Nükseden hainlik!.. * İngiliz Muhipler Cemiyeti üyelerinin torunları bugün bir başka gerekçe ile İngilizlere duydukları muhabbeti şöyle ortaya koyabilirler: “Keşke İngiliz mandası altında kalsaydık, hiç olmazsa İngilizce öğrenir, daha medeni olurduk”.

 

Özcan YENİÇERİ
ozcanyeniceri@gmail.com
02.08.2017 00:00

Nükseden hainlik!..

Türklerin tarih bağlamında işgal ettiği coğrafi hinterlant, dingin, yorgun ve sakin bir yaşama izin vermemektedir.

Yalnız Türkler için değil bütün toplumlar yönünden yükselmenin/düşmenin, ilerlemenin/gerilemenin, saldırmanın/savunmanın, kazanmanın/kaybetmenin devridaim gibi birbirinin yerini aldığı bir mekânda tarihe tutunmak hem çok zor hem de çok maliyetlidir.

Yenik medeniyetin müşterisi olmaz!

Güçsüzlüğün sonucu olarak egemenliğini kaybeden toplumlar, yalnız mülkü, mezarı, ibadethaneleri ve maddi birikimleri değil manevi, ahlaki, insani değerlerini de büyük ölçüde kaybederler.Zayıflayanın, güçsüzleşenin ve yenilenin felsefesi, ideolojisi ve değerleri zayıflar, gözden düşer ya da düşürülür.

Yenik medeniyetin müşterisi olmaz!

Bir medeniyet düşmeye görsün ihanetin her çeşidine muhatap olur. Söz gelimi dünün İngiliz Muhipler Cemiyeti üyelerinin torunları bugün bir başka gerekçe ile İngilizlere duydukları muhabbeti şöyle ortaya koyabilirler: “Keşke İngiliz mandası altında kalsaydık, hiç olmazsa İngilizce öğrenir, daha medeni olurduk”.

Yüzde yüz ihanet örneği!

Sevgili Ümit Zileli “Vatansızlar” başlıklı yazısında bu vatanı vatan yapan insanlara saldıranları eleştirirken bir tarihi gerçekten bahseder. Zileli, bu hainlerin “Zamanın Yunanistan Başbakanı Gunaris’e altın karşılığında Bursa’da Yunan desteğinde bir uydu devlet kurarak millî hareketi engellemeyi teklif edebilecek kadar alçaldıklarından” söz eder.

Balkan Harbi sırasında yaşanan yüzlerce ihanetten birisini de biz hatırlatalım:

Albay Hasan Rıza tarafından yürütülen “Şanlı İşkodra Müdafaası” bir kahramanlık destanıdır.Kahraman ve cesur bir asker olan Hasan Rıza, “Şanlı İşkodra Müdafaasıyla” Sırpları İşkodra önlerinde durdurmuştu.Hasan Rıza ortadan kaldırılmadan İşkodra direnişinin kırılamayacağını anlayan Sırplar, kaleyi içeriden fethetmenin zorunlu olduğunu görürler.

Sırplar, Osmanlı subayı ve Hasan Rıza’nın yardımcısı olan Arnavut asıllı Esat Toptani ile, Albay Hasan Rıza’nın ortadan kaldırılması hususunda anlaşırlar. Esat Toptani’nin yemek davetine katılan Albay Hasan Rıza yemekten çıkışında yardımcısı Esat Toptani’nin adamları tarafından şehit edilir.

Böylece Osmanlı İşkodra’yı da kaybeder.

Padişah II. Abdülhamit’in hal edildiğini tebliğ edenler arasında bulunan Esat Toptani, Osmanlı Mebusan Meclisinde Draç Mebusu olarak bulunmuş bir Arnavut’tur.Türk Ordusu Balkan Harbi sırasında düşmana değil hainlere yenilmiştir!

Dünkü ihanetlerin bugünkü uzantıları!

Günümüzde Atatürk’e ya da Kurtuluş Savaşı’na dil uzatanlar yukarıdaki ihanet erbabının torunlarıdır.Demem o ki, bugünkü hainliğin genleri dündedir.

-Dinden imandan habersiz bir meczup eline almış satırı “Dinimizde putperestliğe yer yoktur” diyerek Atatürk heykeline saldırıyor.

-Adamın birisi ismi lazım değil bu ülkenin kurucu babası olan Atatürk’e annesi üzerinden iftira ve hakaret ediyor.

-Bir başkası da Afet İnan üzerinden Atatürk’e dil uzatıyor.

Zatın birisi de dilinin altındaki baklayı çıkarıyor ve şu cümleyi kuruyor:

-Keşke Yunan galip gelseydi. İslam’ı, şeriatı gönlümüzce yaşardık!

Bu iman ve idrak özürlü zata birileri çıkıp da “Kardeşim Yunan’ın galip geldiği yerler var. Selanik, Rodos, Girit vb. orada camiler açık, ibadet özgür, şeriat yaşanıyor. Buyurun oraya (!)…” demiyor.

İktidarın hoşuna gidecek dalkavukluklar!

ABD’nin Irak işgali sırasında aklını yemiş bir başka zat, Necef şehrindeki direniş için aynen şunu diyor:

-Necef benim için Çanakkale’den bin defa daha değerlidir!

Bir sınav sırasında da zekâ ve ahlak özürlü şu soru sorulmuş;

-Çanakkale mi destan, 15 Temmuz mu?

Adam 15 Temmuz’un önemini Çanakkale Savaşını önemsizleştirerek ortaya koymak bedbahtlığını gösteriyor.Bir hatırlatma Çanakkale Savaşı’nda iki yüz elli bin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ise 250 kişi şehit olmuştur.

Yapılanlar özü itibarıyla iktidarın hoşuna gidecek dalkavukluklardır.
Bütün bunlar hainliğin nükseden yeni biçimleridir.

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/nukseden-hainlik-43737yy.htm

This entry was posted in İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *