ADAMINA KISSADAN HİSSE * “Historia magistra vitea” * TARİH; AK SAÇLI VE AK SAKALLI BİR BİLGEDİR. HATIRLANMAK VE KENDİSİNDEN DERS ALINSIN İSTER. FRANSIZ DEVRİMİ’NDEN BİR KESİT VE NAPOLYON!

Eski Romalılar, tarih için: “Historia magistra vitea” derlerdi.

Günümüz Türkçesi ile bu sözün karşılığı: “Tarih, yaşam İçin yüce bir yol gösterici olup, en büyük öğreticidir.” Denebilir. Dünyanın 5 büyük devrimlerinden biri ve de ilki olup, 14 Temmuz 1789 günü Bastil hapishanesi baskınından sonra gerçekleşen Fransız Devrimi’dir.
Avrupa’daki krallık ve beyliklerin Birleşik Federasyonu olan, Kutsal Roma ve German İmparatorluğu’nun imparatoru olan II. Joseph ve ölümünden (20.02.1790) sonra yerine geçen kardeşi II. Leopol, kurulan Fransız Komünü’nü kabullenmek durumunda kalırlar.
26 Ağustos 1789 günü Paris Komünü’nün hazırladığı, Fransa’nın “İnsan ve Vatandaşlık Hakları Manifestosu”, “Fransız Yeni Anayasası” olarak kabul edilir. İmparatorluk makamından destek alamayan ama Devrimi’de içine sindiremeyen son Fransız kralı XVI. Ludwig, eşi ile ülkeden kaçmak isterken Belçika sınırında yakalanır ve Paris Komünü tarafından, Fransız Krallığı makamından azledilip, hapsedilir.
Ama gel gelelim, ülkede kargaşa bitmez.
Yeni Fransız Anayasası, kilise ve din kaynaklı çevreler tarafından geçersiz sayılmak istenir ve halk kışkırtılmaya devam edilir. Bunun üzerine 02 ilâ 05 Eylül 1792 günleri arasında Fransa’da, tarihin kaydettiği “Eylül Katliamı” gerçekleşir ve 1600 kişi katledilir.
Bu katledilenlerin 300’ü, Yeni Fransız Anayasa’sına ant içip, biat etmeyen kilise papazlarıdır. Ülkede kaos devam eder ve bitmek bilmez. Kral yanlıları, yeni Anayasa ve Yönetim Komünü’ne karşı kışkırtmalara devam ederler.
Bunun üzerine, 21 Ocak 1793 günü hapiste tutulan Fransa’nın son kralı XVI. Ludwig ve eşinin giyotin ile başları kesilerek, katledilirler. Böylece Napolyon Birinci Konsul ilan edilir. 09 Kasım 1799 tarihinde ise, I. Konsul olan Napolyon, kendisini Fransa’nın yeni diktatörü ilan eder.
Avrupa’yı titreten ve Mısır seferine çıkan Napolyon, 19 Mayıs 1798 tarihinde, bugün İsrail topraklarında bulunan ve kuşattığı Akka kalesini savunan Cezzar (Kasap) Ahmet Paşa karşısında, geri çekilmek zorunda kalır ve tarih sayfalarına “Akka’da Türk Gibi Kuvvetli” sözlerini kazıtır.
Napolyon, Fatih Sultan Mehmet’in Roma İmparatorluğu’nun Doğu’sunda kalan bölümünü Bizans’ı tarih sayfasından sildiği 1453 yılından 353 yıl sonra, Roma İmparatorluğu’nun Batı kalıntısı olan Kutsal Roma ve Germen (Cermen) İmparatorluğu’nu, 06 Ağustos 1806 tarihinde, tarih sahnesinden kaldırır.
Böylece 1833 yıl (MÖ 27-MS 1806) Doğu ve Batı’daki son temsilcileri ile tarih sahnesinde kalmış olan Roma İmparatorluğu, tarih sahnesinden tamamen çekilir. Napolyon, kurulduğu 1243 tarihinden bu yana ilk defa 1812 yılında teslim olan LÜBECK kentini de işgal edip, Rusya üzerine yürür.
Rusya’nın kış mevsimine ve iklimine yenik düşen Napolyon, Fransa’ya döndüğünde, Paris Komünü tarafından savaş suçlusu olarak tutuklanıp, 10 Mayıs 1815 ilâ 05 Mayıs 1821 tarihleri arasında, öldüğü güne kadar, tutuklu kaldığı St. Helena adasında yaşamını sürdürür.
Remzi UYSAL
Kaynak: Alman Büyük Tarih Atlası
This entry was posted in KISSADAN HİSSELER, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *