DEVLETTE CİDDİYET KALMADI * Yağ kokan protokol * İLBAY İLE MİRALAY


11 Ocak 2016
Rifat Serdaroğlu

İLBAY İLE MİRALAY

İnsanlarımızın bazıları, Devlet hizmetinde çalışmayı tercih ederler.
Memur olunca, anayasa-yasalar-yönetmeliklerin emrettiği şekilde herkese eşit olarak davranmaya mecburdurlar. Anayasa ve yasaların kendilerine verdikleri yetkileri kişilere göre esnetemezler. Yetkilerini kendilerine veya başkalarına çıkar sağlamak için kullanamazlar. Kendilerine verilen kanunsuz emirleri uygulayamazlar, aksi halde sorumlu olurlar…

Vali; Bir vilayeti yöneten en üst dereceli memurdur. (İlbay) Valilik, istisnai bir görev olduğu için, devlet memuru olma hakkını kazanan her ortaokul mezunu kişiyi Hükümet, Vali olarak atayabilir!

Vali, Arapça bir kelimedir. Muhafız, vasi anlamındadır. İslam’da Vali, ruhani anlamda Veliyyullah (Allah Dostu) şeklinde anlaşılır ki, İslam açısından da makamın öneminin vurgulanması çok dikkat çekicidir.

14 yıldır Badem İktidarı öyle kişiliksiz, öyle zavallı, öyle akıl fukarası kişileri Vali yaptı ki, Valilerin insana saç-baş yolduran uygulamaları bizi dünyaya rezil etti!

Son rezalet, daha öncekilerin üstüne tüy dikti! Lütfen siz karar verin;
Şu fani dünyada tek özelliği Cumhur’un Başı Erdoğan’ın kızı olmak olan, hiçbir resmi görevi olmayan, Türkiye’de bulunan on binlerce dernekten birinin başkanı olan Sümeyye Erdoğan adlı TC vatandaşı, Karabük’ün Safranbolu ilçesini ziyaret eder!

Parlamenter Demokrasinin ve Anayasanın yürürlükte olduğu Türkiye Cumhuriyeti adlı hukuk devletinde, bakın vatandaş Sümeyye’yi kimler karşılamış!

Karabük Valisi Orhan Alimoğlu(Eller göbekte birleştirilmiş, namaza durur gibi huşu içinde)-İl Jandarma Alay Komutanı Albay (Miralay) Cihan Ulukaya (Esas duruşta, Genelkurmay Başkanını karşılar gibi)- Safranbolu Kaymakamı Murat Bulancak-Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Refik Polat- İl Emniyet Müdürü Serhat Tezsever ve tüm Daire Müdürleri! Üstüne bir adet de Müftü, ikramiye olarak…

Hepsi hayranlıkla ve ağızları açık olarak vatandaş Sümeyye’nin ne diyeceğini bekliyorlar. Vatandaş Sümeyye ise, “Büyük Devlet İnsanı” havasında, kendisini selamlayanlara tebessüm ediyor!

Safranbolu’ya gelen vatandaş Sümeyye değil de, sanki Başbakan Davutoğlu! İnanın Davutoğlu gelse bu kadar resmi görevli karşılamaya gelmezdi!

Demokratik rejim açısından bir utanç tablosu olan bu karşılamanın iki yönü var; Karşılanan ve karşılayanlar…

Karşılanan;
Kızım sen kimsin? Sen ne hakla devletin arabalarını, devletin görevlilerini, devletin olanaklarını kullanırsın? Türkiye bir krallık, baban Kral, bizler tebaa,sen de Prenses misin a kızım? Türk Milleti, babanı seçerken tüm sülalesini de mi seçti? Anayasa’nın hangi maddesinden aldığın gücü kullanıyorsun?

Suç işlediğinin farkında değil misin? Türkiye’de hiçbir üniversiteye giremediğin için, Remzi Amcanın parasıyla özel okulda okuduğun Amerika’da, Başkanın kızı senin bu yaptığını yapabilir mi? Utanma nedir bilir misin kızım sen?

Karşılayanlar;
Yer darlığı yüzünden, karşılama ordusundan sadece ikisini ele alıp soralım; Vali (İlbay) ve Albay (Miralay)…Anayasa ve yasaların hangi maddesine göre, devletin araçlarını, adamlarını, benzinini babanızın malı gibi harcayarak hiçbir resmi görevi olmayan vatandaş Sümeyye’yi karşılıyorsunuz? Vatandaş Sümeyye’yi çok seviyorsanız, kendi arabalarınızla sivil giyimli olarak niçin karşılamıyorsunuz?

Albay (Miralay) Ulukaya; Türk Milleti güvenip sana binlerce evlâdını emanet ediyor. Bulunduğun ilin güvenliğinden sorumlusun. Türk Milleti sana o rütbeleri, yağcılık yapasın diye mi verdi? Çıkar o üniformanı, git vatandaş Sümeyye’nin gönüllü korumalığını yap! Yazık…

Değerli Okurlar;
Devletin tepesindekiler, anayasa ve yasalara uymaz, bulundukları makamları kendi hırsları ve çıkarları için kullanırlarsa, Valisi Alay Komutanı da böyle yapar.

Amma, bunlara bir garibanın işi düştü mü, öyle bir aslan kesilirler ki, o gariban vatandaşa hayatı zindan ederler, gören de bunları adam sanır!
Kanun koyucu, bu durumlarda düzenin sağlanması için, Anayasa’da
Cumhuriyet Savcılığı denen bir makam oluşturmuştur. İşin en üzücü tarafı Cumhuriyet Savcılarımız da yetkilerini ve cübbelerini sanki iktidara kiralık vermişler gibi görünüyor!

Be arkadaş, Türk Milletinin ekmeğini yediğinin bilincinde, hukuk namusu olan bir tane bile yürekli, vatansever, demokrat Cumhuriyet Savcısı kalmadı mı?

Ha gerçekten kalmadı mı?

Sağlık ve başarı dileklerimle

This entry was posted in YANDAŞ - ÇIKARCI - YAĞCILAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *