaşmış oldular.
tr.wikipedia.org/wiki/Selahaddin_Eyyubi
(…)
Sayfa 181:
Tarihin en kanlı savaşlarından biri sona ererken, 1918’de pandemik grip ya da ‘İspanyol Gribi” adıyla bilinen ölümcül bir salgın başladı. Grip, savaşın 20 ila 40 milyon arasında insanın hayatına mal olarak kasıp kavurduğu dünyaya bir darbe daha vuracaktı.
(…)
Sayfa 192:
(II. Dünya) Savaş boyunca 50 milyon insan hayatını kaybetmişti. Bunların önemli bir bölümü (20 milyonu Sovyet ve 4.5 milyonu Polonyalı olmak üzere en az 35 milyon kadarı) sivildi. En azından 10 milyon, belki de 17 milyon sivil, Nazi ideolojisi gereğince ortadan kaldırılmıştı.
(…)
Sayfa 194:
1942 yılının başlarında Naziler, Yahudi “sorunu” için “nihai çözüm” kararlaştırdılar. Ölüm kampları kurulacaktı. Bunların altısı 1942 yılında Polonya’da inşa edilmişti. Burada 1.5 milyon Yahudi öldürüldü. Sovyet ve Polonya savaş esirleri, politik muhalifler, fiziksel ve zihinsel engelliler, homoseksüeller, Nazi işgalindeki Avrupa’dan getirilen diğer azınlık grupları burada katledildiler.


Kitabın adı: Devlet Terörü ve Ajan Provokatörler, Gizli Ordular
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=587719
Yazarı: Halid Özkul
Destek Yayınları, I. Baskı
363 sayfa
22 TL
(…)
Sayfa 132:
“Eğer bir yalan, uzun bir süre yeterince tekrarlanırsa, sonunda o yalan bir gerçekmiş gibi algılanır!”
Dr. Joseph Paul Goebells
(…)
Sayfa 183:
Usame bin Ladin ve ailesinin kayıtlı olarak Amerikan Bankaları’nda 873 milyar doları mevcuttu. ABD’deki toplam mal varlıklarının 2 trilyon dolar olduğu düşünülüyordu. İddiaya göre, Bin Ladin ailesinin ABD’deki aktif parası ABD’nin toplam bütçesinin yüzde 15,5’idir. Ladin ailesinin toplam malvarlığı ise 7 trilyon dolara, yani Amerikan ekonomisinin neredeyse yarısına yakındır.
(…)
Sayfa 192:
Bin Ladin’le ilgili kitap yazan Amerikalı “Terör uzmanı” Michale Swetnam’a göre, sadece ABD topraklarında yüzlerce “uyuyan hücre” bulunuyor! Amerikan Kongresi’ne bir rapor veren Ortadoğu uzmanı Kenneth Katzman ise Dünya çapında 50 ile 60 ülkede faaliyet gösteren militanlar olduğunu iddia ediyordu.
(…)
Sayfa 194:
The Washington Post’ta 23 Eylül’de yer alan haberde ise Filipinler’de 1995’te evinde bomba yaparken meydana gelen patlama sonucu yakalanan Abd’ül – hakim Murad adlı teröristin “Bojinka” (Büyük patlama) kod adlı bir eylemden söz ettiği, bu eylem ABD’deki birçok yolcu uçağının havaya uçurulması ve bir yolcu uçağının da, CIA’nın Washington yakınındaki yönetim binasına çarpması unsurlarını içeriyordu. Ayrıca örgütün, Papa II. John Paul’ün öldürülmesine yönelik hazırlık yaptığını yetkililere anlatıyordu.


Kitabın adı: Kısa Yahudi Tarihi
http://www.dr.com.tr/0000000352540/Eser/Kitap/Arastirma-Tarih/Tarih/Dunya-Tarihi/K%C4%B1sa%20Yahudi%20Tarihi
Yazarı: Michael Brenner
Çeviren: Sevinç Altınçekiç
Alfa Yayınevi
I. Basım, Ekim 2011
25 TL
330 sayfa
(…)
Sayfa 10:
Eski Ahit’teki anlatıma göre Yakub, melekle savaşırken İsrail’e yani “Tanrı’yla güreşen”e dönüştü!
(…)
Sayfa 74:
Babil Yahudiliği’nin iktidar yapıları içinde hiçbir çatışmadan çekinmezdi. Saadra ben Yasef en keskin saldırılarını, Yahudi cemaati içinde 8. Yüzyılda ortaya çıkan ve kendi zamanında çevresini genişleten bir gruba yönlendirdi. Karaimler, Talmud’un ilahi bir eserinden kaynaklanan “sözlü bir öğreti” olarak kabul edilmesine karşı çıkarak sadece Eski Ahit’i “Kutsal yazı” olarak kabul ediyorlardı. Elbette Karaimler de Eski Ahit’i kelimesi kelimesine kabul edemezlerdi ve bu yüzden de özellikle de takvim hesabı, Şabat konumları Karaimler, en çok 10-12 yüzyıllar arasında önce Filistin ve Mısır’a sonra da Bizans İmparatorluğu ile Rusya’ya kadar yayıldılar. Günümüzdeyse sadece Rusya, Polonya, Türkiye, Amerika Birleşik devletleri ve özellikle de İsrail’deki küçük Karaim cemaatleri var.
(…)
Sayfa 86:
9. yüzyılda Kalonimidlerin Lucca’dan Mainz’a göçü, Alman Yahudiliği’nin en önemli kuruluş efsanelerinden biridir!
(…)
Sayfa 102:
1395 yılına ait Coburg Pentateukhos’tan bir okul sahnesi çubuğu sallayan öğretmen, öğrencisine hukuk eğitmeni Hillel’in Tevrat’ta özetlediği ilkeyi okutuyor: “Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma!”
(…)
Sayfa 111:
İngiltere, Yahudiler kovan ilk Avrupa ülkesiydi (1534)!
(…)
Sayfa 120:
Ama büyük olasılıkla o döneme göre çarpan Mesih inançlarının rolü vardı. Bu inançlara göre Yeni Ahit’te sözü edilen dünya imparatorlukları Gog ile Maogo (Yecüc & Mecüc) arasındaki savaş yani ‘kutsal makam’ın da katılmasıyla gerçekleşmesi için uğraşılan bir dünya savaşı, ancak kurtuluş çağına yol açabilirdi.
(…)
Sayfa 121:
Osmanlı İmparatorluğu’nda, 17. yüzyılda, İstanbul ve Selanik’te yaklaşık 20 bin Yahudi sakiniyle, Amsterdam, Prag, Frankfurt ve Livarno’nun iki katı büyüklükleriyle en büyük Yahudi cemaatleriydi; Polonyalı cemaatlerden söz etmeye bile gerek yok!
(…)
Sayfa 129:
Polonya’nın adının kutsal bir kaynaktan geldiğine inananlar da vardı. İsrail’in dili, “İsrail: Polin” yani “burada gecele” manasında! Demek istedikleri şuydu: Tanrı, İsrail’den dağılanları bir kere daha bir araya getirinceye kadar burada geceleyeceğiz!
(…)
Sayfa 132:
Polonya’daki Yahudiler, Alman dil bölgesinden gelirken yanlarında getirdikleri kendi dilleri “Yidiş”i (Aşkenaz dili) konuşurlardı. Yidiş’in önemli bir bölümü orta yüksek Almanca’ya dayanır. İbrani ve Slav unsurlarla tamamlanır ve İbrani harfleriyle yazılır.
(…)
Sayfa 179:
Yahudi Jean kralı Levi Strauss’un (Levi’s) yükselişi de efsanevidir!
(…)
Sayfa 190:
Habsburg İmparatorluğu, 19. Yüzyıl sonunda yaklaşık 2 milyon Yahudi’yle dünyanın ikinci en büyük Yahudi Cemaatini barındırıyordu!
(…)
Sayfa 196:
Komplo teorileri, Çarlık Rusya’sında popülerlik kazandı. Özellikle de günümüze kadar gelen ve “Siyon Bilgilerinin Protokolleri”nin bahsettiği, Yahudiler’in sözde dünyaya hakim olmayı planladıklarına dair teoriler! Bu protokoller ilk kez Rusça’da 1903 yılında Snamja (Bayrak) dergisinde, herhalde kayıp Fransızca özgün metninden çevrilip kısaltılarak yayınlandı. Yayıncısı, daha önceleri Kişinev “pogrom”unu (*) sahneleyenlerden biri olarak fanatik antisemitist Pavolatsi Kruşevan’dı. Sonraki tercümeler ve işlemlerin dayandıkları özgün metin, 1905 yılında dinci fanatik Sergey Nilus tarafından yayınlandı. Paris’teki Rus gizli servis çevrelerinden gelen yazarların amacı, çar’ı ve etkili siyasetçileri açık bir biçimde Yahudi düşmanı bir siyasete yönlendirmekti. Protokoller daha sonra sayısız dile tercüme edilip otomobil fabrikatörü Henry Ford tarafından da İngilizce olarak dağıtıma sokuldu.
(*)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pogrom
(…)
Sayfa 299:
Süpermen figürünü Clevelandlı iki Yahudi sanatçının yaratması tesadüf olabilir mi? Süpermen’in zayıfların güçlüler ile mücadelesiyle çoğu Yahudi’nin ideallerini temsil etmesi de evrensel bir biçimde yorumlanabilirler ama Kripton gezegenin de adının aslında Kal – kal olduğu gerçeği sadece İbranice “hafif olan tanrı” adıyla açıklanabilir ve yaratıcılarının kökeniyle gerçeklendirilebilir. Volkanlı Mr. Spock’ın Yahudi din adamlarının takdisini yansıtan selam işaretlerinde de buna benzer bir durum vardır.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Superman
(…)
Sayfa 312:
Rusya ve Türkiye dahil olmak üzere genelinde bugün sadece 1,5 milyon Yahudi yaşıyor. Buna karşın bütün Yahudiler’in yüzde 80’inden fazlası İsrail ve ABD’de yaşarken, bu Yahudiler’in de üçte birinden fazlası Tel Aviv ile New York’ta bulunuyor.
(…)
Sayfa 313:
21. yüzyılın başında 13 milyon Yahudi, 6,5 milyarın üzerindeki dünya nüfusunun çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Yine de Yahudilik temasına ilgi, çok çeşitli tezahürle kendini göstermeyi sürdürüyor.


Kitabın adı: İsrail’in Gizli Savaşları, İsrail İstihbaratı’nın Tarihi
http://www.pandora.com.tr/urun/israilin-gizli-savaslari-israil-istihbaratinin-tarihi/244222
Yazarları: Ian Black & Benny Morris
Pegasus Yayınları
I. baskı, Ekim 2011
496 sayfa
25 TL
(…)
Sayfa 150:
Horel, Mossad Başkanı olarak, bir İranlı Yahudi usta tarafından yapılmış ve üzerinde Mezmur’dan, “İsrail muhafızı ne uyuklar ne de uyur!” yazan eski bir “Hançer” hediye etti!
(…)
Sayfa 188:
Savaş öncesi İstihbarat Şubesi neredeyse yine ciddi bir tahmin hatası yapacaktı! Aman’ın eski Ürdün masası şefi, arkadaşlarının “Biber” diye hitap ettiği Zeev Bar – Lavı, ısrarla Kral Hüseyin’in savaşa girmeyeceğini söylüyordu! Ama Yarni ona, “Biber, uyan, bu farklı bir top oyunu” dedi.
(…)
Sayfa 432:
… Suikast kesin olarak Mossad’ın klasik bir “Sahte Bayrak” operasyonuydu ve katil, farkında olmadan, gizli bir İsrail emrini yerine getiriyordu.

4 Haziran 2018
@HayrullahMahmud

http://hayrullahmahmudozgur.blogspot.com/2018/06/suikast.html

This entry was posted in AKIL FİKİR YAZILARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *