ÜLKEMDE DURUM VAZİYETLERİ * FAŞİZM HALLERİ * “Nuriye ve Semih demek yasak” Herkes sussun istiyorlar . Kırık kola ters kelepçe !!!

18.08.2017 Cumhuriyet

This entry was posted in DURUM VAZİYETİ, FAŞİZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *