SANAYİ TEKNOLOJİ İSTİHDAM * Mesleklerin Doğası Değişiyor

28.07.2016

——-

Dördüncü Sanayi Devrimi, sadece iş yapış şekillerini değil yaşamımızı kökten değiştirmeye hazırlanıyor. 20’nci yüzyılın aşırı işbölümünün yarattığı meslekler, uzmanlık alanları ve görevlerin çoğu buharlaşacak. Yaratıcı, karar alma ve işbirliği geliştirme yönleri kuvvetli, karmaşık vasıflı işgücüne talep ise patlayacak.

Küresel rekabet ortamında emek piyasasında da kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Bir iş bulmak ve kariyer yapmak için klasik eğitim kurumları dışında hizmet içi ve hizmet dışı eğitimlere büyük kaynak ve zaman harcanıyor. Yeni teknolojilerin üretime aktarılması, şüphesiz emek piyasasında da köklü değişiklikler yaratacak. “Dördüncü Sanayi Devrimi”, “Akıllı fabrika” veya “Akıllı üretim” olarak adlandırılan bu yeni dönemde, 20’nci yüzyılın işbölümünde ortaya çıkan mesleklerin tanım ve sınırları tamamen değişebilir. Çünkü bu yeni dönem klasik işbölümü mekanizmalarının oluşturduğu uzmanlık alanlarını “buharlaştırma” potansiyeline sahip. Yeni dönemde ihtiyaç duyulan karmaşık vasıflar, aynı zamanda eğitim alanını da değişime zorlayacak. General Electric Şef Ekonomisti Marco Annuziata ile yine General Electric üretim sektörü uzmanı Stephen Blier, “Future of Work” adlı makalelerinde “Teknolojik ilerlemeler ve ekonomik büyüme insanların üretim sürecindeki rolünde deprem etkisi yaratacak” diyor.

Üretimde güçlü, geniş çaplı ve sonuçları uzun sürecek bir dönüşümün eşiğindeyiz. Yüksek verimli bilgisayar donanım ve yazılımlarının, robotların ve yapay zekânın kullanılması, makinelerin insanlardan daha iyi yapabileceği görevlerin sayısını da çeşidini de artırıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun geçen Şubat ayında açıkladığı “Future of Jobs” (İşlerin Geleceği) raporunda, “Dördüncü Sanayi Devrimi” yapay zekâ, öğrenen makineler, robotlar, nanoteknoloji, 3 boyutlu yazıcılar, genetik ve biyoteknoloji gibi daha önce birbirleriyle bağlantısız görülen alanları aynı potada eritiyor. Bu durum sadece iş modellerinde değil emek piyasasında büyük değişimlere yol açacak. Üstelik bu değişimin beş yıl içinde yaşanması büyük olasılık” deniyor.

1. Kalite kontrol Büyük Veri analizleriyle yapılacak

Ürünler ve talebe ilişkin tarihi verileri analiz eden algoritmalar sayesinde ürünün kalite kıstasları değişecek. Bu sayede üretim kayıpları da azalacak.

2. Montaj ve paketleme süreçlerinde insansı robotlar kullanılmaya başlanacak

Montaj ve paketleme süreçlerinde insansı robotlar kullanılmaya başlanacak.

3. Kendi kendine giden lojistik vasıtaları kullanılacak

Fabrikalarda kendi kendine yolunu bulan tam otomatik araçlar kullanılacak.

4. Üretim hattı simülasyonları geliştirilecek

Yenilikçi yazılımlar montaj hatlarının simülasyonunun kurulması ve sanal olarak denenmesine imkân tanıyor. Böylece üretim hatlarının optimal verimi alacak şekilde tasarlanması mümkün. Bu da gereksiz işgücü istihdamını engelleyecek.

5. Akıllı tedarik ağları kayıpları önleyecek

Bütün tedarik sürecinin takip edilmesi, daha iyi tedarik kararlarının alınmasını ve işgücü dahil kaynakların optimal kullanımını sağlayacak.

6. Arıza ve kazalar oluşmadan öngörülecek

Donanım, makine ve cihazların uzaktan izlenmesi, arıza oluşmadan tamir ve bakımın yapılmasına imkân tanıyor. Bu da iş kayıplarını asgariye indirirken, personel tasarrufu da sağlıyor.

7. Makine ile birlikte hizmet de alınacak

Makine üreticileri artık sadece makine değil, tamir bakımı da içeren paketler sunuyorlar. Bu yüzden fabrikaların tamir bakım personeli tutmasına gerek kalmıyor.

8. Üretim hattı kendi kendine karar alabilecek

Nesnelerin interneti uygulamaları sayesinde otomatik olarak eşgüdüm içinde olan makineler, kullanımlarını ve ürün çıktılarını ayarlayabilecek.

9. Karmaşık parçalar 3 boyutlu yazıcı ile üretilecek

3 boyutlu yazıcılar, karmaşık parça ve ürünlerin tek bir seferde üretilmesini mümkün kılıyor. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi pek çok üründe montaj hattı kurulmasını gereksiz kılıyor.

10. Uzaktan hizmetler idari personel ihtiyacını ortadan kaldıracak

7/24 hizmet veren çağrı merkezleri üretime de aktarılıyor. Danışmanlık, uzaktan yardım ve belgeleme hizmetleri veren bu merkezler, fabrika içinde idari hizmet birimleri ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

KAYNAK: Boston Consulting Group

This entry was posted in Bilim ve Teknoloji, Calisma Dunyasi - Is ve Emekciler. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *