TARİHİN İÇİNDEN * PADİŞAH ANALARI * 36’ncı padişaha gelindiğinde, bilgisayarla yapılan hesaplar, Son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in damarlarındaki Türk kanının yüzde 0,6 olduğunu ortaya koydu.

Rahmi TURAN 5 Mart 2012
Dizide fettanlıklarıyla ilgi çeken, türlü entrikalarla hasımlarını yok eden Hürrem Sultan, gerçek adı Roksalan olan bir Rus kızıydı… Babası bir papazdı.
Onun doğurduğu erkek çocuklardan biri olan Sarı Selim, Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra İkinci Selim adıyla 11’inci Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.  Yalnız İkinci Selim’in değil, padişahların neredeyse tamamının anaları yabancıydı.
Sadrazam ve vezirlerin neredeyse üçte ikisinin yabancı kökenli (devşirme) olduğu düşünülürse, Osmanlı İmparatorluğu’nu Türk ırk ve soyundan olmayan yabancıların oluşturduğunu söylemek pek yanlış olmaz!
Birinci padişah Osman Bey’den başlayarak bütün padişahlarda Türk kadınlarına karşı bir ilgisizlik vardı. Bu nedenle Osmanlı padişahlarının kanına sürekli olarak yabancı kanı girdi. 36’ncı padişaha gelindiğinde damarlardaki Türk kanı (hep yabancı kadınlarla evlenilme sonucu) yüzde 1’in altına inmişti.
.
1’inci Padişah Osman Gazi’nin karısı Moğol soylu Bâlâ Hatun.
.
2’nci Padişah Orhan Gazi’nin annesi Moğol Bâlâ Hatun.
.
3’üncü Padişah Birinci Murat’ın annesi Rum Horofira (Nilüfer Hatun).
.
4’üncü Padişah Yıldırım Bayezid’in annesi Bulgar Maria (Gülçiçek Hatun).
.
5’inci Padişah Mehmet Çelebi’nin annesi Bulgar Prensesi Olga.
.
6’ncı Padişah İkinci Murat’ın annesi Veronika (bir iddiaya göre Dulkadir Beyi’nin kızı Emine).
.
7’nci Padişah Fatih Sultan Mehmet’in annesi, Çandaroğlu Tacettin Bey’in kızı Hüma Hatun.
Bazı yabancı tarihçilerin iddiasına göre de Sırp Kralı Brankoviç’in kızı Prenses Despina (Mara Hatun).
.
8’inci Padişah İkinci Bayezid’ın annesi Rum Kornelya (Zağanos Paşa’nın kızı).
9’uncu Padişah Yavuz Sultan Selim’in annesi Beti adlı cariye (Bülbül Hatun).
.
10’uncu Padişah Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Polonya Yahudisi Helga (Hafsa Sultan).
.
11’inci Padişah İkinci Selim’in annesi Rus kızı Roksalan (Hürrem Sultan).
.
12’nci Padişah Üçüncü Murat’ın annesi Yahudi Raşel (Nurbanu Sultan).
.
13’üncü Padişah Üçüncü Mehmet’in annesi Venedikli Bafo (Safiye Sultan).
.
14’üncü Padişah Birinci Ahmet’in annesi Yunanlı Helen (Handan Sultan).
.
15’inci Padişah Birinci Mustafa’nın annesi İspanyol Violetta (Mahpeyker Sultan).
.
16’ncı Padişah Genç Osman’ın annesi Rum kızı Evdoksiya (Mahfiruz Sultan).
.
17’nci Padişah Dördüncü Murat’ın annesi Rum Anastasya (Kösem Sultan).
.
18’inci Padişah Deli İbrahim’in annesi Rum Anastasya (Kösem Sultan).
19’uncu Padişah Avcı Mehmet’in annesi Rus kızı Nadya (Turhan Sultan).
.
20’nci Padişah İkinci Süleyman’ın annesi Sırp kızı Katrin (Dilaşup Sultan).
.
21’inci Padişah İkinci Ahmet’in annesi Yahudi kızı Eva (Hatice Muazzez Sultan).
.
22’nci Padişah İkinci Mustafa’nın annesi Rum kızı Evemia (Emetullah Gülnuş Sultan).
.
23’üncü Padişah Üçüncü Ahmet’in annesi Rum Evemia (Gülnuş Sultan).
.
24’üncü Padişah Birinci Mahmut’un annesi Rum kızı Aleksandra (Saliha Sultan).
.
25’inci Padişah Üçüncü Osman’ın annesi Sırp kızı Mari (Şehsuvar Sultan).
26’ncı Padişah Üçüncü Mustafa’nın annesi Fransız kızı Janet (Mihrişah Sultan).
.
27’nci Padişah Birinci Abdülhamid’in annesi Fransız cariye İda (Rabia Sultan).
.
28’inci Padişah Üçüncü Selim’in annesi Cenevizli Agnes (II. Mihrişah Sultan).
.
29’uncu Padişah Dördüncü Mustafa’nın annesi Bulgar Sonya (Ayşe Sultan).
.
30’uncu Padişah İkinci Mahmud’un annesi Fransız Nache de la Bazari (Nakşidil Sultan).
.
31’inci Padişah Abdülmecid’in annesi Rus Yahudisi Suzi (Bezmialem Sultan).
.
32’nci Padişah Abdülaziz’in annesi Megrelli Gürcü Besime (Pertevniyal Sultan).
.
33’üncü Padişah Beşinci Murad’ın annesi Fransız Vilma (Sevkefza Sultan).
.
34’üncü Padişah İkinci Abdülhamid’in annesi Rusyalı Ermeni Virjin (Trimüjgan Sultan).
.
35’inci Padişah Mehmet Reşat’ın annesi Rum kızı Karolin (Gülcemal Hatun).
.
36’ncı ve son Padişah Vahdettin’in annesi İngiliz Henriet (Gülûstu Hatun).
.
Tarihi kaynakları inceleyerek çıkardığım yukarıdaki ilginç tablo, Türk Ulusu’nu yüzyıllarca yabancı kökenli kadınların doğurduğu padişahların yönettiğini gösteriyor.
……………………………..
36’ncı padişaha gelindiğinde, bilgisayarla yapılan hesaplar, Son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in damarlarındaki Türk kanının yüzde 0,6 olduğunu ortaya koydu.
…………………….
Padişahlar neden Türk kızlarını değil de yabancı kızlarını tercih ediyordu, bu incelenmesi gereken bir konu…

https://www.hurriyet.com.tr/padisah-analari-20056651
This entry was posted in Tarih, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *