NAS SURESİ * YASAL FAİZ HARAM DEĞİLDİR

YASAL FAİZ HARAM DEĞİLDİR

Mustafa ACER – 02 Aralık 2021


Sayın Cumhurbaşkanı Faizin Haram olduğunu izah ederken Nas Suresini referans olarak vermektedir. Fakat Nas Suresinde Faiz ile ilgili bir ifade geçmemektedir. Nas Suresi mealen aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

114. Nas Suresi: De ki: ”İçindeki kötülük ile sinsi ve şüphe uyandıran vesvese yaratan gerek cinler ve gerek insanların şerrinden  İnsanların rabbine, melikine, ilahına sığınırım.”

Kuran’da Haksız kazancın “riba” haram olduğunu ifade eden başka ayetler vardır. Örnek olarak Bakara Suresi 275. Ayet Haksız kazancın “riba” haram olduğunu açık olarak ifade etmektedir.

Bakara Suresi 275. Ayet: “Riba (Haksız kazanç) sağlayan kimse, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa öyle kalkarlar. Bu iş de onların ’Ticaret de aynı riba gibidir’ dedikleri yüzünden. Halbuki Allah ticareti helal kıldı, Ribayı (haksız kazancı) haram! Bundan böyle her kim Rabbi tarafından kendine bir öğüt gelir de ribadan vazgeçerse, artık geçmişi ona ve hakkında hüküm Allaha aittir. Her kim de döner yeniden riba yaparsa, işte onlar ashab-ı nardır. Hep orada kalacaklardır.”

“Riba” Haksız kazançtır ve yasal Faiz oranlarının uygulanmasının haksız kazanç olarak ifade edilmesi uygun değildir. Haksız kazanç çok açıktır ki hak etmediği halde elde edilen; Hırsızlık, Yasadışı gelir elde etmek, Fahiş fiyat ile gelir elde etmek, Hak etmediği halde yüksek oranda komisyon uygulamak, Tefecilik ile yasadışı faiz uygulamak, Rızası olmadan insanların hakkına tecavüz etmektir.

İslamiyet; insanların yaşamını zorlaştırmak ve baskı altında tutmak için gelmemiştir. Allah; İnsanların doğru ve dürüst olması için Kuran’ı rehber olarak göndermiştir. Her Müslüman Kuran’ı anladığı lisanda okumalı ve emirlerine uymalıdır.

This entry was posted in DİN-İNANÇ, Ekonomi, İrtica. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *