İstanbul’un İşgalinde Kara Bir Gün ”8 Kasım 1919”

İstanbul’un İşgalinde Kara Bir Gün ”8 Kasım 1919”


General Franchet d’Esperey, makalenin tercümesi önüne konduğunda çılgına dönmüştü. Yazının onu en fazla sinirlendiren tarafı 1871’deki Alman işgalinin hatırlatılmasıydı, zira Marne cephesinde kazandığı zaferle eski yenilginin intikamını aldığına inanıyordu. Kurmaylarına ‘‘Bu adamı derhal bulun’’ dedi. ‘‘Bulun ve derhal yokedin!’’.
Süleyman Nazif, izini kaybettirebilmek için haftalar boyu gizlendi. Sönmek üzere olan milli heyecanı tek bir makaleyle canlandırmıştı ama hayatını kaybetme tehdidiyle karşı karşıyaydı. Bir müddet sonra Fransızlar’ın değil ama İngilizler’in eline geçti ve bir gemiye konup apar topar Malta’ya sürgüne yollandı.
Orada ‘‘Kimsesiz, sıtmalı, hicranlı, tükenmez geceler / Ne kadar gözyaşı döktüm, bunu yıldızlara sor’’ diye mısralar söyleyecek, eski şiirimizin en meşhur örneklerinden biri olan ‘‘Daussıla’’yı yani ‘‘vatan hasretini’’ yazarak ‘‘Malta Geceleri’’ adını vereceği kitabına koyacaktı…

Kaynaklar: Fransız Film Arşivi Murat Bardakçı Seslendiren: Ata Taşpınar Video yapım ve renklendirme: Akif Tanrıkulu
This entry was posted in SAVAŞLAR-ÇATIŞMALAR, Tarih, VİDEOLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *