Daily Archives: February 14, 2013

Çözüm İçin Padişahlığa Evet Deyin

Oysa RTE ne dayatıyor? Bir RTE anayasası! Bu nasıl bir anayasa? Bütün yargıçları atadığı, her şeyi kendine bağladığı, Meclis’i istediği zaman feshettiği, anayasaya başvuruyu bile neredeyse tamamen yok ettiği, RTE’nin çoğunlukla “başkanlık kararnameleri” ile ülkeyi yönettiği özetle bütün kurum ve … Continue reading

Posted in FAŞİZM, Politika ve Gundem | Leave a comment

21. yüzyılda engizisyon

Posted in Anons, FAŞİZM, HUKUK-YARGI-ADALET | Leave a comment