DEMOKRASİ * “Modern Demokrasi”nin şartları

Bernard Crick “Democracy (Demokrasi)” isimli kitabında aşağıdaki görüşleri dile getirip, “Modern Demokrasi”nin şartlarını şöyle tanımlıyor:


  • Demokratik bir hükümetin anayasal ve sosyal konulardaki görüşü de demokrat olmalı;
  • kişi özgürlüğüne, insan haklarına inanmalı ve toplumun tepkilerini her zaman göz önünde tutmalıdır.
  • Toplumun ve toplumdaki tepki merkezlerinin tepkisi çoğu zaman eşitlikten ve siyasi sonuçlardan çok daha önemlidir.

a) Kişilerin istediklerinde ve istedikleri ölçüde siyasi hayata katılabilmeleri,

b) Yasa ve kuralların özel girişimler ve ticari hayat bakımından mümkün olduğunca sağlaması,

c) Laik devletin sürekliliği ve bu sürekliliğe toplumun inanması,

d) Toplumda çok geniş bir orta sınıf bulunması,

e) Entelektüel, elit bir toplum kesiminin yetişmiş ve yenilerinin yetişiyor olması,

f) Siyasi partiler, çok partili bir seçim sistemi ve parlamento gibi demokrasinin klasik unsurlarının bulunması,

g) Halk tarafından seçilen temsilcilerin ülkeyi yönetmesi,

h) Belirlenen sık aralıklarla serbest seçimlerin yapılması,

i) Serbest piyasa ekonomisinin varlığı,

j) Mülk edinme serbestisinin bulunması,

k) Mahkemelere ve yasalara güven ile yasalar karşısında eşitliğin sağlanmış olması,

l) Devlet ve özel sektör kurumlarında şeffaflığın bulunması,

m) Alternatif ve bağımsız bilgi kaynaklarının varlığı,

n) Basın özgürlüğünün sağlanmış olması; bilginin açık olması ve serbestçe, kolayca ulaşılabilmesi,

o) Fikir özgürlüğü bulunması ve kişilerin görüşlerini istedikleri gibi ve korkusuzca ifade edebilmeleri,

p) Sivil toplum kurumlarının varlığı,

r) çeşitli çıkar gruplarının örgütlenebilmelerine olanak sağlanması,

s) Karşı fikirlerin hoşgörü ile karşılanıp, tartışılabilmesi; genel olarak siyasetin ve siyasetçilerin toplumda kabul görmesi. “Halkın yönetimi” anlamına gelen dar kalıplı demokrasi anlayışı artık terk edilmiş durumda.

Demokrasi, yukarıdaki prensipleri içeren bir davranış biçimi olarak ifade ediliyor.  Özgürlük, laiklik, eşitlik, insan hakları ve hür teşebbüs artık tümüyle demokrasi kavramının içine yerleşmiş vaziyette.

Marx’ın dediği gibi, dünyayı değiştirmek için bile önce onu anlamak lazım.


https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/yaman-toruner/modern-demokrasi-5126365  (Modern Demokrasi- Yaman Törüner köşe yazısı 15 Ocak 2004 )

This entry was posted in CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *