SEÇİMLER VE TEK ADAM OTOKROTİK GÜCÜ *** BAŞKANLIK DEMİŞKEN…

Nusret Kebapci
21.05.2018

BAŞKANLIK DEMİŞKEN…

Ülke olarak 24 Haziran’da yapılacak bir seçime doğru gidiyoruz ama bu seçim bu güne kadar yapılanlardan ciddi bir farklılık gösteriyor…Bunu; seçimin nasıl yapılacağına ilişkin söylemiyorum…

Elbette

Her zaman olduğu gibi, her kademede bu seçim için kurulmuş kurullar olacak, oylar sayılacak falan ama…İşte zaten her şey o amadan sonra başlayacak…

Eğer anayasa değişikliğiyle başkanlığı…Yani tek adamlığı toplumun önüne getirenler seçimi alırsa ki uyum yasaları çoktan apar topar çıkarılmaya çalışıldı…

Bundan sonra yetkili…
Sorumsuz…
Hesap vermez…

Hatta hesap sorulamaz bir başkanlıkla yönetileceğimiz kesin görünüyor.
Tabi bu konuda bir şeyi de özellikle atlamamak gerekiyor…

Özellikle de…
Federasyonu.

Çünkü federasyon olmadan başkanlığın “Altı kaval üstü şişhane” olduğu pek çok kez de söylenmedi mi?

Bu nedenle…Oy verecek hemen herkesin çok kesin olarak bilmesi gerekiyor ki…
Her kim başkanlıktan yanaysa…

Bilin ki…
Aynı kişi…

Aynı zamanda çok kimliklilikten, çok kültürlülükten de yanadır.

Şimdi burada… “Diyelim ki federasyon olduk ve başkanlıkla yönetilmeyi seçtik ne sakıncası var” da diyebilirsiniz.Bu nedenle de baştan söylemekte yarar bulunuyor…

Öncelikle bilinmesi gerekiyor ki…Bugün federasyon bile olsa bu türden yönetilen devletlerin tamamı ulus devlettir…Yani günümüzün federatif devletleri sizin pek çok kez de tekrar ettiğiniz gibi…

“Eskiden lazistan…”
“Kürdistan vardı” türünden çok kimlikli…
Çok kültürlü devletler değiller…

Üstelik tam tersine…
Tek devlet…
Tek millet…
Tek vatan oldukları gibi…

Ve sizin yok saydığınız tek dil de öncelikleri arasında.Tabi tek dil olmadan millet olur mu? Bu ayrı bir konu ama bir şeyin daha bilinmesinde yarar bulunuyor…

Bugün dünyada ABD ‘de olmak üzere federasyonla yönetilen ülkelerin neredeyse tamamı…Daha kuruluşlarından itibaren federatif bir yapıya sahiptirler.

Çünkü bu devletler…

Daha baştan küçük küçük devletçiklerin birleşip bir güç olmak amacıyla bir araya gelmelerinden oluşmaktadır…

Dolayısıyla…ABD emperyalizminin işgal ve saldırısı sonucunda Irak’da…

Suriye’de…
Libya’da ,

yapılmak istenilenleri saymazsak dünyada üniter bir devletin Üstelik emperyalist işgal ve saldırı olmaksızın…Sadece seçim yoluyla üniter yapısının sona erdirilip…

Çok kültürlü…
Çok kimlikli,

federatif bir devlete dönüşmesinin de örneği yok.

Demek istediğim… Bu seçimle sadece farklı adaylardan birini değil…
Aynı zamanda…Son ulus devletimizin devam edip etmeyeceğini de oylamış oluyorsunuz…

Benden hatırlatması…

This entry was posted in FAŞİZM, NUSRET KEBABÇI, Politika ve Gundem, SEÇİM - SEÇSİS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *