“İngiliz ve Amerikalılar, Türk’leri öldürene kadar sevecekler…İŞTE SON DURUM!… KÖR GÖZLERE MERTEK OLSUN!…

“İngiliz ve Amerikalılar, Türk’leri öldürene kadar sevecekler…
Türkiye’yi Suriye’ye karşı kullanacaklar.”

“Türk Hükümeti, son birkaç yıldır Ortadoğu’da bölgesel bir lider olmak istiyor… Fakat, Mısır’ın ve Mübarek’in düşmesinden sonra, Türk Hükümeti, “Yeni Osmanlı İmparatorluğu” fikri ile kandırıldı.”

Mehmet Halil ARIK
Emekli Eğitimci

İŞTE SON DURUM!…
KÖR GÖZLERE MERTEK OLSUN!…

Bir görüntülü mesaj ulaştı adresime…

“Mutlaka izleyin ve Paylaşın” notu ekliydi mesajda.

Obama’nın partisi Demokrat Parti üyesi tarihçi Dr Webster Griffin Trapley anlatıyor.., Sadece anlatmıyor, Türkiye’nin, BİRİLERİ ELİYLE sürüklenmekte olduğu uçurumu gözler önüne seriyor. Her satır dikkatle izlenmeli.

Gerek korkudan, gerekse siyasi kör inat ve sadakattan kör olmuş izanların, taş kesilmiş vicdanların sessiz kalışına inat… izlenmeli!… Çok şeyler var o anlatımda… İşte link adresi…

Ülke olarak, geldiğimiz ve getirildiğimiz, durumları görmeyen, hangi tehlike ve acılara sürüklenmekte olduğumuzu anlamayan, şalvarın ipini birilerine, birilerinin eliyle teslim etmemize rağmen, içindekini hala bize ait sanan kör gözlere, aymazlara kazık olsun diyerek paylaşmak istedim bu anlatıyı.

Ve “herkes bilmeli” notunun yüklediği kutsal görevi yerine getirmek adına ben de; “Herkes Bilmeli!” diyorum… paylaşıyorum; küçük eklentiler yaparak…

Belki aymaz bir gözün perdesini aralar da, “küresel katillerin silahına mermi olma” yalakalığından ve yeni ölümleri kaçınılmaz kılacak savaş çığırtkanlığı ihanetine, alkış tutmaktan uzak tutar birilerini…

Sınırlarımızın bütünlüğünü korumak ve barış içinde insanca yaşamak adına ikinci bir “kurtuluş” gerekip gerekmediğine artık karar verilsin istiyorum!… Ve bunun da savaşla değil; “savaşa hayır!” demekle mümkün olacağı bilinsin istiyorum.

Obama’nın partisi Demokrat Parti üyesi tarihçi Dr. Webster G. Trapley;
“Obama’nın her hafta, telefonla Erdoğan’ı aradığını, kibir ve hırsı ile oynayarak bir yerlere ittiği” söylemiyle başlıyor söze. Ve devam ediyor:

“Türk Hükümeti, son birkaç yıldır Ortadoğu’da bölgesel bir lider olmak istiyor… Fakat, Mısır’ın ve Mübarek’in düşmesinden sonra, Türk Hükümeti, “Yeni Osmanlı İmparatorluğu” fikri ile kandırıldı.”

***ara not 1: Ecdadımızın at üstünde gittiği yerlere biz de gideriz…” diyen ve 6 saatte Şam’a ulaşıp, Emevi Cami’inde cuma namazı kılmaktan söz eden Erdoğan’ın ‘yeni Osmanlıcılık safsatasına’ inandırılmışlığına tam kanıt…***

Devam ediyor W.G. Trapley:

“‘Yeni Osmanlı İmparatorluğu’ aldatmacası ile ‘sıfır sorun’dan başta Kürt sorunu olmak üzere onlarca “sorunlar dizisine geçiverirsiniz…

***ara not 2: tam da kargadan klavuz, ya da el matahıyla… gerdek!…***

Ve Trapley devamla; “Mesela, PKK… PKK kimdir…!? Simon Hers’e göre, CIA’nın desteklediği bir örgüttür… Daha bir yıl önce, İsrail Dışişleri Bakanı Liberman, Mavi Marmara olayındaki davranışından ötürü, Türkiye’yi cezalandırmak için, İsrail’in PKK’yı destekleyeceğini söyledi.

NATO’nun Yunanistan aracılığı ile PKK’yı desteklediği haberleri var.” Diyor..

Ve W.G.Trapley devam ediyor, “Türkiye’nin anlaması gereken bu!” uyarısını yapıyor ve “Türkiye’ye esenlikler” diliyorum!.”

Ne acı ve onur kırıcı ki; dilenen bu esenlikler, Türkiye’yi onca badirelere sürükleyen emperyalist gücün taraftarından geliyor!…

Ve asıl, çarpıcı açıklamaları bundan sonra geliyor tarihçi Dr. Trapley’in…:

“Türkler öncelikle ABD ve İngiltere ile ittifakın ‘öldüren kucaklama” olduğunu anlamalı… Bir başka deyişle, İngiliz ve Amerikalılar, Türk’leri öldürene kadar sevecekler… Türkiye’yi Suriye’ye karşı kullanacaklar…”

***ara not 2: Ve işte, Suriye’ye karşı böylesine bir hasmane tutum içinde olmanın ne menem bir atlatılmış ile yerine getirilmeye çalışılan bir görev olduğu kör gözlere kazık olsun!… Bu görevin yerine getirilmesi adına, bizim olmayan bir savaş için bunca acılar göze alınarak niçin ve kimin için 9. Haçlı ordusu çığırtkanlığı yapılıyor…yine, bu da kör gözlere mertek olsun!..***

“Korkarım!” diyerek Devam ediyor Trapley:

“Obama’nın aldattığı Erdoğan ve Davutoğlu, bu psikoloji ile kendi ‘çukurlarını’ kazıyorlar!.” “Kazanacakları hiçbirşey yok… kaybedecekler!.”

***ara not 3: Kazılan özünde kimin çukuru… işte asıl kör gözlerin görmesi, kara vicdanların dile gelmesi, erdem yoksun izanların idrak etmesi gereken nokta burası… ‘kazılan çukur’ kişileri yutmakla kalmaz!… En büyük tahribatı ülkeye ve o ülkenin halkına vermez mi!?.. Ve o çukurdan yükselecek ağıtlar, Türkçe, Kürtçe ve Arapça olacak!… Feryatların dilleri farklı da olsa, ortak acıyı haykıracak!…***

Ve, konuşmacının son sözlerini yorumsuz, eklentisiz… aynen aktarıyorum.

Düşünen akıl, izan ve vicdan sahipleri yapsın eklentisini de, sapkın savaş çığırtkanlarına ulaştırsın avazını…: ”SAVAŞA HAYIR!…

“Şu bilinmelidir ki; Suriye Ordu’su, isyancılara karşı başarılı harekat yürütüyor, İsyan bastırılıyor. Buna paralel olarak, olayların ağırlık merkezi, gerçek bir devrimci hareketin başladığı Suudi Arabistan’a ve Katar’a doğru kayıyor.

Şu anda Türkler, Güney bölgeleri CIA’ya devrettiler. CIA oralarda cirit atıyor. Oteller El-Kaide teröristleri ile dolu. CIA; Adana-İncirlik üssünden bölgeye getirdikleri teröristleri kullanıyor ve bunun Türkiye’ye dönüşü feci olacak!…”

*

Bundan daha açık, daha net hangi mesaj olur!?…
“Türkiye’ye dönüşü feci olacak!…”

Kör gözlere yuh! Olsun!…
Bunca uyarıya rağmen, aymazlığın bu kadarına da pes!…

Mehmet Halil Arık (Emekli eğitimci)
mehmethalilarik@gmail.com

4 Ağustos 2013

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, EMPERYALİZM, ORTADOĞU ÜLKELERİ, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *