OYNA YA SEYDİ !…

OYNA YA SEYDİ !…

RİFAT SERDAROĞLU

Bizim Seydi, Müslümanların hepsini bir tutmaz, hepsini aynı derecede sevmez.
Onun için “Benim Müslüman’ım” dedikleri kendi yandaşlarıdır, gerisini hiç sallamaz, tanımaz bile. Diğerleri, açlıktan ölseler, tecavüze uğrasalar, vatanlarından sürülseler de bizimkinin umurunda olmaz.
Fakat dünyanın neresinde kendisinden olan bir Müslüman’ın burnu kanasa, “Hızır” gibi yetişir. Sadece kendi değil, zevcesi “Sahabe”den Seyyide Hatun, kerimeleri Sümümüye Hatun ile maaile koşarlar!..
Önce cami avlusunda tüm televizyonlara beyanat verilir ve yeni bir para toplama kampanyası başlatılır. Paralar toplandıktan sonra şatafatlı- devlet imkanlarıyla seyahatler yapılır, sürekli bir şekilde salya-sümük ağlanır ve bolca resim çektirilir. Kaç para toplandı, nereye ne kadar harcandı kimse bilmez. Böyle bir açıklama yapılıp millete bilgi de verilmez. Parayı verenler nereye ve ne kadar harcandığını bilmez. Sadece Seydi ve ailesi bilir.
Hepsi “Ahir zaman Peygamberi” sanki mübareklerin, her şeyi onlar bilir…

Milletin kesesinden yardım yaparlarken, devletin imkanlarını yasalara aykırı olarak kullanıp suç ve günah işlerlermiş, kendi ülkelerindeki aç insanları görmezden gelirlermiş, Müslümanlar arasında ayrım yaparlarmış işin orasına kimse bakmaz. Eee olacak o kadar, muhafazakar demokrat bunlar.
O kadarcık kusur kadı kızında bile bulunur. Karun Numan, kurban olsun yengesine!…

*Katilin biri Sudan’da üç yüz bin Müslüman’ı öldürür, Seydi hiç önemsemediği gibi, dünyanın hiçbir ülkesine giremeyen eli kanlı adamı kırmızı halılar döşeyip karşılar.

*Amerikan askerleri Irak’ta çoluk çocuk demeden bir milyondan fazla Müslüman’ı öldürürler, on binlerce zavallı Müslüman Kadına tecavüz ederler, Seydi bunları görmez, üstelik Amerikan askerlerinin ülkelerine “Sağ-salim” dönmeleri için o mübarek ağzıyla dualar eder.

*Tunus’ta-Libya’da-Mısır’da Müslümanların üzerine bombalar yağdırılır, binlerce çocuk sakat kalır. “Seydi”, hem kendi Müslümanlarına diğerlerini öldürmeleri için bavullarla dolar gönderir, hem de Müslümanları bombalayan uçaklara bekçilik yapar. Nasılsa ölen Müslümanlar onunkilerden değildir !…

Ammaa, sıkıysa biri Filistin’deki Hamas örgütü üyesi Müslümanlara dokunmaya kalksın Seydi, Türk-Telekom’dan tanıdığı olan Hariri ailesine derhal talimat verir ve onlarda Filistin’de bir miting tertip ederler. Seydi, düğün alayı gibi kalabalık bir şekilde oraya gider ve kürsüden, Allahın aslanı Hz. Hamza gibi, öyle bir kükrer ki yer-gök titrer, tüm kafirler korkudan kaçacak yer arar!…

Hele biri, Nakşibendi Dergahından yakın dostu Barzani’ye laf söylemeye kalksın. Derhal özel uçağını hazırlatır, yanına Kürtçü danışmanlarını ve saz takımını alır, doğru Erbil’e Barzani’nin düzenlediği sıra gecesine…
Barzani’nin koruduğu-barındırdığı-beslediği PKK’lı çakallar, Müslüman-Türk gençlerini öldürüp sınırdan yine Barzani’nin koynuna dönmüşler, Seydi’nin kılı bile kıpırdamaz.

Bosna’daki Müslümanlar için toplanan yardım paralarını iç eden Süleyman Mercimek, Deniz Feneri e.V davasında Müslümanları dolandıran ve suçunu itiraf edip hapse girenler, bunların Türkiye’deki patronları, hepsi Seydi’nin ya adamıdır, ya da akrabasıdır. Fakat Allah için hepsi de temiz Müslümanlardır, hiç biri ibadetini aksatmamıştır ve her biri de en az beş defa hacca gitmiştir.

İşte, ağızlarından bakıldığında dipleri görünen bu tertemiz ekip, Seyyide Hatun’un başkanlığında Türkiye’den 12 Bin kilometre uzakta, dünyanın öte ucunda Müslümanlara yardıma koştular. Tabii ki koşarak değil devletin uçağıyla, uçarak gittiler.

Bu arada, ülkenin dört bir yanında fidan gibi ana kuzuları, Barzani beslemesi PKK piçleri tarafından şehit edildiler. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir diyen ağız şimdi de; “terörün yayılma işaretleridir bunlar” diyor.
Yok yahu, öylemi acaba?…

Ülkede ki Türk Müslümanlar, Türkmen Müslümanlar, Alevi Müslümanlar, Balkan Muhacirleri Müslümanlar,Nakşi Tarikatına dahil olmayan Müslümanlar, Seydi’nin ekibinden değildirler. Onlara ne olursa olsun, Seydi duymaz bile. Yeter ki Araplara bir şey olmasın…

İlle de Arap olsun/ ister çamurdan olsun/ Arabıma bir şey olmasın/
Türk’e ne olursa olsun.Oyna ya Seydi…

Sağlık ve başarı dileklerimle
11 Ağustos 2012

RİFAT SERDAROĞLU
rifatserdaroglu@gmail.com

This entry was posted in Kose Yazarlari, Rifat SERDAROĞLU yazıları. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *