YENİ KİTAPLAR * Tarih kitaplarını okumayı sevenler * YEŞİM TAŞI

Ekrem Hayri Peker
Ekremhayrpeker@gmail.com
10.01.2018

KİTABIM:

YEŞİM TAŞI ÖN TÜRKLER VE
TÜRK TARİHİNDEN KESİTLER

Merhaba Arkadaşlar

Ön Türk tarihi üzerine yeni çalışmamı çevrenize duyurur musunuz.
Kitabımı İntenetten, Kastaş Yayınevinden ve Büyük kitabevlerinden temin edebilirsiniz.

YEŞİM TAŞI ÖN TÜRKLER VE TÜRK TARİHİNDEN KESİTLER

Bu çalışmamda İlk Çağ ve Yakın Çağ Türk tarihi üzerine yazılarım yer alıyor. Boğa Kültürü,Tarih Türklerle Başlar, Anua (Türkmenistan),Sümer ve Mısır bağlantıları, Tuna Boyundaki son Oğuz Devleti, Balkanlar, Batı Trakya ve Teşkilat-ı Mahsusa konulu yazılarım tarihseverlerin ilgisini çekecektir.

Polonyalı dil bilimci Tadeusz Kowalski; “Dobruca ve Deliorman Türk ağızlarında birbirini izleyen ve ilk ikisi Osmanlıların gelişinden önceki döneme çıkan,üçüncüsü Osmanlı döneminde Türkçeleşmiş öğelerle Türk topluluklarına tabakanın var olduğunu” yazar.

İki Çinli müzisyen Gansu’da yaşayan Sarı Uygurların klasik şarkılarıyla Macar klasik müziği arasındaki benzerlikleri fark etmişler;

Sarı Uygurların klasik müziklerindeki ses tonların Macar klasik müziğindeki benzerliğini araştırmışlar, bu müziğin göçle taşındığına karar vermişlerdir. Doğu ve Batı’daki bu halk şarkıları arasındaki benzerlik onların aynı kaynaktan çıkmış olmasından ileri gelmektedir.

Bu tür benzerlikleri yazıya döktüm.

This entry was posted in Yeni Kitaplar. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *