BİZ CHP’Yİ DEĞİŞTİRMEYE GELDİK ! * 2014 GENEL SEÇİMLERİ* BÜTÜNLEŞİK MİLLİYETÇİ CEPHE

BİZ CHP’Yİ DEĞİŞTİRMEYE GELDİK !
2014 GENEL SEÇİMLERİ
BÜTÜNLEŞİK MİLLİYETÇİ CEPHE

Naci KAPTAN

CHP’de yaşananlar bir iç kavga ve hesaplaşma değil,
CHP’nin özüne dönebilmesi için arınma çabalarıdır.

Konu MYK’dan istifa ettirilen Gülseren Onanç’tır;

Onanç , Genel Başkanın isteğiyle MYK’dan istifa etmiş…
Onanç’a göre Partinin tabanı %65 “Açılımı destekliyormuş !!!”

Onanç’ın parti politikaları ve Yenilikçilerin umut kırıcı tavırlarından doğan tabandaki endişelerden,kırgınlık ve öfkeden haberi yok mu ?
CHP’den kopuşlardan,küserek gidenlerden haberi yok mu ?

Onanç’ın basireti bağlandı da itiraf ediverdi ;

Biz CHP’yi “Değiştirmek için gelmiştik” diyerek aslında amacını açıkladı.

“Değiştirmek” ayrıdır.
“Geliştirmek” ayrıdır.

CHP’nin ihtiyacı kuruluş ilkelerine sadık kalınarak geliştirilmesi ve büyütülmesidir.Siyasi ağırlığının ve gücünün arttırılmasıdır.Yenilikçilerin bu sinerjiyi yok etmek için gelmiş oldukları anlaşılmıştır…

Daha önce de 40 bin vatandaşın katili olan PKK’ya “gerilla” demişti.Aslında Onanç’ın bu açıklaması AKP ve BDP’nin açıklamaları ve yaptıklarıyla örtüşüyor.Böylece yenilikçilerin amaçları ve neyi değiştirmek istedikleri de ortaya çıkıyordu.

CHP’yi yenileştirmek adına melezleştiren sayın Kılıçdaroğlu bu tabloyu iyi okumalıdır.

Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa geldiğinde partiyi yeniden yapılandırırken büyük hatalar yapmıştır.Günü geldi ,Parti yönetimine ve milletvekilliğine kendisinin getirmiş olduğu,Liberal,Sorosçu,Bölücü kürtçü,cemaatçi takıma daha fazla dayanamadı.Şimdilik Onanç’ın MYK’dan istifasını istedi.

Partinin aslına dönebilmesi ve tekrar seçmenin umudu olabilmesi için sadece Onanç’ın değil ,Onanç’la birlikte CHP’yi değiştirmeye gelenler de öncelikle MYK’dan uzaklaştırılmalıdır.

Yaklaşmakta olan ve Cumhuriyet tarihimizin en önemli genel seçimi olabilecek 2014 seçimlerinden önce CHP gecikmeden kendisine çeki düzen vermelidir.Partinin 6 OK ilkelerine savaş açmış olan emperyal düzenin liberallerinden ve bölücülerden, cemaatçilerden partiyi arındırmalıdır. Ve hatta kendisi de Tesev’den istifa etmelidir.

2014 GENEL SEÇİMLERİ

Daha şimdiden AKP seçim yatırımlarına başlamıştır.Kamu araçlarıyla yoksul halka kumanya paketleri dağıtılmakta ve paketi alanlara AKP’ye üyelik formu imzalatılmaktadır.

Doğudan batıya seçmen kütüklerinin kaydırılmasına başlandığı yazılıp söylenmektedir.AKP tüm Devlet kurumlarında olduğu gibi Mernis ve YSK’da da kadrolaşmıştır.

Her iki kurumun şeffaf olmayan uygulamaları seçim sonuçlarını etkileyebilecektir.YSK bundan önceki seçimlerde açık davranmamış ve istenen bilgileri paylaşmamıştır.

Ülkemizde son iki genel seçimde kullanılmış ve seçim sonuçlarını güvenilir olmaktan çıkartmış olan SEÇSİS’in neden ABD’de kullanımından vaz geçildiği,Alman Anayasa Mahkemesinin ve Yunanistan’ın neden Bu elektronik seçim sistemine itiraz ettikleri araştırılmalıdır.

* Seçsis sisteminin kullanılmasından vaz geçilmesi sağlanmalıdır.Unutulmasın ki Seçsis kullanıldıkça AKP tüm seçimleri kazanacaktır.Bu konuda uzman olmuş ve farklı ülkelere seçim gözlemcisi olarak giden ABD’li uzman şöyle der ; “Oyları verenler değil,sayımı yapanlar önemlidir”

* Parmak boyama yöntemi tekrar geri getirilmelidir.

BÜTÜNLEŞİK MİLLİYETÇİ CEPHE

2014 seçimleri öncesi başta CHP olmak üzere MHP ye büyük görev düşmektedir.

2014 genel seçimleri Türk Devletinin ve Laik demokratik Cumhuriyet’in varlık ve devamlılığını derinden etkileyecek bir seçimdir.Bu seçimlerde AKP tekrar kazandığında Üniter Devlet parçalanmaya gidecek ,Din Devleti işbaşı yapacaktır.Bu süreç tamamladığında ne CHP’nin ne de MHP’nin siyasi varlıklarını devam ettirmeleri de şüpheli olacaktır.

Bu nedenle ;

Yargı ve TSK yönünden kendisini güvenceye alan AKP artık çok daha gözü kara ,daha baskıcı,antidemokratik davranacak ve polis devletiyle cemaat hukuku ülkeye egemen olacaktır.

Federasyon ve yerel yönetimler ise kapımızda beklemektedir.Türkiye Laik Cumhuriyet’le vedalaşacaktır.Ufukta fırtınalı kara bulutlar vardır.

Kanla savaşarak kazanılmış olan BAĞIMSIZLIĞIMIZ da sonlandırılacak ve Türkiye derinlemesine emperyalist işgale açılacaktır.Ulusal ekonomi ise bütünüyle elden çıkacaktır.

Bu sarmaldan çıkabilmenin tek yolu ;

CHP – MHP – İP’nin bir çatı altında toplanarak GÜÇ BİRLİĞİNE gidilmesidir.CHP ve MHP genel başkanları siyasi ve kişisel düşüncelerini terk ederek Ulus Birliği sağlayacak olan Milliyetçi bir cephe oluşturmaları ve İP’nin de bu oluşuma katkı vermesi gereklilikten öte zorunluluk olmuştur.

Naci Kaptan
20 Nisan 2013

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, EMPERYALİZM, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *