Cumhuriyet Halk Partisini kapatabilirler mi?

Cumhuriyet Halk Partisini kapatabilirler mi?

Bülent ESİNOĞLU- 14 Nisan 2021, bulentesinoglu@gmail.com


Bu da nasıl bir soru, böyle bir şey olabilir mi demeyin.

İktidarın esas kapatma amacının, HDP olmadığı, kapatılması gerekiyorsa, Cumhuriyet Halk Partisinin kapatılması olduğunu, tarihi kanıtlar getirerek, tartışmaya çalışacağım.

Yıl 1953, 27 yıldır iktidarda olan CHP, 14 Mayıs 1950 seçimlerini kaybetmiş, yeni yeni bir muhalefet partisi olmaya çalışmaktadır.

İktidar partisi, tarafından Meclise bir yasa teklifi getirilir. Yasanın adı; Halk Evlerinin Kapatılması ve Cumhuriyet Halk Partisinin mallarına el konulması…

Uzatmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, il ve ilçelerindeki tüm mallarına el konulur. Süpürge faraşlar dahi alınıp götürülür. 1953.

“Devri Sabık” yaratmayacağız diye iktidara gelenler, Kurtuluş Savaşının, önde gelen liderleri dahil olmak üzere, tüm Cumhuriyet kurucularının üzerine büyük bir hışımla giderler.

Menderes İktidarı, feodalizm ve feodal ideolojinin verdiği güç ile laikliğe saldırır.

Parti mal varlığının 4/5’ini bir gecede kaybeder.

Bir gece yarsı Millet Partisi kapatılır. (Günümüzde sabaha karşı operasyonları ile ortaya çıkan durumları hatırlatırım.)

İsmet İnönü “Memleket baştan başa huzursuzluk içindedir. Siyasi emniyetimiz pervasız ve apaçık tehdit altındadır. Ordudan tapu memuruna kadar, bütün devlet teşkilatında, memurlar yataklarını toplamışlar, kimin bir iftirası ile ne muamele göreceklerini beklemektedir.”  Bu günkü; iktidarın, düşman ile işbirliği yapan hain suçlaması gibi…

1953 sonuna doğru, Demokrat Partinin bazı yolsuzluk ve usulsüzlükleri ortaya çıkmaya başlar. O dönemin hâkim ekonomik yapısı feodalizm olması sebebiyle, feodalizmin ideolojik gücü ve devlet imkanlarından daha kolay yararlanmasını, sağladığından ve kapitalizmin de yeni sermaye birikimini sağlama dönemi olması sebebiyle, ortalık oldukça karışıktır.

Bir hatırlatma daha yapayım. Günümüzde “128 milyar dolar nereye gitti” sorusuna benzer konular o günlerde de olmuş.

Günümüz iktidarından söz ederek devam edelim.

1950’lerin ekonomisi, daha küçük rakamlarla oluştuğundan, o günkü yolsuzluklar ile bu günkü yolsuzlukları karşılaştırırsak, adil olmaz.

O zaman Dolar, kambiyo sistemine bağlı olduğundan, Dolar üzerinden yolsuzluk yapmak mümkün değildir.

Dün gece, gene Cumhuriyet Halk Partisinin il ve ilçe binalarına operasyon yapılmış. İktidara bağlı görevliler tarafından, “128 milyar dolar afişlerini” almışlar. Tıpkı 1953 yılında süpürge ve faraşların alındığı bibi bir olay yaşanmış.

Siyasal İslam’ın laiklik ile olan savaşını ciddiye almayan aydınlar, bir sabah kalktıklarında, nasıl bir operasyon ile karşılaşacaklarını biliyorlar mı?

Ben bildikleri, lakin bilincinde olmadıkları kanaatindeyim.

This entry was posted in BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, Politika ve Gundem, SİYASİ PARTİLER, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

1 Response to Cumhuriyet Halk Partisini kapatabilirler mi?

  1. Emin says:

    Yazınız için teşekkürler….Evet kapatırlar çünkü gittikleri yol yanlış….Siz hiç bu kapatılma konusunu gündeme getirdiklerini duydunuzmu sanmıyorum…..Tıssssssss..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *