Bunların yarısına uy doğru insan ol

Yazarlar: Can Ataklı
KORKUSUZ – 14 Temmuz 2022

Bunların yarısına uy doğru insan ol

Türk milleti bilinen ve kayda geçen 2 bin yılı aşkın tarihe sahip. Bugün Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan büyük bir coğrafyada çeşitli devletlere yayılmış olarak 200 milyonu aşkın Türk yaşıyor.
Tabii günümüzde en büyük ve güçlü devlet Türkiye. Her ne kadar bu milletin tarihi unutturulmak isteniyorsa da özellikle Cumhuriyet ve devrimleriyle maya öyle bir tutmuş ki ne yapılsa başarılı olunamıyor.
Oğuz Kağan 2 bin yılı aşkın süre önce hak ve adalet sağlanmadan hiçbir toplumda dirlik ve düzenin olmayacağını görmüş ve 33 buyruk yazmış. Bunların yarısını yerine getiren bile öyle sanıyorum ki iyi ve doğru insan olabilir.
Şimdi bu 33 buyruğu okuyalım, herkes bunlardan kaçına uyduğunu, uyabildiğini ve uyabileceğini kendi vicdanında tartsın;

1. Tengri (Yaradan) Tektir.
2. Her kim ki Yaradan’dan (Tengri’den) kut almak dilerse, başkasına yakarmasın.
3. Bir İl, bir Kağan, bir Tengri.
4. Bir kına iki kılıç girmez. Bir hatun iki er alamaz ve bir budunda iki töre olmaz. Töre tektir. Töre kesin ve keskindir. Kim ki töreye uya, kutlanır. Kim ki töreye kıya, katlanır.
5. Kimse töreden üstün değildir. Dirlik ve birlik için töre budur.
6. Bir çoban sürüsünden, bir er ailesinden, bir Kağan budunundan sorulur.
7. Her er eşine, atına, pusatına sahip çıkacak.
8. Ana babaya ve ataya tazim durulacak.
9. Hasmına sarılacak, komşusunu gözetecek.
10. Er kişi yalan söylemeyecek.
11. Mal çalan, mülk çalan misliyle ödeyecek. Hesabı ya malıyla ya canıyla sorulacak.
12. Kim ki bir ırza musallat olursa, canından olacak.
13. Her kim olursa olsun haksız, aldatıcı iş tutarsa hesabı hemen sorulacak.
14. Cenkten beri duran ya da kaçan tamuya(cehennem) uçacak.
15. Aman dileyene kılıç üşürülmeyecek, sığınana arka dönülmeyecek.
16. Baş kaldıranın başı alınacak, hak isteyenin hakkı verilecek.
17. Kimse kimseye üstünlük taslamayacak. Ne ak etin karadan, ne karanın kızıldan, ne kızılın sarıdan farkı olmayacak.
18. Kin ve gururdan uzak olunacak.
19. Mazluma merhamet, zalime azap duyulacak.
20. Zayıfa, yaralıya, çocuğa ve kadına el kaldırılmayacak.
21. Kızı isteyen kağan da olsa, bey de olsa kız istediğine verilecek.
22. Gereksiz yere ağaç kesmeyeceksin, suyu kirletmeyeceksin.
23. Bilmeyip de bildim demeyeceksin, bilene danışacaksın.
24. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın.
25. Kusur görmeyecek, kusur aramayacaksın.
26. Güçlüyken affet, zayıfken sabret.
27. Yazgına asi olma.
28. Yaptığın iyiliği unut, yapılan iyiliği unutma.
29. Herkes adaletle iş görecek.
30. Her ne edersen et, yargılanacağını her daim akılda tut.
31. Milletine yaban kalma. İpeğin iyisine, sözün güzeline kanma, onlara boyanma.
32. Kağan odur ki adaleti üstün tutsun, töreyi yaşatsın. Töre yok olursa İl yok olur. İl olmazsa budun kul olur.
33. Ey Türk Oğuz beyleri, ey milletim işitin!!!
“Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir”
This entry was posted in GEÇMİŞİN İÇİNDEN, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *