Erdoğan’ın avukatından kafa karıştıran ‘diploma’ savunması * Erdoğan’ın diplomasında sadece mezuniyet tarihi var, üniversiteye giriş tarihi – fotoğrafı ve dekanın mühürü yok! – Mezuniyet belgesi ile lisans diplomasındaki okul numaraları farklı – Mevcut imza ise diğer orjinal diplomalardan farklı !!! * Diploma sahte ise ne olacak ?

28 Mayıs 2016 Cumartesi

Erdoğan’ın avukatından kafa karıştıran ‘diploma’ savunması

Ahmet D, Polatlı’da “paralel yapı” iddiası ile gözaltına alınmış, akabinde hakkında Cumhurbaşkanına hakaret davası açılmıştı. Ankara 39.Asliye Ceza Mahkemesinde “Cumhurbaşkanına hakaret”ten yargılanan Ahmet D, kendisinin paralel yapı ile alakasının olmadığını ancak bu suçlama ile gözaltına alındığını anlattı.

Haberdar’dan Arzu Yıldız’ın haberine göre, daha sonra hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten açılan davaya ilişkin savunmasında,  MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun Erdoğan’ın diplomasına ilişkin yazıları delil olarak sundu. Ahmet D, Erdoğan için “Kendisi 4 yıllık fakülte mezunu değildir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı görevini yapamaz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanına hakaret suçu bu nedenle oluşamaz. Çünkü kendisi 4 yıllık fakülte mezunu değildir. Yusuf Halaçoğlu’nun tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum” dedi.

“EN AZ 4 YARI YILI KAPSAYAN…”

Bunun üzerine söz alan Cumhurbaşkanı avukatı ise “davanın esası olmayan bu beyanları kastın yoğunluğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanına yönelik mezuniyeti ile ilgili çirkin yaklaşımları reddediyorum. 2547 sayılı kanunun 3 a maddesinde hüküm vardır. Buna göre yüksek öğretim tanımı orada yapılmıştır. Yüksek öğretim milli eğitim sistemi içerisinde, orta öğretime dayalı en az 4 yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim öğretimin tümüdür. Dolayısıyla cumhurbaşkanının ne Anayasa ne de siyasal olarak meştuiyeti ile ilgili zerre tartışma söz konusu değildir” dedi. Bunun üzerine Ahmet D. davanın Polatlı’da görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Dosya Polatlı’ya gönderildi.

Polatlı 1.Asliye Ceza Mahkemesine alınan davada Ahmet D, Cumhurbaşkanının diplomasının ilgili kurumlara sorulmasını talep etti. Mahkeme talebi 28.06.2016 tarihinde değerlendireceğini belirterek davayı erteledi.

Cumhubaşkanına hakaretten yargılanan sanığın savunmasında geçen kanun maddesi ne diyor?

Madde 3 – (Değişik: 17/8/1983 – 2880/1 md.)

Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim – öğretimin tümüdür.

Yazılı açıklama yapan Ahmet D, şunları söyledi:“Cumhurbaşkanına hakaret davası nedeniyle hakkımda açılan davada sorgum esnasında gerekli savunmamı yaptiktan sonra,

Benden şikayetçi olan RTE nin  diplomasının sahte olduğu ve bu nedenle C.Başkanlığının geçersiz olduğu ve TCK.nun 299. maddesinde belirtilen suçun gerçek manada kanunun aradığı şartlarda Cumhurbaşkanı olan kişiye karşı işlenirse bu suçun subutu halinde sanığın cezalandıralacağı iddiasında bulundum.

6271 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunun 6. maddesinin ilgili fıkrasında C.Başkanı adayının 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı aranmaktadır.

RTE nin 1981 yılında elden almış olduğu GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ inceleneceği üzere, bu belgede ne dekanın mührü ne Erdoğan’ın resmi vardır.

Halbuki aynı okuldan mezun olan başka kişilerin diplomaları incelendiğinde dekanın imzası üzerinde mühür olduğu ve öğrencinin resminin mevcut olduğu görülecektir.

Kaldı ki Erdoğan’ın diplomasında Dekan olarak görünen Doc. Dr. Sinan ARTAN in imzasının dahi Erdoğan’ın diplomasında değişik olduğu diğer öğrencilerin diplomasının karşılaştırmasında da açıkça görülmektedir.

Ayrıca bu konu gündeme geldiğinde Marmara Üniversitesinden tanzim edilen ve ne dekanın ne rektörün imzalarını taşımayıp Lisans Diplomasının incelendiğinde 1981 yılında Erdoğan’ın almış olduğu geçici mezuniyet belgesinde okul numarasının 2443 iken Marmara Üniversitesinden verilen lisans  Diplomasında ise 8345 olarak görünmektedir.

Kaldı ki yine bu diplomada dekan olarak imzası bulunan Prf. Dr. Ömer Faruk BATIREL’in Erdoğan’ın mezun olduğu 1981 tarihinde Doçent olduğu 1982 yılında kurulan ve faaliyete geçen Marmara Üniversitesinde de prof. olarak 1982 yılında görevine başladığı ama Erdoğan’ın bu diplomasının üzerinde imzası olmadığı gibi Prof. olarak adı geçmektedir.

Nasıl oluyor da 1982 yılında Prof. olmuş bir kişi 1981 yılında Doçent iken bu  diplomada Profesör olarak görünüyor bu da bu diplomanın sahte olarak tanzim edildiğini ortaya koymaktadır.

Hal böyle olunca 6271 sayılı kanun gereğince Erdoğan, C.Başkanı adayı olduğunda mutlaka talep dilekçesine bir üniversite diplomasını eklemesi gerekmektedir. Ekleyecek ve YÜKSEK SEÇİM KURULUDA Erdoğan’ın eklediği bu diplomayı inceleyerek kanunun aradığı şartlarda 4 yıllık bir üniversite mezunu olup olmadığını saptayacaktır.

Benim sure gelen bu davamda bu nedenle Erdoağn’ın Yüksek Seçim kuruluna sunmuş olduğu diplomasının tasdikli bir suretinin incelenmek üzere mahkemece celp edilmesi talebinde bulundum. Mahkeme 28.06.2016 tarihinde yapılacak duruşmada bu konuda bir karar verecektir.

O makamın gerçek sahibi olmadığı için TCK.nun 299 md.sindeki suçta kesinlikle oluşmamaktadır.

Böyle bir iddianın sanık tarafından sürüldüğünde de sanığın savunmasında bu ileriye sürdüğü ciddi iddiasına karşılık mahkemesinin de gerekli araştırmayı mutlaka yapması lazım yapamaz ise bu da sanık için SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI İLKESİNE aykırılık teşkil eder YARGITAYDA MUTLAKA böyle bir kararda BOZULMAYA mustahaktır.”

Erdoğan’ın sadece mezuniyet tarihi var, üniversiteye giriş tarihi yok!

Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Resmi Sitesinde ve wikipedia’da Erdoğan’ın özgeçmişinde üniversiteden mezuniyet tarihi verilirken, okula giriş tarihi verilmiyor. Yine mezun olduğu fakültenin kuruluş tarihi ile Erdoğan’ın mezuniyet tarihi çelişiyor.

Üniversite Gazeteci Ayşe Hür’e mahkeme talep etsin yanıtını vermişti

Diğer taraftan Gazeteci Ayşe Hür, tartışmaları bitirmek adına Marmara Üniversitesi’ne Erdoğan’ın diploması ile ilgili sorular yöneltmiş, ama üniversiteden gelen cevapta “özel hayat” denilerek bilgi paylaşımı yapılmamıştı.

This entry was posted in EĞİTİM, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *