ERDOĞAN ANTİ-ATATÜRKÇÜDÜR!

Mehmet Ali Güller
ABC Gazetesi
31 Ekim 2017

ERDOĞAN ANTİ-ATATÜRKÇÜDÜR!

Medyada okuyorsunuzdur: Erdoğan’ın 29 Ekim mesajından hareketle, AKP’nin Atatürkçüleri de kazanma hedefi koyduğu yazılıp çiziliyor.

Örneğin Erdoğan’ın mesajındaki Atatürk vurgularının, onun ilan ettiği “yüzde 50 artı 1’i almak için artık toplumun yüzde yüzünü kucaklamalıyız” anlayışının bir yansıması olduğu savunuluyor. (Mahmut Övür, Atatürk ve toplumsal uzlaşma, Sabah, 29 Ekim 2017)

Erdoğan’ın yüzde 50 artı 1 için biraz da Atatürkçülük yapacağı ifade ediliyor. (Ahmet Hakan, Hürriyet, 30 Ekim 2017)

Dahası, kimi isimlere “kurtulun şu Atatürk kompleksinden” mesajı veriliyor. (Ardan Zentürk, Star, 30 Ekim 2017)

15 YILIN ÖZETİ: CUMHURİYET KURUMLARINI YIKTI!

Peki öyle mi? Erdoğan gerçekten Atatürkçü bir çizgiye mi girecek?

Baştan söyleyelim: Keşke!

Ancak niyetler başka, gerçekler başkadır.

Gelin meseleyi anlayabilmek için önce Erdoğan’ın şu çok övülen 29 Ekim mesajına bir bakalım: “Türkiye Cumhuriyeti, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeninden doğuşunun nişanesidir.”

Peki, ne var bu mesajda? Bu mesaja bakarak Erdoğan’ın Cumhuriyetçi olduğunu iddia edebilir miyiz? Daha doğrusu, Erdoğan’ın önce başbakan sonra cumhurbaşkanı makamı gereği yapmak zorunda olduğu açıklamalara bakarak onun siyasi çizgisini yorumlayabilir miyiz? Hayır!

Çünkü Erdoğan’ın daha önceki 29 Ekim açıklamalarında da “cumhuriyet kurumlarını yıkacağız” mesajı yoktu! Ama 15 yılda cumhuriyet mesajı yayınlaya yayınlaya, cumhuriyet kurumlarını yıktı!

Cumhuriyet mevzilerini tek tek ele geçirdi, cumhuriyetin kurumlarını tek tek yıktı, geriye cumhuriyetçilik kaldı. Şimdi 50+1 için Atatürk mesajlarıyla bir kısım cumhuriyetçiyi avlamaya çalışacak, hepsi bu!

ATATÜRKÇÜLÜK NE Kİ, PAPAZ ELBİSESİ BİLE GİYER!

Ne demişti Erdoğan 1995’te, daha belediye başkanıyken?

“Biz bu toplumun içinde yeni bir nizamı hâkim kılmanın mücadelesi içindeyiz. Bu mücadeleyi iktidara getirme noktasında eğer benim emir komuta merkezim bana papaz elbisesi giymen gerekiyor diyorsa yaparım dedim. Papaz elbisesi dahi giyerim. Bu var mı usulün içinde? Var tabii ki.”

İşte asıl Erdoğan bu paragrafta kendini anlatandır ve bu paragraftaki hedef de gizli ajandasıdır!

Erdoğan hedefi için papaz elbisesi de giyer, cumhuriyet ve Atatürk mesajları da verir!

Zira o hedef için göz kırpılacak Atatürkçülük, tıpkı yıllar önce yaptığı demokrasi tanımı gibidir: “Demokrasi bizim için bir tramvaydır, istediğimiz durağa gelince ineriz.”

ERDOĞAN 15 YILDA 6 OKU DA PARÇALADI!

Önemli olan laflar ve mesajlar değildir, uygulamalardır.

Uygulamalara bakınca da Atatürkçülük yapacak bir cumhuriyetçiyi değil, “Kemalist vesayet” diye diye cumhuriyet kurumlarını yıkmış bir iktidarı görüyoruz!

Atatürkçülük 6 oktur:

Cumhuriyetçilik, egemenliğin sultandan millete devredilmesini savunmaktır; Erdoğan ise başkanlık rejimiyle milletin egemenliğini tek adam egemenliğine dönüştürmektedir.

Devletçilik, ekonomide kamuculuktur; Erdoğan ise gelmiş geçmiş en özelleştirmeci ve serbest piyasacı siyasetçidir. Öyle ki, görevini “ülkemi pazarlamakla mükellefim” diye özetlemiştir!

Milliyetçilik, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti” denmesidir; Erdoğan ise “milliyetçiliği ayaklarımın altına alırım” demiş, daha 10 gün önce Türk milliyetçiliğini bölücülük ilan etmiştir. Erdoğan’ın dilindeki “millet” de, tıpkı Osmanlıdaki anlamı gibi, tüm Müslümanların nitelenmesidir. Özetle Erdoğan milletçi değil, ümmetçidir!

Halkçılık, demokrasidir; Erdoğan için ise demokrasi inilecek tramvaydır, araçtır!

Laiklik, din ile dünya işlerinin ayrılmasıdır; AKP ise anayasaya aykırılık hükmü giymiş laiklik karşıtı bir odaktır!

Devrimcilik ise eskiyeni sürekli devirme kararlılığıdır, yeniye doğru ilerlemektir özetle; iktidar ise karşı devrimcidir ve başta eğitim alanında olmak üzere hemen her alanda Türkiye’yi geriye götürmeye çalışmaktadır!

Hepsi bir yana, eğitim müfredatından Atatürk’ü çıkarmıştır!

Tablo budur!

Ve bu tabloya göre de Erdoğan en anti-Atatürkçü kişidir!

This entry was posted in ATATURK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, FAŞİZM, İrtica, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *