Türkiye savaş lord’larının eline düştü”

Türkiye savaş lord’larının eline düştü”

Bülent ESİNOĞLU

Başlıktaki ifade, İndepended Gazetesi Muhabiri Cockburn’a aittir.

Zaten, Lord sözcüğü ve içeriği Türk insanının, açıklamak veya işaret etmek için kullandığı bir sözcük değildir.Kullanılsa bile, dalaverelerle zengin olmuş, yeterince aydın olmayan, görgüsüzler için kullanılır.

Bizim tarihimizde Lord yoktur.

Ünlü gazeteci, gazetesinin baş makalesinde, Türkiye savaş lortlarının eline düştü derken, sanki Türkiye’de bizi bu Lord’ların eline düşürenleri bilerek söylüyor.

20.3.2006 Tarihinde, Mümtaz’er Türköne de, “ Devlette savaş lord’ları yaratıldı” diye bir yazı yazmıştı.Türköne, ulus devletimizi terörden arındırmaya çalışan, ülkeyi yabancıların tasallutuna karşı engellemeye çalışan, Kemalist subaylara iki de bir Lord’lar diyordu.

Aradan geçen yaklaşık yedi yılda, Türk ordusunun kumanda kademesine yapılan Ergenekon ve Balyoz operasyonlarıyla, bu kez gerçek Savaş Lordlarının eline düşmüşüz.Savaş Lordlarının eline düşen, 2013 Türkiye’sine bakalım.

-PKK ile masadayız.

-PKK isteklerine göre, bir bölünme Anayasası hazırlıyoruz.

-Bölünmeye alt yapı hazırlayacak Büyük Şehir yasasını zaten çıkardık.

-Bölünmenin asıl konusu olan Büyük Kürdistan için, Barzani ile anlaşıp, Kerkük Türklerini Barzani’nin keyfine bırakıyoruz.

-Suriye devletini zora sokarak,Suriye’nin Kuzeyinde de bir Kürt Koridoru kurulmasını Lordlar sayesinde sağladık.

-Suriye’nin içini karıştıran, Batı destekli terörün baş destekçileri arasındayız.

-Suriye’de terörü yöneten baş terörist ile birlikte, Türkiye’deki, Terör kamplarını gezen bir Eş Başkanımız var.

-Haçlı saldırılarına her konuda yardım ve yataklık yapmada birinciyiz.

-Sömürge ve yarı sömürge ülkelerde, sömürünün sürdürülmesinde tek yönetim tarzı dikta olduğu için, sıcak para faşizminde derinleşerek yol alıyoruz.

-Lordların ülkemizi kolay sömürmesi için, piyasanın talebine göre uyarlanmış ticaret ve hizmet erbabı yetiştiriyoruz. Kitlesel niteliksizleştirme de, eğitimin ticarileştirilmesinde eğitim kurumlarımız üstün başarılar gösteriyor.

-Bütçemiz ve para siyasetimiz, Lord’ların bastığı dolara göre uyarlanmış.

-Lordlarımızı daha çok memnun etmek üzere, Cumhuriyet döneminde, halkın dişi ve tırnağından artırarak vücuda getirdiği ne varsa hepsini Lordlara satıyoruz.

-Lordlarımızın karnı doymazsa, içerde, vergi artırımları yapıyoruz.

Irak Başbakanı Maliki bile Türkiye’nin nasıl bir çıkmazda olduğunu görmüş ki, “Türkiye Tayyip Erdoğan eliyle parçalanıyor” diyor.

Gelelim Mümtaz’er Türköne’nin bugünkü yazısına.

Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şimdi yaptıklarımızı taçlandırmak için (Bölünme) Anayasa’sını bir an evvel bitirelim diyor.

Bu zat acaba biliyor mu ki, 2012 yılı içinde, Türkiye’nin il ve ilçelerinde, 110 adet Milli Anayasa Formları yapıldı. Her biri en az, 500-1000 aydın iştiraki ile oldu. Her birinde Atatürk’te birleşelim çağrıları yapıldı.

Bu yıl, kim işin sonuna geldi birlikte göreceğiz.

1.1.2013,
bulentesinoglu@gmail.com

This entry was posted in EMPERYALİZM, Kose Yazarlari, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *