CUMHURİYET TARİHİNİN PIRILTILI ZAFERLERİ * I. İnönü Muharebesi’nin yıldönümü

CUMHURİYET TARİHİNİN PIRILTILI ZAFERLERİ 

I. İnönü Muharebesi’nin 102. yıldönümü kutlu olsun


I. İnönü Muharebesi, 6 Ocak 1921 tarihinde iki koldan taarruza geçen Yunan kuvvetleriyle İnönü mevzilerinde savunmada olan Ankara Hükümeti kuvvetleri arasında yapılan muharebedir. 6 Ocak 1921 tarihine kadar Uşak ve Bursa bölgesinde hazırlıklarını sürdüren Yunanlar, Türk-Batı Cephesi birliklerinin Çerkez Ethem Kuvvetlerinin Tenkili harekâtı ile meşgul olmasından da faydalanarak, İnönü-Eskişehir istikametinde taarruza başladılar. 6-9 Ocak 1921 tarihleri arasındaki muharebeler, örtme ve emniyet kuvvetleri harekâtı şeklinde cereyan etti. İnönü mevzilerindeki muharebeler 10 Ocak 1921 tarihinde başlamış, Yunan kuvvetlerinin taarruz çıkış hatlarına çekildiği 11 Ocak 1921 tarihine kadar sürmüştür.
Bu zaferle Türkiye’nin geleceği şekillenmiş ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun kapısı aralanmıştır. Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunda ve kuruluşunda can vermiş, kan akıtmış, şehadete ermiş, gazi olmuş tüm askerlerimizin, kuvay-i Milliyecileri  başta başkomutan Gazi Mustafa Kemal paşa ve Tuğgeneral/Tüm general olan İsmet İnönü olmak üzere tüm silah arkadaşların saygı ile anar ve   şükranlarımı sunarım.
Naci Kaptan – 06 Ocak 2021

I. İnönü Muharebesi’nin yıldönümü

CUMHURİYET – Doç. Dr. Hüner TUNCER – 06 Ocak 2023 Cuma

6 Ocak 1921 tarihine değin kolayca ilerleyip yayılmış olan Yunan ordusu ile Türk ordusu, ilk kez Birinci İnönü Muharebesi’nde karşı karşıya gelmişti. Birinci İnönü Muharebesi ile Milli Mücadele’nin askeri aşamasına geçilmekteydi.

Yunan ordusunun Birinci İnönü Muharebesi’ndeki gücü şöyleydi: 427 subay, 15 bin 816 er, 12 bin 500 tüfek, 270 makineli tüfek, 120 ağır makineli tüfek ve 72 top. Türk ordusunun kuvveti ise 4 ve 11. Tümenlerin gelmesinden sonra 8 bin 500 kişi, 5 bin 500 tüfek, 18 hafif makineli tüfek, 47 ağır makineli tüfek ve 28 toptu.
BEKLENMEYEN MUKAVEMET
Birinci İnönü Zaferi, kurtuluşun başlangıcı olmuştu. TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa, TBMM adına 12 Ocak 1921 tarihinde Batı Cephesi Komutanlığı’na gönderdiği tebrik telgrafında şöyle diyordu:
“İnönü Meydan Muharebesi’nde Batı Cephesi birliklerinin uğurlu ve ezici komutanız altında kazandıkları kesin galibiyetten dolayı yüksek kişiliğinize ve kahraman ordumuzun bütün komutanlarıyla subay ve erlerine BMM’nin kalpten tebriklerini iletir ve bu başarının mukaddes topraklarımızı düşman istilasından büsbütün kurtaracak olan kesin zaferin hayırlı bir başlangıcı olmasını Tanrı’nın lütfundan diler ve bu tebriklerin bütün Batı Ordusu er ve subaylarına ulaştırılmasını rica ederim.”
İsmet Bey de İnönü’de kazanılan başarıyı şöyle değerlendirmekteydi: “Aslında Birinci İnönü Muharebesi, askeri bakımdan mütevazı ölçüde bir muharebedir. Yunanlar taarruz etmişler, bizim mevzileri söktürmüşler, bundan sonra hazırlıksız geldiklerini, ilerisinin daha çok tehlikeli olduğunu anlayarak, kendileri çekilip gitmişlerdir. Yunan Ordusu Başkumandanı Papulas, Ethem ile de ayrı bir cephede muharebe ettiğimizi hesaba katarak, bizden böyle bir mukavemet beklemiyordu.”
TBMM tarafından kurulmuş olan düzenli ordunun Batı Cephesi’ndeki ilk başarısı, Birinci İnönü Muharebesi olmuştu. Birinci İnönü Muharebesi’nin kazanılmasıyla, Türk ulusunun varlığına ve savaş gücüne sahip olduğu kanıtlanmış ve TBMM Hükümeti’nin içte ve dışta tanınması ve itibarının artması sağlanmıştı. Birinci İnönü Zaferi, Türk insanının kendisine olan güvenini pekiştirmiş ve Türk ordusunun yeniden dirilmeye başlamasının ilk adımını oluşturmuştu. Bu muharebenin kazanılmasının bir sonucu da Ankara Hükümeti’nin İstanbul Hükümeti karşısında üstünlük sağlamasıydı.
‘HER ŞEY KURTARILMIŞTIR’
Mustafa Kemal’in, bu zafer haberini aldığında söylediği şu sözler her şeyin özetiydi. Falih Rıfkı Atay yazıyor:
“…Asıl sevinç Mustafa Kemal’de idi. Birinci İnönü Zaferi olunca ‘Bu muharebe ile pek çok şey kurtarılmıştır!’ demiş, sonra da bu sözünü şöyle tamamlamıştı: ‘Hayır, her şey kurtarılmıştır!’”

https://nacikaptan.com/?p=104500 – https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/i-inonu-muharebesinin-yildonumu-doc-dr-huner-tuncer-2018838
This entry was posted in ATATURK, SAVAŞLAR-ÇATIŞMALAR, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *