Mavi Vatan ve işgaldeki adalarımız * Ege Denizindeki tatbikat neden Yunanistan’ın işgal ettiği tartışmalı alanlarda yapılmadı ?

Yazıya ön not ;

Mavi Vatan deniz tatbikatı daha önceleri yapılmış olan Deniz Kurdu tatbikatlarının devamı olsa gerek . Hatta Deniz Kurdu tatbikatları farklı zamanlarda Deniz Kurdu 1 ve 2 olmak üzere iki ayrı tarihte yapılırdı . Sayın Dilek’in Mavi Vatan tatbikatının Yunanistan tarafından ilhak ve işgal edilmiş ada ve adacıklar bölgesinde yapılması düşüncesi yerinde ve doğrudur . İşte o zaman karşı tarafa gerçek güç ve kararlılık gösterilirdi . Tatbikat bölgesinin işgal edilmiş adalarımız bölgesi olması gerekir idi . Burada siyasi bir tercih olduğu görüyor . Eleştirim Dz.Kuvvetlerinin eğitim ve vurucu gücüne değil seçilmiş olan tatbikat alanınadır. Deniz Kuvvetlerimiz Akdeniz , Ege ve Karadeniz’de var olan en güçlü donanmalarından birisine sahiptir.

Emekli Kur.Albay Ümit Yalım Türksam.Org’da şöyle yazdı ;

“Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı’nın 0297/19 ve 0311/19 numaralı duyurularında Ege Denizi’nde yapılacak askeri eğitimlerin coğrafi koordinatları göre eğitimlerin İzmir Körfezi, Uzun Ada bölgesinde planlandığı görülüyor. Yani tatbikat Ege Denizi Türk karasuları yerine iç sularda yapılıyor.

Tatbikatlar egemenlik ve bayrak gösterisi olup caydırıcılık görevini icra etmelidir. Ancak Mavi Vatan Tatbikatı’nın Ege Denizi Türk karasularında ve özellikle işgal edilen 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığı bölgesinde icra edilmemesi son derece hayret ve üzüntü verici olup caydırıcı değildir. Bu uygulama ile 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığı ile Ege Denizi’ndeki “Mavi Vatan”dan vazgeçildiği ve anılan bölgedeki egemenlik haklarımız ile deniz yetki alanlarının Yunanistan’a terk edildiği açıkça görülmektedir.

Yunanistan, Ege Denizi’nde ve özellikle 12 Ada bölgesinde askeri tatbikat ve atış eğitimleri icra ederken Türk Deniz Kuvvetleri’nin, askeri eğitim ve atış eğitimlerini iç sularda yapması ve Ege Denizi’nde sadece liman ziyaretleri yapması son derece düşündürücüdür. Yunanistan son olarak, 28 Mart 2018’de, Ege Denizi 12 Ada bölgesinde, Pyrpolitis Müşterek Harekâta Hazırlık Tatbikatı’nı icra etmiş ve tatbikata, Yunan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri birlikleri ile yüzer ve uçar unsurlar katılmıştı. Ayrıca Yunanistan Doğu Ege bölgesindeki adalarda değişik zamanlarda top, tank, uçaksavar v.b. ağır silah atışları yapıyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Güven ve Güven Artırıcı Önlemler Paketi’ne göre Ege Denizi’nde turizm sezonu olan 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında tatbikat yapılmaması kararlaştırıldı. Ancak Mavi Vatan Tatbikatı anılan tarihler dışında icra edilmektedir. Henüz tatbikat bitmemiştir. Mavi Vatan Tatbikatı, 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı ile Ege Denizi Türk karasuları ve Ege Denizi’nin uluslararası sularında da icra edilmelidir.”  [1]

Her bir ülkenin donanmasının top/füze/torpito atışı ve taktik eğitimler yapacağı eğitim sahaları belirlenir ve yayımlanan notamlarla eğitim başlangıç bitiş tarihleri o bölgelerde seyir yapacak gemilere duyurulur.Ticaret gemiler ve balıkçı teknelerinin bu sahalara girmesi yasaklanır. MAVİ VATAN tatbikatının özellikle sahile ÇIKARTMA yapılacak alanı Karaburun – Urla ve İzmir Körfezi girişi olmak yerine KARDAK kayalığı çevresi olması tatbikatın  vereceği mesajın etkisini arttıracaktı .

Aslında yazmak zor geliyor ama ; Ege Denizinde MAVİ VATAN’ın icra edildiği tatbikat alanları suya sabuna dokunmadan seçilmiş tatbikat bölgesi algısı yarattı. Sanki “Dostlar alış verişte görsün” gibi oldu . Yunanistan’a taviz verildi . Ki bu da adaların işgaline sessiz kalan iktidarın dış politikasıyla örtüşüyor . Hatta bu arada bir açıklama yapıldı ve bu tatbikatın Yunanistan’a karşı bir güç gösterisi olmadığı söylendi !!! Deniz Kuvvetlerimiz vurucu kararlılığını ve gücünü tartışmalı alanlarda göstermeli Yunanistan’ın işgal etmiş olduğu ada/adacık/kayalık bölgeleri tatbikat alanı seçilmeliydi.

DONANMAMIZ VAR OLSUN – DENİZLERİ SAKİN
PRUVALARI NETE – RÜZGARLARI UYARINA OLSUN

Naci Kaptan

[1] http://turksam.org/mavi-vatan-tatbikatinda-ege-denizi-yunanistana-terk-edilmis

Cahit Armağan Dilek
cahitdilek@yahoo.com
09 Mart 2019

Mavi Vatan ve işgaldeki adalarımız

Tatbikatlar adıyla, icra şekliyle dosta güven, düşmana kaygı verir.

Mavi Vatan tatbikatı adı itibariyle maalesef denizciliğe uzak duran Türk toplumuna denizlerdeki hak ve menfaatlerin aynen karadaki gibi önemli olduğunu, sahiplenilmesi gerektiği mesajı vermektedir. Yunan-Rum ikilisine ise denizlerdeki yayılmacılıklarına izin vermeyeceğiz, toprak parçamız neyse denizlerdeki vatan parçamız aynıdır ve orada da koruyacağız mesajıdır.

Tatbikata katılan gemi sayısı ve 3 denizde aynı anda başlatılması ise Yunan tarafına bir meydan okuma, güç gösterisidir. Özellikle 15 Temmuz FETÖ’cü kalkışmanın yarattığı yıkıcı etkiyi ortadan kaldırdık, tam gücümüzü ortaya koyabiliyoruz mesajıdır. Doğrudur.

Ancak bu tür bir tatbikatın ilk defa yapıldığını söylemek tam da doğru değil. Geçmiş dönemde Türk donanmasına hizmet etmiş, tatbikat planlama ve icra faaliyetlerine katılmış olanlara haksızlık etmiş oluruz. Deniz Kurdu tatbikatlarından bahsediyoruz.

Ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri kumpas davaları sürecinden önce her üç denizde değil tatbikat, aynı anda fiilen harekât yürütüyordu. Ege’de zaten sürekli olanların yanında Doğu Akdeniz’de Akdeniz Kalkanı, Karadeniz’de Karadeniz Uyum Harekâtı yapılıyordu.

Bu yıl Deniz Kurdu tatbikatı yapılacak mı bilmiyoruz ama erkene alınmış ve Mavi Vatan adıyla icra edilmiş, yapılmış olabilir. Eğer böyleyse seçim sürecinde yapılan bu tatbikatın biraz da iç politikaya yönelik bir mesaj olduğunu da söyleyebiliriz.

Halbuki tatbikatlarda esas mesaj karşı tarafa olmalıdır. Bu bağlamda mesaj verilmek istenen tatbikatların başlangıç ve icra tarihleri de karşı tarafa verilecek mesaj için önemlidir. Bu bağlamda Mavi Vatan tatbikatının icra tarihlerinin simgesel bir anlamı yok.

Madem tatbikat bu döneme planlandı, örneğin, tatbikatın fiilen bittiği 7 Mart aslında tatbikatın başladığı gün olabilirdi. Niye? Çünkü 7 Mart, Yunanların Oniki Adaların Yunanistan’a ilhakını kutladıkları gündür. Önceki gün olduğu gibi önceki yıllarda da Yunan Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve askerî yetkililer Rodos’ta askerî tören icra ediyorlar. Meis, Kelemez ve Keçi gibi çevre adaları ziyaret ediyorlar, törenler yapıyorlar. Türkiye’ye mesaj veriyorlar.

Veya 25 Mart olabilirdi. Niye? Yunanlar Osmanlı’dan bağımsızlıklarını ilan ettiklerinin günü olan 25 Mart’ta kutlarlar da onun için. Böylece Ege’de işgal etikleri 18 adamız bağlamında mesaj vermiş olmaz mıydık?

Veya 18 Mart. Çok iyi olmaz mıydı? Mesajsa al sana mesaj.

Mavi Vatan tatbikatıyla Yunan tarafına verilen mesajın ne kadar etkili olacağı tatbikatın ağırlığının nerede (Ege? Doğu Akdeniz? Karadeniz? Uluslararası sular?) ve tatbikat senaryolarıyla da ilgilidir. Bir hafta süren tatbikatta Türk Donanması muhakkak birçok senaryo eğitimi yapmıştır. Bu kapsamda kamuoyunun, medyanın dikkatini çekip hedeflenen mesaj ne kadar verilebildi?

Örneğin Ege’de işgal edilen adalarımızı kurtarmaya yönelik bir tatbikat senaryosu İzmir Körfezi bölgesi yerine Kardak Kayalıkları üzerinde yapılsa çok daha etkili olmaz mı? Veya silahlı İHA’larımızın denizdeki düşman hedeflerini etkisiz hale getiren bir senaryo etkili bir güç gösterisi olmaz mıydı?

Diğer taraftan MSB Akar’ın tatbikat esnasındaki faaliyet ve mesajları Mavi Vatan tatbikatının hedeflenen mesajlarının etkisini de azaltmıştır.

Nitekim Yunan medyası ve Yunan Savunma Bakanı, Akar’ın güven artırıcı önemler mesajlarını öne çıkarmıştır. Çünkü güven artırıcı önlemler ve istikşafi görüşmeler mevcut statükonun devamıdır ve bu Yunanistan’ın lehinedir.

Biz Mavi Vatan tatbikatını icra ederken Yunanistan tabii ki boş durmadı. Tatbikatı izlediler. Örneğin Yunan Genelkurmayının Mavi Vatan’ın Deniz Kurdu tatbikatlarından farklı olmadığını değerlendirdiği Yunan medyasında yer aldı.

Diğer taraftan Türkiye sadece mesajlar vermekle yetinirken Yunanistan Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege’de Türkiye karşıtı mesajlarını somut adımlara dönüştürüyor. Enerji iş birliğini askerî ittifaka dönüştürüyor.

Mavi Vatan tatbikatının bittiği gün Yunan Savunma Bakanı üç günlük Mısır ziyaretine gitti. Gündeminde GKRY ve Mısır’la birlikteki üçlü enerji iş birliğine askerî boyut kazandırmak ve önümüzdeki aylarda yapılacak MEDUSA tatbikatına Mısır’ın büyük katılımını sağlamak var.

19 Mart’ta İsrail-GKRY-Yunanistan üçlü ittifak toplantısına ABD Dışişleri Bakanı da katılacak. Enerji alanındaki üçlü ittifak, dörtlü askerî ittifaka dönüştürülüyor. Çünkü bölgedeki enerji kaynakları ve nakil hatları bu ülkelerin donanmalarıyla korunacak.

Mart sonunda icra edilecek NOBLE DİNA 19 tatbikatına İsrail birliklerinin yanında 40 İsrail Deniz Harp Okulu öğrencisi Yunanistan’a ait bir amfibi gemi ile katılacaklar.

Yunan Cumhurbaşkanı dün Karadağ ziyaretinde Osmanlı’ya Karadağ’la ortaklığa atıf yaptı, Yunan sınırının AB sınırı olduğunu söyleyip Türkiye karşıtı ittifak zincirlerini Balkanlardan Orta Doğu’ya kadar genişletip Türkiye’yi kuşattıklarını ifade etmiş oldu.

Dolayısıyla Türkiye artık mesaj vermenin ve pozisyon almanın ötesine geçip, arazideki fiili durumu tersine çevirecek somut hamleler yapmalı. Yoksa mavi vatan su gibi elimizden akıp gidecek.

NOT: Sayın Cahit Armağan Dilek Deniz Kurmay Albay rütbesiyle emekliye ayrılan bir Deniz Subayımızdır..

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mavi-vatan-ve-isgaldeki-adalarimiz-51073yy.htm
This entry was posted in DENİZ VE DENİZCİLİK, DÜNYA DENİZCİLİK SAVAŞLARI, TSK, YUNANİSTAN - EGE SORUNU. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *