2014 OECD RAPORU *** Türkiye gelir eşitsizliğinde ikinci

OECD: Türkiye gelir eşitsizliğinde ikinci

9 Aralık 2014
BBC

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Türkiye’nin gelir dağılımında kaydettiği ilerlemeye karşın, üyeleri içinde servetin en adaletsiz biçimde paylaşıldığı ikinci ülke olduğunu açıkladı.

OECD’nin bugün açıklanan “Gelir eşitsizliği ekonomik büyümeye zarar verir mi?” adlı raporunda, Türkiye’nin son yıllarda bu konuda aşama kaydettiği belirtildi.Ancak ülkelerdeki gini katsayısı gelişimini inceleyen raporda, Türkiye’nin 0,41 ile Meksika’nın ardından en yüksek -yani en kötü- ikinci orana sahip olduğu vurgulandı.

Gini katsayısı bir ülkede yaratılan ekonomik değerin nüfusa ne derece eşit paylaştırıldığını ölçmek için kullanılan bir ekonomik gösterge olarak kabul ediliyor.0 ile 1 arasında değişen oranlarda sıfıra yakın değerler gelir adaletini gösterirken, yüksek oranlar yaratılan gelirin çok kısıtlı bir nüfusun elinde toplandığına işaret ediyor.

‘Eşitsizlik büyümeye zarar veriyor’

Raporda, OECD ülkelerinin 1985’ten bugüne kadarki verileri ele alınıyor.OECD, gelir dağılımında adaletin sağlanması konusunda Türkiye ve Yunanistan’da mütavazi iyileşmelerin olduğunu belirtiyor.

Gelir eşitsizliğinin ekonomik büyümeye de zarar verdiği savunulan raporda kullanılan tablolar, 1985-2010 yılları arasında Türkiye’nin büyümesinin yüzde 4,6’sını gelir adaletsizliği nedeniyle kaybettiğini gösteriyor.
Aynı dönemde Meksika’nın yüzde 10, Yeni Zellanda’nın ise yüzde 9’luk büyüme kaybı yaşadığı vurgulanıyor.

Raporda büyüme-gelir eşitsizliği ilişkisi şöyle açıklanıyor:

“Gelir eşitsizliği dezavantajlı grupların eğitim fırsatlarını azaltıyor. Ayrıca, sınıf değiştirme sıklığını da aşağı çekiyor. Bireyler yeteri kadar beceri geliştiremiyorlar.” Rapordan çıkan sonuç ise ülkelerin gelir eşitsizliğini azalttığı ölçüde daha fazla büyüyebilecekleri şeklinde.

http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2014/12/141209_oecd_gelir_esitsisligi

This entry was posted in Calisma Dunyasi - Is ve Emekciler, DÜNYA ÜLKELERİ, Ekonomi, Gundem, Haber, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *