BİR ULUS İÇİN EN TEHLİKELİ YIKICI DURUM: HUKUK TANIMAZ SİYASAL İKTİDAR!

Prof. Dr. Özer OZANKAYA

BİR ULUS İÇİN EN TEHLİKELİ YIKICI DURUM:
HUKUK TANIMAZ SİYASAL İKTİDAR!

Bir ulus için en yıkıcı durum, “iktidara sahip olanlar”ın hukuk tanımaması, anayasayı yok sayması, keyfine göre yasa yapıp, keyfine göre değiştirme ve ülkeyi keyfine göre yönetme fırsatı bulabilmesi durumudur.

Atatürk, böyle bir durumu, o ulusun “varlığının ve geleceğinin tek temelinin”, yani özgürlük ve bağımsızlığının saldırıya uğraması durumu saymakta, o ulusun tüm bireylerinin birinci ödevi’nin de bağımsızlık ve özgürlüğü kurtarmak, yani böyle bir hukuk-tanımazlık durumuna son vermek olduğunu belirtmektedir.

Çünkü Atatürk, özgürlük ve bağımsızlıktan yoksun bir ulusun bütün bireylerinin şeref, haysiyet, namus ve insanlığının içerden ve dışardan her türlü saldırıya uğrayıp çiğnenebileceğini, bunu önleyebilecek bağımsız bir yargının, dürüst bir kamu yönetimi ve güvenlik gücünün bulunmayacağını; bu durumu ulusa duyuracak özgür basının, özerk üniversitenin kalmayacağını; emek harcayan insanların emeklerinin haklı karşılığını almalarını sağlayacak sendikal haklarının tanınmayacağını … uyarmaktadır.

Atatürk, böyle hukuk tanımaz bir iktidarın aymazlık, sapkınlık, hatta hainlik de yapabileceği, hatta kendi özel çıkarları için yabancı devletlerin siyasal amaçlarına da hizmet edebileceği uyarısında bulunmaktadır. Tüm ulusun yokluk ve sıkıntılar içinde yıkılıp, bitkin düşebileceğini belirtmektedir.

İşte Atatürk’ün tüm uygar insanlığa yol gösterici dehâ düzeyindeki değeri, tam da bu noktada parlamaktadır:

Cumhuriyet’i, yani özgürlük ve bağımsızlık düzenini, yani yöneticilerin hukuka bağlı olduğu ve her işlemlerinin hesabını bağımsız yargıya vermekle yükümlü bulunduğu yönetim düzenini, ulusal ve bireysel varlığımızın ve geleceğimizin tek temeli, en değerli hazinemiz olarak göstermesi, bu temeli en güç durum ve koşular altında bile savunmanın en başta gelen ödevimiz olduğunu söylemesi!

This entry was posted in ATATURK, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *