“Küffar”ın oyuncağı olmak

Afet Ilgaz
28 Ağustos 2013 * Yeniçağ

“Küffar”ın oyuncağı olmak

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’den bir alıntı: “Bölgemizdeki ve Türkiye’deki gelişmeler, ülkemizin bir bölümünde özerk bir yapının oluşmasına yol açabilir.Çünkü küresel aktörler böyle bir oyunu sahneye koymuşlar Türkiye’yi kendi eliyle planladıkları sona götürmeye ikna çabası, zorlama içerisindedirler.Türkiye Güneydoğusunu kaybederse, ülkenin geri kalanında birliğini muhafaza edemez.”

Davutoğlu’nun “Müdahale kararı alınırsa biz de koalisyona katılırız” laflarını hayretle ve dehşetle dinledim.

Yani siz de Irak’a giren koalisyon güçleri gibi Ebu Gureyb hapishanesindeki kadınlara saldırır mısınız?

Irak’lı Nur’un “Bizi öldürün” diye yalvardığını hatırlamıyor musunuz?
Hani siz mahreme çok itibar ederdiniz.

Hangi koalisyon saldırısı başarılı oldu şimdiye kadar.Sadece zulüm, yıkım, ölüm getirdiler gittikleri ülkeye.Şimdi onlar ekonomik çözülmelerle sarsılırken yakıp yıktıkları ülkeler, diriliyor güçleniyor.

Şimdi de Suriye’ye gideceklermiş.
Suriye sarin gazının muhalifler tarafından kullanıldığını daha ne kadar “az şüphe”yle delillendirecek.Orada öldürülen Kürtlerin acısı deyin, ister İsrail’in güvenliği, ister enerji yolları, yer altı yer üstü zenginlikleri deyin ama esas amaç Nil’den Fırat’a kadar olan bölgeyi Tanrı’nın vaat ettiği topraklar sayan ve orada İsrail krallığı kurmayı hayal eden Siyonistlerin yolunu açmaktır.ABD ve Avrupa’daki yönetimlerin en az yarısı Siyonist yöneticilerle doludur.

***

Burada dikkat çekmek istediğim en önemli şey, artık vebalden filan anlamıyorsunuz, bu tezgahın dönüp dolaşıp Türkiye’yi vurmasıdır.General Pekin’in dediği gibi Batılılar amaçlarına ulaşmak için sizi kurguluyorlar.

Orta Doğu’yu kana boğuyorsunuz, Atatürk’ün sulh ve sükun içerisinde bize bıraktığı güzelim vatanımızı Orta Doğu’ya benzeteceksiniz.Sizin korumak istediğiniz hiçbir değer yok mu? Batılı koalisyon Irak’ı sabah ezanı okunurken bombalamıştı.

Tam da 30 Ağustos Zafer Haftası’nda söylenecek en yanlış ve yakışıksız laflardı Davutoğlu’nunkiler.

http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=27943

This entry was posted in EMPERYALİZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *