Sağlık emekçileri tükeniyor, sağlıkçıların kıyımını durdurun!

Antikapitalist Blok’un açıklaması.
Pandemide özveriyle ve canları pahasına sağlık hizmeti veren sağlık emekçileri, artık tükenme noktasına geldi. Birçok sağlık emekçisi hastalandı, hayatını kaybetti. Sağlık emekçileri arasında emekliliklerini isteyenler veya istifa edenler oldu. Ek ödemelerde büyük haksızlıklar yaşadıkları halde, haklarında “çift maaş alıyorlar” söylentileri yayıldı.
Kovid’in iş kazası ve meslek hastalığı olması talepleri reddedildi. En büyük risk grubu oldukları halde, Kovid hastası olduklarında, maaşları eksik ödendi. “Hastaneler zarar ediyor” denerek performans ödemeleri kesildi. Tüm kamu kurumlarında esnek çalışma uygulaması yapılmasına karşın, sağlık emekçileri kronik hastalığı olanlar dahil hiç bir şekilde mesaisini aksatmadan çalışmasına devam etti.
Geçmediğimiz köprüler, gitmediğimiz havaalanları, muayene olmadığımız şehir hastaneleri için, müteahhitlere garanti kapsamında, bir çırpıda paraları ödenirken, aynı müteahhitlerin vergi borçları silinirken, sağlık emekçilerine söz verilen paralar ödenmedi.
COVİD-19 pandemisi, toplum sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Salgının başlangıcından bu yana verileri gizleyen, topluma yanlış bilgiler veren, salgın yokmuş gibi davranan, pandemiyi kontrol altına almayı beceremeyen Sağlık Bakanlığı, dün yayınladığı genelgeyle sağlık emekçilerinin izin, istifa ve emeklilik haklarını yasakladı.
Tedavi hizmetlerinde artan talebi karşılamak için sağlık emekçilerinin göstermiş olduğu özverili çalışmaya karşılık çalışma koşullarını düzeltme, özlük ve ekonomik haklarını gözetme, teşvik ve ödüllendirme yerine adeta cezalandırma tarzındaki bu yasaklamaları kabul etmek mümkün değildir. Her türlü risk altında, özveriyle çalışan, bu süreçte hastalanan ve ölerek tükenen sağlık emekçilerine dayatılan bu önlemler kabul edilemez.
İl pandemi/hıfzıssıhha kurullarında sağlık emekçilerinin temsilcisi olan sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, yerel yönetim temsilcileri yer almalıdır. Covid 19 meslek hastalığı sayılmalıdır. Sağlık planlaması pandemi koşullarına uygun olmalıdır. Önce sağlık çalışanlarının hayatı güvenceye alınmalıdır. Salgına ilişkin tüm veriler kamuoyu ile açıklıkla paylaşılmalıdır. Süreci bilimsel bir kurul yönetmeli ve sorumluluğu üstlenmelidir. Sağlık emekçilerine tüm özlük ve ekonomik hakları verilmelidir.
Sağlık emekçileri salgının başladığı günden bu yana olağanüstü koşullarda, fedakârca çalışmaya devam ediyor. On binler sağlık emekçisi bu nedenle hastalandı; yüz yirmi beş sağlık emekçisi pandemi nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık emekçilerinin izin, istifa, emeklilik haklarını yasaklayacağınıza sağlık emekçilerinin kıyımını durdurun!

http://marksist.org/icerik/Haber/14764/Saglik-emekcileri-tukeniyor,-saglikcilarin-kiyimini-durdurun
This entry was posted in Saglik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *