Dinin siyaset aracı olarak kullanılmadığı…

Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL
ÇYDD Genel Başkanı
29 Ekim 2014 Çarşamba
Cumhuriyet

Dinin siyaset aracı olarak kullanılmadığı…

Cumhuriyetimizin 91. yılında, nasıl bir Türkiye’de yaşayacağımızı hayal etmek, ümit kırıcı da olsa, zor değil. Çünkü yaklaşık 10 yıldan beri yaşadığımız olaylar, yaşayacaklarımızın delilidir diye düşünüyorum.

Siyasi iktidarın Cumhuriyetin temel ilkelerine, kurumlarına, hukuk ve siyaset anlayışına, laik eğitime, sosyal – kültürel yaşama, geleneksel dış politikaya, demokrasiye karşı yürüttüğü yok ediş politikası,

Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine karşı oluşturulan bir yok ediş politikası haline gelmiştir. Yaşadığımız zaman diliminde, evrensel değerlerle bütünleşemeyen bir hukuk ve adalet anlayışı, iktidara bağımlı yargı, dindar nesil yetiştirmeye yönelik bir eğitim, yaygın hale gelen yolsuzluklar, yanlış dış politikanın doğurduğu hezimete bağlı gelişen terör ve savaş tehdidi
Türkiye’ye damgasını vurdu.

2015 yılının Türkiye’mizde terör ve savaş tehdidinin ortadan kalkmayacağı belki de artacağı bir yıl olması kuvvetle muhtemeldir. Bu düşüncemi iktidarın özgürlükleri kısıtlayan yeni polisiye tedbirleri içeren yasa teklifleri ve söylemleri güçlendiriyor. Keyfi arama, gözaltı ve tutuklamalar ile vatandaşın hayatı zindan edilebilir endişesini taşıyorum.

Toplumu ayrıştıran, insanları din, mezhep, etnik kökene göre farklılaştıran, laik – dindar, bizden olanlar – olmayanlar politikaları 2015’te de toplumu ve devleti tehdit edecek endişesi hâkim. İçine düştüğümüz bu hastalıklı durumun tedavisi için acil tedbirlerin alınması zorunlu görülüyor. Eşitlik, özgürlük, adalete dayalı uygulamalar sözde değil özde olmalıdır.

Sayın Başbakan’ın sabah ilk gördüğünüz komşunuza sarılın biçimindeki tavsiyesi, eğer bu konuda kararlılık ifade ediyorsa, mutlu bir başlangıç olabilir. 2015 için benim bir hayalim var: Anayasaya saygılı bir Cumhurbaşkanı, tarafsız ve bağımsız yargı, insan haklarına ve kadın – erkek eşitliğine saygılı, bilimsel ve laik eğitimin olduğu, YÖK’ün olmadığı, şiddetin ve savaş tehdidinin olmadığı, dinin siyaset aracı olarak kullanılmadığı, ayrımcılığın olmadığı özetle Cumhuriyet devrimlerinin korunduğu ve geliştirildiği bir Türkiye hayal ediyorum. Bu da benim doğal hakkım.

This entry was posted in ATATURK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *