Seçime giderken ‘algı yönetimi’ çok büyük bir önem taşıyor.

Dr.Erdal Atabek
13 Nisan 2015

Seçime giderken ‘algı yönetimi’ çok büyük bir önem taşıyor.

‘Algı Yönetimi’; olayları, kişileri, geçmişi, geleceği zihnimizde oluştururken ‘olduğu gibi’ değil, ’istendiği gibi’ oluşmasının sağlanmasıdır. Bu konu pazarlama tekniklerinde, satış psikolojisinde, ürün markalarında, okul seçimlerinde, kısaca seçmenin rol oynadığı her yerde önem taşımaktadır.

Seçimlerde bu konunun önemi farkedilmiş, her yolla bu konuda seçmeni etkileme yöntemleri kullanılmıştır.Önümüzdeki seçimler de bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Özellikle iktidar partisi olan AKP, yıllardır bu yöntemi başarı ile kullanmaktadır.En yaygın kullanılan yöntem ‘alıştırma’dır.

ALIŞTIRMA

‘Alıştırma’ yöntemine en çarpıcı örnek R.T. Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde başlayıp cumhurbaşkanı olduktan sonra da sürdürdüğü  ‘Başkanlık’ önerisidir. Kendi düzenlediği ya da katıldığı her toplantıda dile getirilen ‘Başkanlık’ istemi, artık kulaklara geldiği zaman ‘alışılmış etki’ yapmaktadır. Bu etki bir süre sonra, zihinsel tartışma gibi zihinsel değerlendirme gibi işlemleri durdurmakta, sözleri olduğu gibi kabul etme etkisi yapmaktadır. Alıştırmanın bir diğer sonucu da kabul etme olmakta, zihinlerde kabul etme işlemi sorgulamayı ortadan kaldırmaktadır.

‘Alıştırma’ yöntemi ‘paralel yapı’ olarak dillendirilen Gülen cemaati olayında da uygulanmış, bu yolla yapılan beyin yıkama ile uzun yıllar yapılanların AKP-Cemaat işbirliği ile yapıldığı izlenimi silinmeye çalışılmıştır.Başarılı olmadığı da söylenemez.

MEŞRULAŞTIRMA

‘Meşrulaştırma’, insanların zihinlerinde ‘ne var ki bunda?’ algısı yaratmakla sağlanır.Bu yöntem 17-25 aralık soruşturmalarının kapatılmasında kullanılmıştır. Kaydedilen telefon konuşmalarının, ayakkabı kutularında bulunan paraların, para kasalarının ortaya çıkmasından onra yapılan açıklamalar bu amaçlıdır:

Konuşmaların montaj olduğu,
Paraların devletin olmadığı,
İmam-Hatip okulu yapma amaçlı olduğu,
Cami yapımında kullanılacağı,

gibi açıklamalara temel olarak da bu olayın ortaya atılmasının ‘paralel yapı’nın hükümet darbesi amacına yönelik olduğu savı budur. Meşrulaştırmanın temel sloganı olarak da, ‘çalıyorlar ama çalışıyorlar’ klişesi kullanılmakta, bu klişenin de yaygın kabul görmesine çaba harcanmaktadır.

ÖRTME

‘Örtme’, bir yöntem olarak kamuflaj gibi, sislendirme gibi yollarla her alanda kullanılmaktadır.AKP tarafından bu yöntem, kaçak Saray olayında etkin olarak kullanılmıştır. Sarayın milletin malı olduğu, bu büyük millete yakıştığı, milletin alışık olduğu temaları ısrarla işlenmiştir. Bu arada ‘saray’ da çeşitli zamanlarda halka açılmış, muhtarlarla toplantılar yapılarak, çeşitli davetlerle ‘halkın sarayı’ izlenimi verilmeye çalışılmıştır.

‘Örtme’ yöntemi dört eski bakanın yolsuzluk iddialarında da kullanılmış, eski bakanın kolundaki saatin üzerinde yürütülen kampanya bu amaçla ısrarla sürdürülmüştür.

UNUTTURMA

Algı yönetiminin bir başka yöntemi ‘unutturma’dır. Üzerinde konuşmama, konuyu kesme, hiç sözünü etmeme sanıldığından çok daha etkili bir yöntemdir. Bellek bir süre sonra olayı zihinden siler. ‘Kısa bellek’ iki günlük bellektir.

Medya belleği ise 24 saattir.Ertesi gün başka olaylar gündemdedir ve bellek olayı unutmuştur.En yeni olayı anımsayalım: Bülent Arınç-Melih Gökçek tartışmasını bugün konuşan var mı? Bir ara çok konuşulan ‘gemi-gemicik olayı’ kimin aklında yaşıyor?

Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılan sarayın ‘kaçak’ olduğu şimdi kaç kişinin aklında ilk günkü gibi yaşıyor?

NEDEN YAZIYORUM?

Bilinmelidir ki, önümüzdeki seçim de bir ‘psikolojik savaş’ olarak sürdürülecektir.Seçim mücadelesinin görünmeyen yanı budur.Psikolojik savaşı kazanan seçimi de kazanır.

https://erdalatabek.wordpress.com/author/eylemc/

 

This entry was posted in BİLİŞİM - İNTERNET -, Genel Kultur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *