SERMAYENİN DOSTU YENİ YASALAR TORBADA GELİYOR * TORBA YASA TEKLİFİ Maden şirketlerinin önündeki yasal engeller kalkıyor

* Kazdağları, Fotoğraf: Twitter

TORBA YASA TEKLİFİ
Maden şirketlerinin önündeki yasal engeller kalkıyor


İstanbul – BİA Haber Merkezi – 09 Ekim 2020, Cuma
TBMM Başkanlığına sunulan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin kabul edilmesi halinde ruhsat süreleri biten maden şirketleri faaliyetine devam edebilecek.
TBMM Başkanlığına sunulan 46 maddelik Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi maden şirketlerine yeni olanaklar sağlamasıyla gündeme geldi.
Torba kanun teklifi, ruhsat süreleri biten maden işletmelerinin süre uzatım talebi yapmaları halinde ruhsatları yenilene kadar faaliyetine olanak sağlıyor. Teklifin 3. maddesine göre ruhsat süresi geçtiğimiz yıl 13 Ekim 2019’da dolan Kazdağlarındaki projelerden sorumlu altın madencisi Alamos Gold ile ruhsatı 16 Ekim 2020’de dolacak olan Emirdağ‘daki TÜPRAG şirketinin altın madeni ruhsatları da süre uzatım talebinde bulundukları için iptal olmuş sayılmayacak.
TIKLAYIN – Alamos Gold, Kaz Dağlarından Tahliye Edilsin
Kanun teklifinin maden şirketlerinin önündeki yasal engelleri kaldıran 3. maddesinin gerekçesinde “12 ayı geçmemek üzere Bakan onayı ile maden işletme faaliyetine izin verilmesine imkan tanınarak aktif ticari hayatı devam eden ruhsat sahiplerinin ve dolayısı ile ülke ekonomisinin üretimden kaynaklı kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır” deniliyor.
Tüm muafiyetler de devredilecek
Yine kanunun 4. maddesine göre ruhsat devirlerinde ruhsatı devralan “kurulu işletme kapasitesi veya şerh edilen sözleşmedeki kapasiteyi aşmayacağı yönünde vereceği taahhüde istinaden ilgili alan için tanınan tüm muafiyetler ve alınmış bütün izinler”i de devralmış olacak.
Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre, önümüzdeki hafta Meclis’te görüşmelerine başlanacak teklif, şirketlere arazilerin bedelsiz devri ve irtifak hakkında kamu yararı aranması şartını da kaldırırken şirketlere KDV, harç, kira bedellerinde muafiyetleri getiriyor.
Ayrıca bazı hallerde verilen cezai yaptırımları da esnetiyor.
TEDAŞ kamu yararı kararı verebilecek
Torba yasanın 37. maddesine göre, ön lisans ya da lisans almış enerji yatırımlarında ihtiyaç duyulan taşınmazlar için yapılan başvurular TEDAŞ tarafından değerlendirilerek karar alınabilecek. Bu alınacak karar “kamu yararı” olarak değerlendirilirken, herhangi bir kurumun onayına da ihtiyaç duyulmayacak.
Maddenin amacına dair açıklamada “ihtiyaç duyulan taşınmazlara ilişkin hak veya mülkiyet edinimlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi, iş süreçlerinin daha rasyonel hale getirilmesi, değişik kamu kurumları arasındaki yetki karmaşasının giderilmesi, yatırımcıya tek merkezden hizmet sunulması, bürokrasinin azaltılması, kurumların görev, yetki ve sorumluluklarının netleşmesi ile hesap verebilir bir kamu yönetiminin oluşturulması…” gibi gerekçeler yer alıyor.
Şirketlere yeni vergi muafiyetleri
Kanun teklifi ile Doğalgaz Piyasası Kanununun ek 1. maddesi kapsamındaki devirler katma değer vergisinden müstesna tutulurken, bu kapsamda yapılan işlemler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indiriliyor.
Kanun değişikliğinde şirketlerin vadesi geçmiş borçları için ruhsat iptalleri de zorlaştırılıyor.
Doğalgaz altyapı giderlerini belediyeler karşılayacak
Yasa teklifine göre doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ilave edilecek yeni genişleme bölgelerinde belediye doğalgaz getirilmesini isteyen belediye buna dair kazı, altyapı, üstyapı, hafriyat döküm gibi tüm masrafları karşılamak zorunda olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları tarafından Türkiye`deki şubelerinin bulunduğu yerlerde Cumhurbaşkanı kararıyla ayrı birer şirket kurulabilecek.
Kurulan şirketlerin ortaklık yapısını değiştirmeye, yurt içinde ve yurt dışında şirket kurmasına veya bir şirkete yüzde elliden fazla hisseyle ortak olmasına karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. (TP)
http://bianet.org/bianet/cevre/232452-maden-sirketlerinin-onundeki-yasal-engeller-kalkiyo
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, DOĞA - ÇEVRE, Doga - Cevre - Ekoloji - Tarim, DOĞAL YAŞAM, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, Madencilik ve Yeralti Kaynaklari, ÖZELLEŞTİRMELER, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *