Hazreti gazeteci

Yılmaz ÖZDİL
08.12.2013
Hürriyet

Hazreti gazeteci

Hariciye nazırımız açıkladı.

Mısır’da dört aydır tutuklu bulunan ve “bana bir şey olursa, beni Gafir mezarlığında Mustafa Sabri Hazretleri’nin kabrine defnedin” diyen TRT muhabiri, nihayet serbest bırakıldı.

Tutukluyken sustuk.

Artık yazabiliriz.

Bu arkadaşın yanına defnedilmek istediği Mustafa Sabri hazretleri…
Vahdettin’in şeyhülislamıydı.İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin kurucularındandı.İslam Teali Cemiyeti’nin kurucularındandı.

Kuvayi Milliye’ye “kudurmuş haydutlar” diyordu”Yunan ordusu halifenin ordusudur, asıl kafası koparılacak mahlukat, Ankara’dadır” şeklinde bildiri yayınladı.

Mustafa Kemal hakkındaki ölüm fermanını, bizzat kaleme aldı,
“öldürülmesi caizdir, hatta dini vazifedir” dedi.İşgalcilere karşı Anadolu’nun yanında saf tutan Denizli, Isparta, Uşak, Antalya, Sinop müftülerini görevden azletti;

Ankara müftüsü için idam fermanı çıkardı.
Anadolu Cemiyeti adıyla örgüt kurdu, İzmir’deki Yunan Yüksek Komiserliği’ne teklifte bulundu, “Mustafa Kemal’in pençesinden kurtarmak için Batı Anadolu’da özerk hükümet kuralım, yönetimin başında Hıristiyan vali bulunsun, ordusundan Yunan başkomutanı sorumlu olsun” dedi, Atina’ya iletildi, Yunan Başbakanı Gunaris teklifi inceledi, “kendi milletini satan hainlere ihtiyacımız yok” cevabını verdi.

Ama, Mustafa Sabri’nin Yunanistan’a ihtiyacı vardı.Milli mücadele kazanılınca, İngiliz gemisiyle kaçtı, Yunanistan’a sığındı, basın patronu oldu, Yarın adıyla gazete çıkardı.

O gazeteye 1927 senesinde, “Allah’ın huzurunda Türklükten istifa ediyorum, tövbe yarabbi tövbe Türklüğüme, beni Türk milletinden addetme” diye yazdı”Elimden gelse bütün Türkleri Arap yaparım, bunların vaktiyle Araplaşmadığına eseflenirim” diye yazdı.

Hilafetin yeniden kurulması için, dönemin Papa’sı XI.Pius’a mektup gönderdi, Vatikan’dan yardım istedi.Yunanistan’dan Suudi Arabistan’a geçti, en son Mısır’a yerleşti, El Ezher Üniversitesi’nde ders verdi, Kahire’de öldü, Gafir mezarlığına gömüldü.

E haklıymış yani o gazeteci arkadaş…

Bu kadar hayırlı bi basın duayenimiz varken,
Ramses’in yanına gömülecek değildi herhalde!

This entry was posted in Yılmaz Özdil. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *