Mr. Gül ve Amasya Genelgesi

Zahide Uçar
22 Haziran 2014
zahide@zahideucar.com
www.zahideucar.com

Mr. Gül ve Amasya Genelgesi

Bugün 22 Haziran 1919 günü Amasya Genelgesi’nin hazırlanarak Amasya Saraydüzü Kışlasından telgraf yolu ile tüm Türkiye’ye iletildiği gündür.

Amasya’da “Amasya Genelgesi’nin yayınlanma yıldönümü” nedeniyle bir anma töreni yapıldı. Cumhurun başındaki zat, yani Mr. Gül bir kutlama mesajı göndermedi. Antidemokratik Cacıkistan Cumhuriyeti ülkesi Başvekili son anda bir kutlama mesajı yolladı(!)…

Mr. Gül Türkiye’ye Londra üzerinden baktığı için, Amasya Genelgesi kutlamasını görememiş, görmek te istememiştir. O Ana Kraliçesi ne gösterdiyse, doğal olarak onu görecektir.

Amasya Genelgesi Maddelerini hatırlayalım:

1.Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

2.İstanbul hükumeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor.

3.Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

4.Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için, her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.

5.Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas’ta hemen milli bir kongre toplanması kararlaştırılmıştır.

6.Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkılması gerekmektedir.

7.Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.

8.Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse Erzurum Kongresi’nin üyeleri de Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket ederler.

Amasya Genelgesi’ndeki maddeleri gözden geçirdiğimizde, aynı maddelerin günümüz şartları için de geçerli olduğunu görüyoruz. Dünün İstanbul hükümetiyle bugünün Ankara hükümeti eşleşmiştir… Meclis aynı meclistir… Asker aynı asker, tüccarlar aynı tüccardır. Basının ezici çoğunluğu Ali Kemal’in klonlanmış sürümüdür…

Dolayısı ile, Amasya Genelgesi’ni hatırlamak ve hatırlatmak milli unsurlara Amasya Genelgesi’ni yazdıran zihniyetin mirasçısı olanlardan beklemek komik olurdu.

Eskiden içlerindeki İngiliz’e, Vahhabi’ye, Yezit’e, Hüsnüdiyanis’e rağmen takiyye yapıp devlet geleneklerine uymaya çalışıyorlardı. Ülkeyi Cacıkistan Cumhuriyeti haline getirdikten sonra; içlerindeki İngiliz’in, Vahhabi’nin,Yahudi’nin, Hüsnidiyanis’in, Amerikalı’nın, Lawrance’ın, Ali kemal’in sesine kulak verdiler… Yani, asıllarına döndüler.

Ben de İstanbul hükümetinin mirasçısı haline gelmiş olan Ankara Hükümetine diyorum ki;

Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.Dün İstanbul hükümetinin, mütareke basınının, işbirlikçi tarikat şeyhlerinin başına gelenleri mirasçılarının iyi okumasını tavsiye ediyorum.

This entry was posted in ATATURK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *