ALLAH böyle TAKDİR ETTİ Demek ALLAH’A İFTİRADIR

Cemil DENK, E. Albay
22.05.14

ALLAH böyle TAKDİR ETTİ Demek ALLAH’A İFTİRADIR

Yürütmenin Başı Tayyip: SOMA’daki CİNAYETLER için;

“Bunlar Olağan Şeyler, literatürde ‘İş Kazası’ var!. Ölmek bu mesleğin Kaderinde Var.”dedi.Kaderin ne olup, ne olmadığını, hep kendi kendime ve Bu konuda bilgi sahibi olduğunu söyleyenlere sordum;

Ne yazık ki, bugüne kadar aldığım yanıtlardan tatmin olamadım. Ve bu işin aslını ve mantığını araştırmaya karar verdim. Araştırmalarım sonucunda elde ettiğim, tespitimi sizlere sunmak istiyorum:

Pek çok insan, “Kader”in, yani “Alınyazısı”nın, insanın, ana rahmine düştüğünden, ölümüne ve daha da öteye, ölüm sonrasına kadar, neleri, nerede, nasıl yapacağını mesleğinin ne olacağını, kiminle evleneceğini, kaç çocuğu olacağını,

sonuç olarak, her “iki dünya”da, nasıl yaşayacağını, hep kadere bağlarlar, Kaderin de Allah tarafından, İnsanın Anlına Yazıldığına inanırlar. Peki, böyle ise;

İnsanın, yaşarken yapacakları; bir “Program” gibi Alnına Yazılmışsa;
Cennet Cehennem, sevabı, günahı yazan Melekler ve sonuçta, Sorgulanma niçin yapılmaktadır?

İnsan, bu anlına yazılan programa göre yaşayacaksa, sorgulama kimin ve neyin sorgulanmasıdır?

Sorgulanan, “İnsan”mıdır? Yoksa; Allah tarafından yapılıp,insanın anlına yazıldığına inanılan “program mıdır? Haşa!

31 Aralık 2001 tarihli Sabah Gazetesi, “KADER” hakkında şöyle yazdı:

“Bir İlahiyatçı, açıklıyor: “…Alın Yazısı Yoktur.

… Kader, insanların alınlarına yazılmış, hüküm değildir.

… Kader, kâinatın sürekliliğini, garanti altına alan yasalardır.”

Bize göre de Kader; Bireysel bir “Alınyazısı” değil, yaratanın yarattığı canlı cansız bütün varlıkların uyması için koyduğu, Değişmez İlahi Kurallardır. Örneğin:

* Elinizi ateşe sokarsanız yanar. Bu Değişmez İlahi Kuralların yani Kaderin Gereğidir.

* Kendinizi boşluğa atarsanız, düşersiniz, bu kaderin gereğidir. Yani Yaratanın Koyduğu, Değişmez Kuraldır. Çünkü Kader denen İlahi Kurallar içinde “Yer Çekimi” diye bir kural vardır!.

Gazeteler yazdı: “… BAŞBAKAN Erdoğan’ın Soma ziyaretiyle ilgili tartışmalar sürüyor. En büyük tepki ise Erdoğan’ın facia için; ‘Ölüm Bu İşin Fıtratında Var’ sözlerine yönelik..

Bu açıklamaya bir tepki de CHP Grup Başkanvekili Muharrem ince’den geldi. İnce, Başbakan’a: “Madem ölmek bu işin fıtratında var neden bu kadar Korumayla geziyorsun?, Tedbir alıyorsun?” diye sordu”.

Erdem Eren, (dini konularda, araştırmacı – programcı!):
“… ALLAH böyle TAKDİR ETTİ Demek ALLAHA İFTİRADIR…”.

Zahide UÇAR: … İnsanları her rezalete, zulme, baskıya razı edebilmek için “Kaderciliği” imanın şartından biri yaptılar.

Cemil DENK, E. Albay

ATATÜRK’ÜN ve BİRİLERİNİN, dine, laikliğe ve kadına BAKIŞI” konusunda Araştırmacı Yazar
E-Mail: denk.cemil@gmail.com

This entry was posted in DİN-İNANÇ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *