DÜNYADA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ RAPORUNDA AKP HUKUKU SINIFTA KALDI

Temel haklar konusunda Ürdün bile Türkiye’nin önüne geçti. Temel haklar konusunda birincilik yine İsveç’in oldu. Ceza yargısında ise Türkiye, Nikaragua, Uganda ve Kolombiya’nın bile gerisinde kaldı.

Yolsuzluklarla suçlanan ve ALİ DİBO lakabı verilen bir kişiyi adalet Bakanı yaparsanız sonuç budur !!!

DÜNYADA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ RAPORUNDA
AKP’NİN YARATTIĞI HUKUK SINIFTA KALDI

Cumhuriyet 30.11.2012

BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi

Hukukun Üstünlüğü raporu

Adalet yerde sürünüyor

Dünya Adalet Projesi adlı bağımsız kuruluşun her yıl hazırladığı “hukukun üstünlüğü” raporunda Türkiye diplerde kendine yer buldu. 97 ülkenin karşılaştırıldığı araştırmada, Türkiye 71. sırada yer aldı. Temel haklar konusunda Ürdün’e geçilen Türkiye, ceza yargısı konusunda, Uganda’nın bile gerisinde kaldı.

Dünya Adalet Projesi’nin 2012 yılı raporunda hukukun üstünlüğü sıralamasında sonlarda yer aldı

Türkiye yine sınıfta kaldı

©Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 97 ülke içinde 71. sırada kendine yer buldu. Temel haklar sıralamasında Ürdün Türkiye’nin önüne geçerken ceza yargısı konusunda Türkiye, Uganda’nın bile gerisinde kaldı.

BAHADIR SELİM DİLEK

ANKARA – Washington merkezli düşünce kuruluşu Dünya Adalet Projesi’nin (World Justice Project) 2012 yılı raporunda, Türkiye hukukun üstünlüğü konusunda yine sınıfta kaldı. 97 ülkenin karşılaştırıldığı araştırmada, Türkiye 71. sırada kendine yer buldu. Türkiye, hükümetin yetkilerinin sınırlı olduğu ülkeler arasında 68., yolsuzluklar konusunda ise 35. sırada kaldı.

Dünya Adalet Projesi adlı bağımsız kuruluş, her yıl tekrarladığı “hukukun üstünlüğü” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ankara, İstanbul ve İzmir’de yürütülen araştırmalarla yapılan çalışmada, “hukukun üstünlüğü endeksi faktörleri” olarak “hükümetin yetkilerinin sınırlandırılması, yolsuzluğun ortadan kaldırılması, düzen ve güvenlik, temel haklar, hükümetin şeffaflığı, düzenleyici uygulama, sivil yargı ve ceza yargısı” alanları belirlendi.

Araştırmaya göre, hukuka en bağlı ülkelerin başında Norveç, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya gelirken 97 ülke arasında en alt sıralarda Çin, İran, Kazakistan, Belarus, Venezüella yer aldı. “Hukuk devleti” tanımına en yakın devletlerin sıralandığı listede Türkiye 71. sırada kaldı. Değerlendirmede, Türkiye Doğu Avrupa ve Merkezi Asya ülkeleri arasında, orta üst düzey gelir grubundaki ülkeler arasında sayıldı. Türkiye’nin düzenleyici uygulamada görece iyi konumda bulunduğu, ancak sivil yargı sisteminde 44. sırada yer aldığının belirtildiği değerlendirmede, AKP hükümetinin hesap verebilirlik boyutuyla ve temel haklar konularında Türkiye düşük not aldı. 97 ülke arasında Türkiye, hükümetin hesap verilebilirliği açısından 68. sırada, temel haklar konusunda ise 76. sırada kendine yer buldu. Bunun nedeni olarak da Türkiye’nin denetim mekanizmalarının işlerliğindeki eksiklikler, siyasetin yasama ve yargıya etkisi ve ifade özgürlüğü konusundaki kötü sicili gösterildi.

Hukukun üstünlüğü endeksi faktörleri açısından ise Türkiye, hükümetin yetkilerinin sınırlandırılması konusunda 97 ülke arasında 68. 21 bölge ülkesi arasında ise 13. oldu. Türkiye yolsuzluklar konusunda 35., düzen ve güvenlik başlığında 70., temel haklar başlığında 76., hükümetin şeffaflığı başlığında ise 57. sırada kendine yer buldu. Türkiye, düzenleyici uygulamada 39’uncu, sivil yargıda 44’üncü, ceza yargılamasında ise 71’inci sırada yer aldı.

Hükümetin yetkilerinin sınırlandırılması listesinde Danimarka ilk sırada yer alırken listede Sırbistan, Gürcistan, Malawi ve El Salvador’un bile Türkiye’den daha iyi konumda bulunmaları dikkat çekti. Yolsuzlukların ortadan kaldırılması başlığında sıralanan ülkeler listesinde İsveç ilk sırada yer aldı. Bu başlıkta ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan bile Türkiye’nin önünde yer aldı.

Düzen ve güvenlik açısından en iyi konumda olan ülkenin Singapur olduğu değerlendirmesi yapılırken Yunanistan, Arnavutluk, Fas, Şili, Kamboçya, Burkine Faso ve İran bile Türkiye’den daha iyi konumda kendilerine yer buldular. Temel haklar konusunda Ürdün bile Türkiye’nin önüne geçti. Temel haklar konusunda birincilik yine İsveç’in oldu. Ceza yargısında ise Türkiye, Nikaragua, Uganda ve Kolombiya’nın bile gerisinde kaldı.

This entry was posted in HUKUK-YARGI-ADALET, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *