Al sana özür!

Yılmaz Özdil
16 Kasım 2014
Sözcü

Facebook: yozdilsozcu
Twitter: yilmazsozcu
E-mail: yozdil@sozcu.com.tr

Al sana özür!

Mevzuları lastik gibi uzatmayı sevmem ama, yeni chp resmen “özür” dileyince, yanlarına bırakmak da olmaz.

“Tunceli vilayeti dahilinde Ovacık Kazası jandarma birliğine tabi Diztaş karakoluna 4/2/938 tarihinde Kalan Aşireti tarafından yapılan taarruz neticesinde şehit edilen karakol komutanı ile 20 jandarma erine ait olup mütearrızlar tarafından gasbedilen 499 lira değerindeki erzakın bilahare erlerin iaşe bedellerinden ödenmek üzere Ovacık Kazası merkezindeki bakkallardan veresiye olarak alındığı ve bunların Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin iaşe tertibinden verilmesi mümkin olamıyacağı anlaşıldığından, Maliye Vekaleti bütçesinin masarifi gayri melhuza tertibinden verilmesi; Jandarma Genel Komutanlığı’nın işarına atfen Maliye Vekilliği’nin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti’nin 23/6/938 tarihli toplantısında onanmıştır.”

Reisicumhur imzası?
Mustafa Kemal Atatürk.

Başvekil imzası?
Celal Bayar.

Diyor ki…
Askerlerimizi şehit ettiler.
Erzaklarını çaldılar.
Şehitlerimizin bakkallara veresiye borcu kalmasın, derhal ödeyin.

“Dersim Kerbela’ydı” diyen başbakanın…
“Başbakanlık Arşivi”nde var bu belge!

Atatürk soykırım yaptıysa…
Soylarını kurutacağı bakkallara borcunu niye ödesin kardeşim?

CHP…
Şehitlerin maddi borcunu bile ödemiş.
Yeni chp…
O şehitlere manevi borcunu nasıl ödeyecek?

This entry was posted in SİYASİ TARİH, Yılmaz Özdil. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *