“OSMANLI TORUNLARIYIZ” DİYENLER, NE KADAR OSMANLI? OSMANLI PADİŞAHLARININ ANNELERİ VE HATUNLARI

OSMANLI PADİŞAHLARININ ANNELERİ VE HATUNLARI

ALAETTİN MORGÜL : 22.01.2012


ERTUĞRUL BEY. (1231- 1281) .. Hayme Hatun

1) OSMAN BEY. (1281 -1326): Annesi: Hayme Hanım

Hatunlar: Moğol Bala hatun- Mal hatun (iki kız kardeş)


2) ORHAN BEY (1324-1360). Annesi: Moğol Mal Hatun

Hatunları: Rum Horofine Rum Asporce Rum Teodora.


3) Murat davendigar (1360-1389) Annesi; Rum horofira (Nilüfer Hatun)

Hatunları: Bulgar Tamar Bulgar Marya


4) YILDIRIM BAYEZİD (1389-1402): Annesi Bulgar Marya (Gülçiçek Hatun)

Hatunları: Germ. oğl. Devlet hatun. Bulgar Olga. Sırp olivera


5) MEHMET ÇELEBİ (1413- 1421). Annesi Bulgar Olga

Hatunları: Hırsty. Sofya Hırsty. Veronika Hırsty. cary. Anna


6) II. MURAT (1421-1451). Annesi: Hırsty. Veronika

Hatunlar: Fr. Aime Sırp Mara Despina İtaly. Stella


7) F. SULTAN MEHMET (1451-1481): Annesi: Sırp Maria Despina (Hûma Hatun)

Hatunları: Mora desp. Kızı Helen Rum Kornella

Pontus kralının kızı Anna Hırsty. Yunan Tamara


8) II. BEYAZİD (1481-1512). Annesi: Rum Kornella (Gülbahar Hatun)

Hatunları : Hırs. Anita Hırs. Beti Hırsty. Suzi


9)YAVUZ SULTAN SELİM (1512-1520) . Annesi: HIrsty. Beti (Ayşe Hatun)

Hatunlari: Polonya yahudisi Helga (Hafsa sultan)

Sırp. Aleksandra(Ayse Sultan)


10KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN  (1520-1566Annesi: Polonya yahudisi Helga (Hafsa Sultan)

Hatunları: Polonyalı Anna Arnavut Mahi Devran Sultan. Gülfem Hatun. Rus Papazın kızı Roksana (Hurrem Sultan) Sicilyalı Rozalina


11IISELİM  (1566-1574). Annesi: Rus Roksana (Hurrem Sultan)

Hatunları: yahudi RASEL (Nurbanu Sultan)


12III. MURAT  (1574- 1595). Annesi: Yah. Rasel(Nurbanu Sultan)

Hatunları : Macar Ninuşka Polny. Mona

Venedikli Bafo Rus Olga Romen Meri


13III. MEHMET   (1595- 1603). Annesi: Venedikli Bafo (Safiye Sultan

Hatunları: İspanyol Violetta Yunanlı Helen


14) I. AHMET  (1603-1617). Annesi: Yunanlı Helen (Handan Sultan)

Hatunları: Rum Anastasya Rum Evdoksiya


15) I. MUSTAFA  (1617-1618). Annesi: İspanyol Violetta


16GENÇ OSMAN  (1618-1622). Annesi: Rum Evdoksiya (Mahfiruz Sultan)

Hatunları: Rum Marica Arnavut Àkile


17IV. MURAT  (1623- 1640) . Annesi: Rum Anastasya (Mahpeyker Sultan)

Hatunları: Rum Keti Rum Anna Rum Helena


18) I. İBRAHİM  (1640-1648). Annesi: Rum Anastasya

Hatunları: Rus Nadya Polonyalı Eva

Ermeni Maryam Sırp Katrin


19IV. MEHMET  (1648-1687). Annesi: Rus Nadya (Turhan Sultan)

Hatunları: Rum Evamia Korsikali Bella

Romen Cesika Ermeni Flora Rum Helen


20II. SÜLEYMAN  (1687-1691). Annesi: Sırp Katrin (Dilaşüb Hatun)

21II. AHMET  (1691-1695). Annesi: Polonyalı Eva (Hatice Sultan)

Hatunları: Giritli Rum Yeremiye Rum Diyana


22II. MUSTAFA  (1695-1703) . Annesi: Rum Evamiya (Emetullah Sultan)

Hatunları: Rus Vera Rum Anjela Sırp Mari

Rum Aleksandra


23III. AHMET  (1703-1730). Annesi: Rum Evamiya (Emetullah Sultan)

Hatunları: Margaretzabel- Luiz- Janet- İda-

Şarlot-Katerin- Jenifer- Beti- Suzan-Elizabet

(bunlardan 32 kızı ve 21 erkek çocuğu oldu)


24) I. MAHMUT  (1730-1754). Annesi: Rum Aleksandra (Saliha Sultan)

Hatunları: Bulgar Sofia Fr. Julien Sicilyali Lilien

Macar Maggi Rus Olga


25IIIOSMAN  (1754-1757). Annesi: Sırp Mari (Şehsüvar Sultan)

Hatunları: Sicilyalı Olivya Sırp Olga


26III. MUSTAFA  (1757-1774) . Annesi: Fr. Janet (Mihrişah Sultan)

Hatunları: Cenevizli Agnes Korsikali Elsa Rumen Emily Pol. Mona Gürcü Poli


27) I. ABDÜLHAMİT  (1774-1789). Annesi: Rum İda (Şermi Sultan)

Hatunları: Fr. Nache Bulg. Sonya Macar Melina

Rum Meri Ukr. Rudi Cenevizli Afro Venedikli Helen Sırp Marya


28IIISELİM  (1789.1807). Annesi: Cenevizli Agnes (Mihrişah Sultan)

Hatunları: Patricia Linda Berti Alis Lisa Rosanna Anna Magdalena


29IV. MUSTAFA (1807-1808). Annesi: Bulg. Sonya (Sineperver Sultan)

Hatunları: Flora Adela Sofi Glorya

(IV. Mustafa III. Selim`in butun çocuklarını ve hatunlarını boğdurttu)


30II. MAHMUT  (1808-1839). Annesi: Fr. Nache (Nakşi-dil Sultan)

Hatunları: Ermeni Maryam Arap Çing. Fatma

Zenci Arap Furi Acem-Boşnak Kerime Boşnak Margareta Grek Nora Rus Olga

Cenovali Papaz kızı Rozi Rum Nina Bulg. Ester Gürcü Flora Arn. Sofi Rus Suzi

Yahudi Suzan Sırp Zona çing. Besime


31ABDÜLMECİT  (1839-1861). Annesi: Rus Suzi (Bezm-i Âlem Valide Sultan)

Hatunları: İng. Hanriet Fr. Vilma Rus-Erm. Virjin Rum Karolin


32ABDÜLAZİZ  (1861-1871). Annesi: Çingene. Besime (Pertevniyal Sultan)

Hatunları: Adela-Aliş Camelia Asporce Anna


33) V. MURAT (1876-3ay). Annesi: Fr Vilma (Şevkefza Sultan)

Hatunları: Carmen Marone Elfi Clarissa


34II. ABDÜLHAMİD  (1876-1909). Annesi: Rus Ermenisi Virjin (Tirimüjgan Sultan)

Hatunları: Lucien Sylvia İliana Helga-Etiene Marica Zarah Sevilla Lester Ovsanna Ruth Meri Elisa


35MEHMET REŞAT  (1909-1918). Annesi: Arnavut. Sofi (Gülcemal Sultan)

Hatunları: Vivian Theresa Chantal


36VIMEHMED VAHDETTİN  (1918-1922) . Annesi: İng.. Hanriet (Gülistan Sultan)

Hatunları: Silva İsabel Drina Adrien Ravena


Sultan Mehmet VI. Vahdettin 2 Şubat 1861’de İstanbul’da doğdu. Sultan Abdülmecit’in Abhazalı Gülüstü Hanım’dan olan en küçük oğludur. Amcasının oğlu Veliaht Yusuf İzzettin Efendi’nin intiharı üzerine tek veliaht kaldı. Mehmet V. Reşat’ın ölümü üzerine 4 Temmuz 1918’de 57 yaşındayken Osmanlı tahtına çıktı. Ülkenin karmaşık bir süreçde olduğu bu dönemde tahta çıkmakta isteksiz davranıyordu.

Sultan Vahdettin tahta çıktığında I. Dünya Savaşı devam etmekteydi ve müttefiki Almanya’nın savaşı kaybettiği kesinleşmişti. İktidardaki İttihat ve Terakki Partisi istifa etti. Sultan Vahdettin’in isteği ile 14 Ekim 1918’de Ahmet İzzet Paşa Hükümeti kuruldu. Hükümetin kurulmasından bu kadar aceleci davranılmasının sebebi 27 Ekim’de Mondros Ateşkesi’ni meclisten geçirebilmekti. Görüşme için Limni Adası seçildi. 27 Ekim’de başalayn görüşmeler sonucunda 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. 25 maddeden oluşan antlaşmaya göre;

Çanakkale ve İstanbul Boğazları tüm gemilere açılacak Osmanlı orduları terhis edilerek orduya ait tüm cephane silah ve donanmaya ait gemiler İtilaf Devletlerine teslim edilecekti. Limanlar tüneller demiryolları ve telsiz-telgraf istasyonları İtilaf Devletlerince kontrol altında tutulacaktı.

Antlaşmanın en ağır maddelerinden biri İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal etmelerini sağlayan 7. madde idi. Bu maddenin yanında Erzurum Van Harput Diyarbakır Sivas ve Bitlis’te karışıklık çıkması halinde İtilaf Devletlerince işgal edilebilmesini sağlayan bir başka madde daha bulunmaktaydı. Osmanlı ordusu savaş öncesindeki sınırlara çekilmişti.

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan kısa bir süre sonra İtilaf Devletleri Anadolu’da birçok yeri işgal etmeye başladı. 3 Kasım 1918’de Musul ve İskenderun’a asker çıkaran İngilizler bir yıl içinde Urfa Antep Maraş ve Adana’yı işgal ettiler. Yine bu işgaller devam ederken Fransızlar İngilizlerle anlaşarak bu bölgeleri kendileri aldılar. Bundan Kısa bir süre sonra 13 Kasım 1918’de İtilaf donanması İstanbul’a gelerek Boğazları kontrolu altına aldı.

İstanbul’un kontrol altında bulunmasından dolayı 16 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gitmekle görevlendirildi. 22 Haziran’da Amasya Genelgesi’ni yayınlayan Mustafa Kemal itilaf Devletleri’ne karşı olan direnişin kişisel bir direniş olmaktan çıkarıp Milli bir direnişe dönüştürdü.

Bu sırada Sultan Vahdettin ittihatçılarla işbirliği içinde bulunduğundan şüphelendiği için Ahmet İzzet Paşa’yı istifaya zorlayınca 11 Kasım 1918’de Tevfik Paşa Hükümeti kuruldu. 23 Kasım 1918’de Sultan Vahdettin mebuslar meclisini feshetti. Sadrazamlığa Damat Ferit Paşa’yı atadı. Anadolu’da işgallere karşı düzensiz de olsa Kuva-i Milliye ordusu kurulmuştu.

Son Osmanlı Mebuslar meclisi 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplandı ve hemen ardından 28 Ocak 1920’de Misak-ı Milli’yi kabul ettiler. 16 Mart 1920’de İstanbul İtilaf Devletlerinin kontrolü altına girdi. İtilaf Devletlerinin askerleri İstanbul sokaklarında istedikleri gibi adam tutuklama ve cezalandırmaya başladı.

Ardından 1920 yılında sırayla 18 Haziran’da Zonguldak Fransızlar; 24 Haziran’da Alaşehir 30 Haziran’da Balıkesir 1 Temmuz’da Edremit 2 Temmuz’da Bandırma Mudanya Karacabey 8 Temmuz’da Bursa 20 Temmuz’da Tekirdağ 25 Temmuz’da Edirne 26 Temmuz’da Kırklareli Yunanlılar; 6 Temmuz’da İzmit İngilizler tarafından işgal edildi.

Osmanlı Devleti’nin bütün toprakları yavaş yavaş işgal altına alınırken 11 Nisan’da dağıtılan Mebuslar Meclisi 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi adıyla açıldı. Ardından başlayan Kurtuluş Şavaşı’nda 10 Ocak 1921’de I. İnönü 13 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Savaşı ve 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın kazanılmasıyla İtilaf Devletleri yurttan uzaklaştırıldı. 9 Eylül 1922 İzmir’in Kurtuluşu ve 13 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi ile savaş sona ermiş oldu. 6 Ekim’de Refet Paşa’nın komutasındaki birlik İstanbul’a girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Kasım 1922’de çıkardığı kanun ile saltanatlık sona erdi. 17 Kasım sabahı Sultan Vahdettin oğlu Ertuğrul ve harem mensuplarıyla dolmabahce-sarayi’ndan kalkan bir kayık ile bir İngiliz zırhlısına iltica etti.

İngiltere’ye girmesi kabul edilmediği için Vahdettin bir süre Malta’da kaldı. 1922 sonunda Hicaz kralı Hüseyin’in daveti üzerine hacca gitti. 20 Nisan 1923 tarihine kadar Hicaz’da kaldı. İngiltere’nin baskısı üzerine buradan ayrıldı. Bir süre İtalya’nın Cenova kentinde yaşadı. 11 Haziran 1923’te San Remo kasabasında Mısır kraliyet ailesinden bir prensin maddi yardımıyla kiralanan bir villaya taşındı.

Son yılları parasal sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla geçti. 15 Mayıs 1926’da San Remo’da kalp yetmezliğinden dolayı 65 yaşında vefat etti. Cenazesi Şam kentine nakledilerek bu şehirdeki Sultan Selim Camii bahçesine defnedildi.


“Bir millet unsur-u aslının içinden çıkan kişiler tarafından idare edilmiyorsa yıkılması mukadderdir”  ——M. Kemal Atatürk


Alaettin Morgül / 22.01.2012  http://blog.milliyet.com.tr/osmanli-padisah-anne-ve-hatunlari/Blog/?BlogNo=344948

Davut Arslantürk’e teşekkür ederim
This entry was posted in Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *